Peder Andersen

Ref: Kilder: KBvd-
Erhverv: Gårdmand
 
Født: omkring 1728 Terpet, Tårs sogn, Hjørring amt
Død: 09-01-1797 Trøgdrup Østergård, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 17-01-1797 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: (1753/1787) Trøgdrup Østergård, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Christoffersdatter (- 1776)

Vielse: 1753 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Margrethe Pedersdatter (1754 - 1819)
Laurs Pedersen (1756 - 1815)
Christoffer Pedersen (1758 - 1795)


I familie med Bodil Laursdatter (1762 - )

Børn:Johanne Marie Pedersdatter (1787 - )


Notater
Viet 1753 i Hellevad: Peder Andersen af Clausholm og Maren Christophersdt af Trøgdrup. Forlovere Balzer af Steerup og Anders Christophersen af Trøderup.

Begravet 1797 i Hellevad: D. 17de januar 1797 blev paa Hellevad Kirkegd begravet ind?siidder Peder Andersen Østergaard, fød i Terpe i Thors Sogn. flyttede siiden med sine Forældre til Willestrup i Jerslef Sogn, hvor han i sit 8de Aar kom ud at tiene. Omsiider blev han Kudsk hos Peder Steenfelt, hos hvem han tiente i 5 Aar først paa Aaes her i Wensyssel og siiden paa Clausholm i Hellevad Sogn. 1753 blev han gift med en Enke Maren Christophersdatter, som med 2de Børn sad til huuse hos sin Broder i Østergaard i Trødderup. Dette Stæd blev afstaaet til denne afdøde, som i sit Ægteskab avlede 3 Børn, ...? 2 Sønner og 1 Datter. Hans Hustr. Maren Christoffersdatter døde for omtr. 20 Aar siiden. Omtr. 8te Aar sad hand Enkemandbmed sine Børn, indtil April 1784, da han oplod Stædet til sin Søn Christoffer, som beboede samme indtil i Octobr. 1795, da han ved en ulykkelig hændelse døde. Den 2den Søn [overstreget: Christen] Laurits boer i Broenvang i Ørum Sogn, og en Søster Margrethe er gift med Lars Holst i Korslund. - Den omtalte Peder Andersen var af alle elsket og agtet som en retskaffen, fornuftig og i Qvæg-Læg? en særdeles kyndig Mand han døde i Østergaard i Trødderup Natten imellem d 8de og 9 Januarii af Tærende Sygdom, efter at have kevet 68 Aar efter at gave vlret guft 23 Aar og derefter været Enkemand i 20 Aar.

DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Hellevad Sogn, , Trøderup Bye, 79, FT-1787
Chrestopher Pedersen, 28 , Gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboere,
Maren Jørgensdatter, 21 , Gift, Madmoder, ,
Jørgen Chrestophersen, 3 , Ugift, Hans Søn af første Ægteskab, ,
Lars Pedersen, 15 , Ugift, Tienestefolk, ,
Maren Chrestensdatter, 35 , Gift, Tienestefolk, ,
Maren Chrestensdatter, 12 , Ugift, Tienestefolk, ,
Peder Andersen, 63 , Enkemand, Hosbondens Fader, Inderste,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen