Maren Jensdatter

Ref: Kilder: sJP-
 
Født: omkring 1711
Død: 1778 Bedsted sogn, Thisted amt


I familie med Jens Jensen Knurborg ((17--) - 1779)

Børn:dødfødt NN (1742 - 1742)
Jens Jensen (Knurborg) (1744 - )
Peder Jensen (Knurborg) (1745 - 1818)
Kirsten Jensdatter (1747 - 1823)
Maren Jensdatter (1749 - )


Notater
Begravet 1778 i Bedsted: Dom 21 p.Trinit. begravet Jens Knurborgs husture [u/navn] gl. 67 Aar.

sJP-: Maren Jensdatter er født ca. 1711, og hun døde 1778 i Bedsted og blev begravet d. 8. november.
Den 22. januar 1779 blev der afholdt skifte efter Maren Jensdatter. Skiftet, der er indført i Tandrup Gods' skifteprotokol 1772-1826, fol. 30, lyder således:
Anno 1779 den 22de January haver indfunder sig i Jens Jensen Knurborgs huus og boe i Bedsted sogn og bye, på hosbonden, velædle Hr. Peder Jørgensen til Tandrup hans vegne Niels Bøddum fra ibid., for der efter bemeldte Jens Knurborg hans ved døden afgagne hustru Maren Jensdatter, i overværelse af 2 de tiltagne dannemænd, navnlig Simon Knudsen og Niels Houe, begge af Bedsted sogn og bye, at foretage en lovlig registrerings og vurderingsforrætning, til videre paafølgende skifte og deeling mellem enkemanden og de med hans Sal. hustrue i ægteskab sammen aulede og efterladte børn og arvinger, saasom: 1. Én søn Peder Jensen Knurborg, boende i Bedsted sogn og bye, 33 aar gammel. 2. Én dito Jens Jensen Knurborg, gift og opholdende sig i Hvidberg sogn og bye Vestenaa, 35 aar gl. 3. Én datter Kiersten Jensdatter, gift med Christen Friderichsen, tienende paa Øeland. 4. Én daatter Maren Jensdatter, Hjemmeværende her hos faderen på arvestedet. - Ved hvilken forrætning af arvingerne var tilstæde, saasom: 1. enkemanden Jens Jensen Knurborg på egne vegne. 2. Peder Jensen Knurborg på egne og sin søster Maren Jensdatters vegne. 3. Jens Jensen Knurborg på egne og sin svoger Christen Schyums vegne; Og blev bem.te arvinger af skifteretten paalagt saavel deres egne som medarvingers gavn og tarv med dette skifte i alle dele at observere.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen