Niels Mathiasen

Ref: Kilder: FTf-KBvwd-NHe-CP3-
Erhverv: Fæstehusmand
Far: Mathias Nielsen Vittrup (1691 - )
Mor: Maren Jensdatter ((16--) - )
 
Født: omkring 1716
Boede: 1787 Skoven, Hammer sogn, Ålborg amt
Død: 23-08-1798 Skoven, Hammer sogn, Ålborg amt
Begravet: 02-09-1798 Hammer, Hammer sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Nielsdatter (1710 - 1789)

Vielse: 01-11-1744 Hammer, Hammer sogn, Ålborg amt
Børn:Mathias Nielsen (1745 - 1787)
Niels Christian Nielsen (1751 - 1756)


I familie med Anne Christensdatter (1752 - )

Vielse: 06-12-1789 Horsens, Horsens sogn, Ålborg amt


Notater
SKOVEN:
Døbt 1685 i Hammer: d. 5 Juli Peder Jensens og Anne Madsdatters b. i Skouen døbt kaldet Laurs. Fad: Poul Sørensens hustr., Maren Jacobsdt [i] Skoven, Maren Laursdt i ..?
Døbt 1688 i Hammer: d 6 Jan. Peder Pedersen og Anne Madsdts b. i Skouen døbt kaldet Mads. Fad: Laurs Andersen, Jens Jacobsen, Anne Nielsdt, Maren Laursdt. [Faderens navne i begge indførsler er tydelige]
Begravet 1694 i Hammer: 21 Febr. Michel Andersen i Skouen, æt 56 Aar.
Begravet 1741 i Hammer: d. 12 Juli begraf Giertrud Andersdt af Skoven 66.
Viet 1742 i Hammer: d. 11 Novemb. Niels Jensen og Karen Xstensdatter af Skoven
Begravet 1759 i Hammer: Dend 18 feb. begravet Niels Christensens hustru i Skoven nafnlig Maren Laursdatter gl. 50 aar.
Viet 1763 i Hammer: d. 1ste Juli trol. Christen Olufsen og Karen Christensdt i Skoven
Begravet 1763 i Hammer: eod.dato [d 25de Sept] Søren Skof i Skoven gl. 80 aar.
Begravet 1764 i Hammer: d. 22de Julii Niels Christensen i Skoven gl. 67.

Trolovet 1701 i Hammer: 2 Oct. Bertel Nielsen og Dorethe Andersdt i Skoven. Forlovere Otto Jensen i Møllen? og Lars Laursen i Møgelmose. Viede 6. Nov. Bertel Nielsen og Dorethe Andersdt i Skoven. [Dorethe Andersdt døde 1702].

Trolovet 2.gang 1702 i Hammer: 18 XBr Bertel Nielsen og Maren Søfrensdt i Skoven trolovede. Forlovsmænd Laurs Laursen og Jens Søfrensen i Skoven. 18. Febr. Bertel Nielsen og Maren Søfrendt viede.

1702 nævnes i Hammer kirkebog Bertel Nielsen og Dorethe Andersdt af Skouen:
Døbt 1702 i Hammer: d 17 7br. Bertel Nielsen og Dorethe Andersdts b. af Skouen døbt kaldet Thomas. Fad: Corporal Anders Andersen, Christen Ottesen, Johanne Madsdt i Møgelmose, Margrethe Nielsdt og Maren Nielsdt begge af Attrup.

Døbt 1735 i Hammer: d. 10 Martii døbt Bertel Skræder og Boel Pedersdts barn af Skoven kaldet Else. Fadd: Gertrud Christensdt, Johanne Christensdt, Laurs Madsen, Jacob Pedersen, Rasmus Jensen af Grindsted.

Døbt 1737 i Hammer: d. 19de Maii døbt ..? Bertel Skræder og Boel Pedersdatters barn af voSchouen [vo er under- eller overstreget, Schouen synes skrevet med lysere/tydeligere blæk/skrift, læst som Vodschou rettet til Schouen], Jens. faddere Kirsten ..?datter af Horsens, Gertrud Christensdt af Grindsted, Hans Jensen af Møgelmose, Christen Pedersen ibd, Michel Pedersen i Mosen

Døbt 1713 i Hammer: d. 22. Mart. Hans Jensen og Karen Mortensdts b. i Skoven døbt kaldet Morten. Faddere Christen Ottosen i Sølgaarde, Jens Thomsen? og Christen Jensen, Maren Holst i Attrup, Maren Jensdt i Skoven.

1715 d. 10.Feb. Hans Jensen og Karen Mortensdt i Skoven en datter Anne Kirstine døbt.

1717 d. 7. Mart. Hans Jensen og Karen Mortensdt i Skoven en søn Jens døbt.

1717 d. 11.Juli Bertel Nielsen og Maren Sørensdt i Møgelmose en datter Maren døbt.

1719 d. 23. Juli havde også en Hans Jensen og Karen Mortensdt i Skoven et barn Kirsten til dåbs. Faddere: Niels Sørensen, Mathias Vittrup, Laurs Stygesen, Anne Jensdt. Kirsten Marcusdt.

Begravet 1735 i Hammer: 2. Febr. Mathis Slagters barn af Grindsted [u/navn og alder]

?=far: Begr. 1757 i Hammer: Niels Jensen af Skoven 89 år.

Mathias Wittrup i Schoven var fadder 1768: d 4de Sept døbt Dorethe Jensdt uægte barn Anne Kierstine af Grindsted. Faddere Jens Bentsens hustr. og datter, Mathias Wittrup i Skoven, Simon Thomsen i Østbjerg, Mads Poulsen i Grindsted. Udlagt for barne fader Christen Mathiasen i Horsens.

Viet 1674 i Hammer: Fest. Ascens. Christi er Matthis Nielsen og Anne Jensdt viede.

Viet Dom. 2.Adv. 1744 i Hammer: Niels Mathiasen og Maren Nielsdt af Grindsted.

Begravet 1798 i Hammer: Niels Mathiasen i Skoven, død 23.Aug., begravet 2.Sept., 87 Aar.

Vist ~2. i Horsens 2.søndag i Advent 1789 (trol 29.09) med Anne Christensd: "Niels Mathissøn i Schoven og Anne Christensd paa Langholt. Forlovere: Henrik Christensen i Kinderup og Mads Jensen i Mosen. (KB-).

DDD-1787 Hammer sogn Schoven Familie 1:
Niels Mathisen 71 Gift 1 Bonde og huusmand
Maren Nielsdatter 77 Gift 1 hans kone
Niels Mathisen 15 Ugift deres søns søn

CP3- (side 102ff) beskriver et overfald i 1784 på et par toldembedsmænd som om natten var på vej fra Hjallerup Kro til Aalborg. Her nævnes (side 105) "en gammel Bonde", "fra et Hus ved Attrup kaldet "Skoven". Denne gamle bonde må være Niels Mathiasen, som på det tidspunkt har været nær de 70 år.

Om stedet Skoven beretter Niels Hedin i bogen "Hammer Bakker" (1931) (NHe-), med udgangspunkt i matriklen fra 1664 og forarbejderne (markbøger mm) til matriklen der kom i 1688 og de takseringer (ejendomsvurderinger) der fremgår af disse:
" I 1664 nævnes fremdeles et hus, der kaldes "Skoven". Til dette hus, der senere kaldtes et fjerdedels bol, og som hørt under Vang, lå der et stykke skov, der fra gammel tid havde været takseret for 10 svins olden, men som nu, "formedelst det meget er forhugget", kun kan takseres for 5. I markbogen 1683 nævnes ikke mere nogen skov til stedet; men der omtales blot, at jorden dertil var "ond og skarp" af opbrudt hede af gammel skovjord. (...). Lauritz i Skouffuen omtales i matriklen af 1664, han er Gregers Høgs tjener, hvilket vil sige, at han er fæster under Vang gods; han er bruger af 1/2 bol af hartkorn 2-0-2-2. "Olden skouff til forne boel findis i det allerhøyeste 6 suins olden", hvilket ikke er ansat i hartkorn. Under matriklen af 1688 i samtlige dokumenter fra 1683 til 1688, er Skoven beboet af Peder Jensen. Ejendommen kaldes nu et fjerdedels bol, svarende til ca. 11 1/2 td. landagerjord; dens nye hartkorn er 1-0-2-2, hvortil kommer skovparten, i opmålingerne og vurderingerne af 1687: "agted til 4 suins olden", der ansættes nu til 0-1-1-3 nyt hartkorn. Ejendommen ligger stadig under Vang Gods, har "nødtørftig kåljord", og har iøvrigt jord for sig selv uden fællesskab - "ond, skarp jord, opbrudt i heden af gammel skovjord" - den er fælledbunden med Møgelmose, og på deres fælled kan græsses 12 fulde høveder.
I 1703 nævnes Jens Sørensen i Schouen som pligtig til at vedligeholde 2 favne af Hammer sogns Kongevase, 1787 beboes stedet af 1 familie, 1788 nævnes manden ved navn, Niels Mathiesen, boende i et jordløst hus under Attrup gods i landlægdet. Det vil altså sige, at Skoven fra Vang Gods er gået over til Attrup, i hvis arkiv i Landsarkivet i Viborg der er bevaret en fæsteprotokol for Skoven fra 1776 til 1813. - 1801 er Skoven et hus med jord, 1834 blot et hus, og - nu er stedet og navnet glemt. Den eneste der husker stedet og navnet "Skoven", er den gamle 80-årige Vild-Stine i Vodskov, der er født og har levet hele sit liv i Hammer Bakker. hun siger, at Skoven er det nu nedrevne Mørk-Kjestens hus, hvad der stemmer overens med det gennem matriklerne oplyste." (NHe-).

CP4-: (s.208) Møgelmose og Torndal hørte i gamle Dage til samme Ejerlag, og under dette hørte også Stedet Mosen, hvis Hartk. 1789 var 1-0-2-2, hvilket lader formode, at den er identisk med den Ejedom af samme Hartk., som i Chr. Vs Matr. kaldtes "Skoven" og ligeledes hørte til Vang Gods. (...)
CP4-: (s.211) Paa Attrups Jorder var der i Løbet af det 17. og 18. Aarhundrede af Ejeren indrettet nogle Huse, hvis Beboere fik overladt et større eller mindre Stykke Jord til eget Brug mod at forrette Ugedagsarbejde paa Gaarden. Til disse Huse hørte "Plovhusene", der laa henne ved Vodskov By, "Vittrup" og "Sandhuset" oppe ved Sogneskjellet, vest for Ulvemose, samt "Ulvholm", der vel ogsaa maa have ligget der i Nærheden, og endelig "Tudsborg"; (...)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen