Anders Nielsen Kjærulf

Ref: Kilder: KS6-CK6-tb04-
Far: Niels Andersen Kjærulf (1592 - 1660)
Mor: Gyde Laursdatter Kjærulf (1595 - 1680)
 
Født: (16--)
Boede: 1662 Kærsgård, Hellevad sogn, Hjørring amt
-: (NæVNES 1686/1698)


I familie med Johanne Sørensdatter (- 1673)

Vielse: 05-06-1664 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Niels Andersen Kjærulf (1663 - )
Laust Andersen Kjærulf (1665 - 1667)
Christen Andersen Kjærulf (1666 - 1738)
Laurs Andersen Kjærulf (1669 - 1670)
Mette Andersdatter Kjærulf (1670 - 1670)


Notater
Anders Nielsen Kjærulf står i matrikelbogen over Vendsyssel 1662 som bruger af Kjærsgaard sammen med moderen. Gården anføres som tilhørende salig Bjørn Ulfelds arvinger, men en del af bondeskylden var dog vist i selveje. Til gården kunne sås 6 tdr rug, 4 tdr byg og 8 tdr havre, og der kunne avles 12 læs hø, landgilden bestod af 8 tdr byg, 1 fjerding smør, 1 fødenød, 1 svin og 2 rigsdaler gæsteri. Gården har vedtegning, at den "er forskyldet". Anders Nielsen Kjærulf nævnes i Jerslev herreds tingbog 7.januar 1686 og i familie- og folkeskatmandtal 1698. (KS-)

Jerslev herreds tingbog 21/5 1674:
** Anders kjærulf i Kærsgård på hans bror Anders Kjærulf i Sundby hans vegne fremlægger dennes fuldmagt til ham om at skøde til hans stedsøn => (62b) => Christen Christensen i Sundby 91/2 skp hartkorn bondeskyld, som er hans arvepart efter hans sl far Christen Jensen, som boede og døde i Trøgdrup, og som ligger i Vester Brønderslev og kaldes Krogen og en bolig ved Kæret samt nogle gadehuse sst. skøde dateret 23/11 1665 fremlægges, hvori Knud Andersen i Skovbygård i Vissenbjerg sogn paaea Fyn skøder til hans faster Gyde Laursdatter i Kærsgård og fastersøn Anders Nielsen 11/2 td 1 skp hartkorn bondeskyld, som er hans fars arvelod efter hans sl forældre => (63a) => i vester Brønderslev, som kaldes Krogen samt en bolig ved Kæret samt nogle gadehuse sst, som hans far har afstået til ham i hans mødrene arv. Anders Kjærulf i Kærsgård gav Christen Christensen skøde (63b)

Jerslev Herreds tingborg 1685:
** Christen Worm stævner Anders Nielsen Kjærulf i Kærsgård for spørgsmål om den halve Kærsgård, som han har i brug og i fæste, som han vil forlade mod betaling af hans fæste. Anders Nielsen Kjærulf i Allerup vidnede, at han var hos Christen Worm for at opsige fæstet, da der ved rebningen var gået jord fra Anders Nielsen, så han ikke syntes, han kunne blive gården, da hans børn ville have deres mødrene arv og ikke stræbe sammen med ham. Christen Worm fremlagde rebningsmændenes udsagn, at de tilbød Anders Nielsen at gå med ud på marken for at se rebningen, hvilket han afslog, da han ikke ville have dermed at gøre men han viste dem stedsmålsbrevet dateret 1657 på den halve gård, som hans sl far havde opladt til ham og han havde givet 30 rdl i stedsmål Christen Worm mener ikke, han skal have stedsmålet igen, da han uden årsag har opsagt gården Anders Nielsen Kjærulf fremlægger sit stedsmålsbrev, at han har fæstet den halve Kærsgård, som hans far Niels Andersen har opladt ham. dateret 29/9 1657 underskrevet af Christen Andersen af Korsholt. Anders Nielsens indlæg fremlægges => indlæg fortsat. Christen Worm svarer på indlægget => svar fortsat. da sagen er vidtløftig opsættes den 8 dage.
1/10. ** Christen Worm efter 8 dages opsættelse begærer dom over Anders Nielsen Kjærulf i Kærsgård. Christen Worms indlæg fremlægges => indlæg fortsat => samme sag => dom: han har forbrudt sit fæste og skal flytte førstkommende fardag
** Anders Kjærulf på Gert Christensens vegne fremlægger rest. fortegn. dom: de blev forelagt at betale inden 15 dage.
8/10. (formedelst mangel på 8 mænd blev idag ingen ting holdt)
15/10. ** læst amtsskriverens advarsel om at betale rest kornskat
** læst kommissariatets ordre om amtsryttere og rest skatter
** læst amtmandens missive om klage over KM tjenere for rejser mv => missive fortsat
** Christen Worm på Korslund stævner navng rebningsmænd for at afhjemle deres granskning og rebning på Kærsgårds mark => samme sag => deling fremlægges => deling fortsat => Anders Nielsen indlæg fremlægges => indlæg fortsat
** Christen Worm stævner Anders Nielsen i Kærsgård for at holde skifte med sine børn efter deres sl mor => samme sag => samme sag. Niels Andersen har været i København med Knud Worm => sagen er opsat 8 dage.

** Christen Worm efter opsættelse 1/10 begærede dom over Anders Nielsen Kjærulf i Kærsgård, for han ikke har villet rette for sig ved gårdens => opsigelse og ikke ville pløje til vinterrug, (opregn) => hvorfor han bør betale samt have fæstet forbrudt => Anders Nielsens indlæg fremlægges. tingsvinde 15/10 fremlægges => Christen Worms indlæg og Anders Nielsens svar fremlægges => dom: Anders Nielsen Kjærulf frikendes.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen