Kirsten Hansdatter Mørk

Ref: Kilder: CK5-CK9-CK10-
Far: Hans Laursen Mørk (1510 - 1593)
Mor: Bodil Laursdatter (- 1564)
 
Født: omkring 1550
Boede: 1625 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Jens Pedersen ((15--) - 1615)

Børn:Niels Jensen ((15--) - 1645)
Anders Jensen ((15--) - 1617)
Christen Jensen ((15--) - 1653)
Mette Jensdatter ((15--) - )


Notater
Kirsten Hansdatter Mørk, født o.1550, død efter 1625. Hun var gift med Jens Pedersen i Burholt i ø. Brønderslev Sogn, som 1594 og 1606 boede i Kølskegaard i HaHund Sogn, men flyttede til Burholt, som hans Farbroder Clemen Jensen hidtil havde haft i Fæste. Jens Pedersen var Søn af Herredsfoged Peder Jensen i Kølskegaard, hvis Forældre, Jens Pedersen (levede 1548) og Hustru Anne Jensdatter af Kraghedegaard i Ørum Sogn, boede i Burholt. Jens Pedersen, gift med Kirsten Mørk, tilhørte en gammel Selvejer-Bondeslægt, og han ejede efter Faderen Halvdelen af den store Gaard Vester Hebelstrup i Hallund Sogn.
Jens Pedersen og Kirsten Mørk havde i hvert Fald følgende Børn:
1. Niels Jensen, død 1645, der 1602 forærede nedennævnte Haand skrift til sin Broder Anders.
2. Anders Jensen, gift 1602 med Johanne Sørensdatter, der 1602 var blevet Enke efter Mads Pedersen i Ø. Gerndrup i Ø. Brønderslev Sogn, Ridefoged for Fru Ingeborg Skeel til Voergaard. Anders Jensen var 1608 og 1618 Raadmand i Aalborg og 1616 tillige Hospitalsforstander. 1602 og 1607 boede han i Øster Gerndrup og fik 6. April 1607 Livsbrev paa Konge- og Kirketienden af Ø. Brønderslev Sogn. 1608 var han Fæster af Kronens Bol Krabbesbro i Ulsted Sogn, og 6. Juli 1618 fik han af Kongen Livsbrev for sig og et af hans Børn paa nævnte Gaard mod en Afgift 1112 Pd. Smør aarlig. Samme Dag skødede han til Kronen et Selvejerbol i Ajstrup Sogn, Skyld 2 Tdr. Byg og 1 Skovsvin. 1602 fik han som ovenfor nævnt et Haandskrift (Arni Magn. Nr. 16 i 8 bind) foræret af sin Broder Niels, og dette forærede han 1604 til sin "gode Svoger og Broder" Peder Selgensen i Tylstrup, senere i Saltumgaard, der var gift med hans Moders Halvsøster Inger.
3. Christen Jensen, fik Burholt efter Faderen og boede her 1631, men døde 1653 i Ørum. Af hans Børn kendes Niels Christensen, som 1645 ægtede Bondehøvdingen Lars Dyrskjøts Enke Maren Pedersdatter i Aagaard, hvor han endnu levede 1683 og havde i Søn og 2 Døtre.
4. Mette Jensdatter, var 1623 i Burholt.
5. Karen Jensdatter, død 1645 i Hellevad Præstegaard, var gift med Hr. Laurs Laursen, død 1621, Præst i Ø. Brønderslev-HaHund, gift 2.gang med Hr. Christen Pedersen, død i l63Oerne, Præst i Ulsted. I første Ægteskab havde hun 7 Børn. Hun var Ejer af 1/2 V.Hebelstrup i Hallund Sogn. (jf. CK9-, CK10-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen