Anders Sørensen Kjærulf

Ref: Kilder: KS6-VM-
Far: Søren Christensen Skriver (1541 - 1605)
Mor: Else Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1632)
 
Født: omkring 1577
Boede: 1614 Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1641 Holtet (V.), Ajstrup sogn, Ålborg amt
Boede: (1617/1641) Holtet (V.), Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - )

Vielse: omkring 1606
Børn:Søren Andersen Kjærulf (1609 - 1685)
Maren Andersdatter Kjærulf (1614 - 1693)
Anders Andersen Kjærulf ((16--) - 1660)
Christen Andersen Kjærulf ((16--) - )
Karen Andersdatter Kjærulf ((16--) - )
Gertrud Andersdatter Kjærulf ((16--) - )
Else Andersdatter Kjærulf ((16--) - )
Jacob Andersen Kjærulf ((16--) - )
Benedikte Andersdatter Kjærulf ((16--) - )


Notater
Anders Sørensen Kjærulf fik 1620 stedsmål på den del af V.Holtet i Ajstrup, som hans moder iboede, mod at hun skulle være hos ham i sin livstid. 1604 boede han vist i Mellem (Medelst) Holtet og fik 20. maj dette år kgl. Stadfæstelsesbrev på livstid på kirke-korntienden af Hammer og Ajstrup sogne mod afgift. Boede vist 1614 i V.Brønderslev sogn og var da kirkeværge sammen med Bagge Kjærulf af Kornumgaard, hvis broderdatter han havde ægtet. 1617 nævnes han i V.Holtet, og her boede han indtil sin død, der fandt sted 1641. Hans enke og børn sagsøgtes 1641 af Peder Munk i Gettrup [Ulsted sogn] for nogle penge, som "salig" Anders Kjærulf skyldte ham, og der fremlagdes da et skifteregister, dateret Holtet 3., 4. og 9. maj, hvoraf fremgår, at samfrænder havde foretaget skiftet, og at Peder Munk havde fået udlagt part i en vejrmølle; et par år efter kommer sagen igen, da møllen var bleven adskilt og nedlagt.
Anders Kjærulf ejede en tid en del af Kornumgaard i V.Brønderslev sogn, hvilken han dels havde fået med sin hustru og dels købt. 1631 stævnede han sin hustrus moder og halvsøstre for tilbud på de parter, de ejede af Kornumgaard, og tilbød at yde dem lån i disse gårdsparter eller at overtage dem til rent køb efter fælles venners vurdering, såsom dette gods havde været hans hustrus faders, farfaders og farfaders faders.
(...) 1633 stævnede han sin broder Anders Kjærulfs børn og arvinger angående sin gård Knæpholt, som han befrygtede blev forringet. Hans broder Anders havde i lang tid brugt denne gård og ahns enke efter ham, men Knæpholt var nu tilfalden Anders Kjærulf i Holtet efter hans salgi forældre, og han krævede derfor af broderens enke og arvinger, at de skulle udlægge den til ham med al dens tilliggende af gadehuse, ager og eng samt med de ejendomsbreve, som angik gården. Det ses dog, at borderens børn havde part i bondeskylden af gården, så striden må have drejet sig om besiddelsesretten eller brugsretten; broderens arvinger havde en halvgård der i nærheden (i V.halne), og Anders Kjærulf i Holtet frygede for, at den sklle blive for meget forbedret på Knæpholts bekostning, når de havde begge gårde i brug.
Anders Kjærulf var gift med Anne Andersdatter Kjærulf, datter af Anders Jensen Kjærulf i Kronumgaard og Bendit Porsdatter (Børialsen). Efter mandens død havde hun Peder Thomsen Galskyt i Kornumgaard som værge, og det ses, at hun i hvert fald var så skrivekyndig, at hun kunne skrive sit navn; hun har sandsynligvis været en del yngre end sin mand. (KS6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen