Anne Nielsdatter Mørk

Ref: Kilder: CK5-CK9-
 
Født: (14--)
Boede: omkring 1500 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Peder Jensen

Børn:NN Pedersdatter (1500 - )
Jens Pedersen (1500 - 1569)


Notater
Peder Dyrskjøt omtaler blandt sine mødrene "Aner" en Anna Nielsdatter fra Kølskegaard "aff Mørches Slegt", som o. Aar 1500 var gift med Peder Jensen i Burholt og i denne Slægt synes Fæstet af Kølskegaard at være blevet i længere Tid - begge Gaarde tiilhørte Bispestolen - thi den Peder Jensen i Kølskegaard, der var Herredsfoged i Jerslev Herred 1554 var vist nævnte Ægtepars Sønnesøn og Søn af Jens Pedersen i Burholt (gift med Anne Jensdatter fra Kraghedegaard i Ørum Sogn). (CK5-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen