Peder Andersen Randers

Ref: Kilder: KS5-CK23-
Erhverv: Præst i Ø.Brønderslev-Hallund
 
Født: omkring 1613
Boede: Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1668 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Laursdatter (1624 - 1698)

Vielse: 1640
Børn:Anders Pedersen Brøndlund (1651 - 1715)
Maren Pedersdatter Brøndlund (1653 - 1723)
Anne Pedersdatter Brøndlund (1654 - 1696)
Jens Pedersen Brøndlund (1654 - 1729)
Laurs (Laurids) Pedersen Brøndlund (1657 - 1707)
Laurs Pedersen Brøndlund (1658 - 1722)
Birgitte Pedersdatter Brøndlund (1660 - (17--))
Anne Pedersdatter Brøndlund (1662 - 1720)


Notater
CK23-: Peder Andersen Randers, f. o. 1613, begr. Ø.Brønderslev i foraaret 1668; antagelig student fra Aalborg 1633 og vist o. 1640 personlig kapellan i Ø.Brønderslev-Hallund, hvor han 1647 blev sognepræst. Gift (1640) med Johanne Laursdatter, f. Ø.Brønderslev o. 1624, død sst. 22. feb., begravet 13. marts 1698, datter af præsten Laurs Laursen og Birgitte Andersdatter Kjærulf. Johanne Laursdatter blev gift 2. gang Ø.Brønderslev 24. juni 1669 med Hr. Peders eftermand i embedet Claus Jensen Bruun, f. 1636, død 1. jan., begravet Ø.Brønderslev 16. jan. 1679, med hvem hun ikke havde børn, medens hun med Peder Randers havde 8 børn, der antog navnet Brøndlund, idet sognenavnet Brønderslev som oftest i det 17. aarhundrede skreves Brøndeslund eller Brøndislund. (CK23-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen