Otto Jensen

Ref: Kilder: KBd-sHo-tb04-M13-
Erhverv: Fæstegårdmand
 
Født: omkring 1595
Boede: 1664 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Død: 1679 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Begravet: 29-05-1679 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt


I familie med NN Laursdatter ((15--) - 1670)

Børn:Jens Ottosen (1632 - 1700)
Niels Ottosen (1639 - 1716)
Laurs Ottosen ((16--) - )


Notater
Det vides ikke hvor Otto Jensen er født. Han opføres i matriklen 1664 som fæster af et boelssted i Hallund af hartkorn 1 td. 2 skp. Til ejendommens ejer Laurits Below svarede Otto Jensen i årlig landgilde to pund smør og en fødenød. (sHo-).

I Jerslev herreds tingbog 1650 er en længere sag om et brunstjernet øg, som brødrene Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen i Tveden solgte til Niels Christensen i Ågård for at skaffe midler til deres kære mor Anne Nielsdatters underhold. Deres svoger, Otte Jensen i Hallund, hvor øget var staldet op, påstod derimod, han året før, altså 1649, havde købt øget af Anne Nielsdatter i Tveden, og hans husbond havde fået pant i hesten på grund af restancer. Hesten var maj 1632 vurderet ved Lars Poulsens død. (M13-).

tb04- 8/3 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup. Maren Jensdatter i Hallund vidnede, at Laurs Ottesen i Hallund tog sl Peder Andersens efterladte gods, som er 1 grå dyne 3 vadmels vår og 3 hovedpuder, af Christen Mortensens hus i Hallund mod dennes minde. Otte Jensen i Hallund og hans sønner og folk Laurs og Jens Ottesen stævnes

tb04- 8/3 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående 5 sld gæld til sl Peder Andersen, samt for hjemmel til ovennævnte sengeklæder. opsat 3 uger

tb04- 15/3 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Otte Jensen i Hallund for 3 mk hans anpart af en Viborgrejse, han var tilsagt samt 3 mk faldsmål

tb04- 5/4 1649: ** på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup fordeles Otte Jensen i Hallund for 3 mk hans anpart af en Viborgrejse, han var tilsagt, men sad overhørig

tb04- 5/4 1649: ** på Peder Nielsens vegne i Hebelstrup fordeles Otte Jensen i Hallund for 3 mk faldsmål, da han er delt 9/4 1646 for 15 sk hans anpart af 1 td øl

tb04- 12/4 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup. navng vidner, at Otte Jensen i Hallund skyldte sl Peder Andersen, der døde i Hallund, 7 sld, hvortil han svarede, at han betalte Peder Andersen, før han døde

tb04- 12/4 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup 3.ting Otte Jensen i Hallund for nogle sengeklæder, som han fik, og som var sl Peder Andersens

tb04- 19/4 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele Otte Jensen i Hallund for noget sengetøj

tb04- 19/4 1649: ** Peder Nielsen i Hebelstrup med 6 ugers opsættelse stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående 5 sld som ting 8/3. tingsvidne 12/4 fremlægges. Otte Jensen svarede, at han havde betalt Peder Nielsen 3 mk for hans anpart af en Viborgrejse, og ikke på den gæld til sl Peder Andersen, han sigtes for. dom: han bør betale det, der er ubetalt

?=tb04- 26/4 1649: ** Gjord Jensen i Klæstrup stævner Mogens Kåses børn og arvinger for opsigelse, og Gjord Jensen 3.ting opsagde den anpartgård i Jerslev af Vestergård, han iboede, til Skt Volborgdag. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at garden tilhørte Johanne Kås og vedkom ikke Kølskegård, hvortil Otte Jensen svarede, at han gjorde arbejde til Kølskegård, og Johanne Kås og alle arvinger er stævnet. opsat 14 dage

tb04- 7/3 1650: ** Niels Christensen i Ågård stævner Otte Jensen i Hallund for dom angående en hoppe, som Niels Christensen har købt af Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Ørums Tved, som skal have været deres moders, og som Otte Jensen har på foder og forholder ham. Anders Pedersen i Jerslev berettede, at der var udlagt et øg af boet, men om det var omtalte øg, vidste han ikke. opsat 6 uger

tb04- 4/4 1650: ** på Tomas Kåses vegne stævnes Ove Laursen i Ørum og Hans Laursen på Tveden for dom angående en ulovlig hjemmel, de 21/3 har gjort på et øg til Niels Christensen i Ågård, som for længe siden er udlagt af Otte Jensens bo i Hallund for dennes rest til husbonden, og som han har købt af Anne Nielsdatter på Tveden for et år siden. opsat 4 uger
[Se videre under hustruens brødre Ove og Hans Laursen].

tb04- 10/10 1650: ** Peder Nielsen i Hebelstrup. navng vidner, at Otte Jensen i Hallund med sit kvæg gjorde skade i Peder Nielsens havreagre, som syn omtaler

tb04- 17/10 1650: ** Peder Nielsen i Hebelstrup lod fordele Otte Jensen i Hallund for 4 tdr havre for kornskade

tb04- 5/4 1660 ** Otte Jensen i Hallund stævner Iver Nielsen foged på Kølskegård for dom angående 2 ny hampesække og 2 skindsække, som han har taget fra hans dreng i Sundby med korn i, og han har ikke fået sækkene igen. Iver Nielsen svarede, at kornet ikke tilhørte hans husbond men de svenske. opsat 14 dage
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen