Christen Pedersen

Ref: Kilder: KBn-
Far: Peder NN
 
Født: omkring 1610
Boede: 1682 Solholt, Skæve sogn, Hjørring amt


I familie med Tove Christensdatter ((16--) - )

Børn:Margrethe Christensdatter (1682 - )
Peder Christensen ((16--) - )


Notater
Christen Christensen, Solholt, nævnes 1647 som dommer ved Voergaards Birketing. (PChr- s.171)

Begravet 1697 i Skæve: die 19 Junii jordede jeg Christen Pedersen i Suolholt ætat. ..? 87. (AO266-)

En Laurs Christensen i Suolholt fadder 1680 i Skæve (hos Niels Olufsen og Anne Jensdts tvillinger) (AO44-)

tb04-: 1/5 1668 ** Christen Pedersen i Solholt bød sig i rette mod Christen Christensen i Ovstrup, om han vil tiltale ham

tb04-: 21/5 1668 ** Jesper Hansen i Langholt på Christen Pedersens vegne i Solholt bød sig i rette mod Christen Christensen i Ovstrup, om havde nogen tiltale

tb04-: 11/6 1668 ** Christen Christensen i Ovstrup stævner Christen Pedersen i Solholt for vidne dom og spørgsmål. Jens Sørensen i Jerslev vidnede, at Skt Stefansdag 1665 lånte Ove Nielsen, som da boede i Nejsum, 7 rdl af Christen Christensen, som han lovede at betale til Skt Mikkelsdag

tb04-: 11/6 1668 ** Christen Christensen i Ovstrup stævner Christen Pedersen i Solholt for dom angående 7 rdl, som han lånte sl Ove Nielsen, og som han mener, at Christen Pedersen som formynder på hans børn Gertrud Ovesdatter og Anne Ovesdatter deres vegne bør betale. tingsvidne dd fremlægges. Christen Christensens indlæg fremlægges. dom: sl Ove Nielsens arvinger eller deres formynder bør betale

tb04-: 22/6 1668 ** Christen Pedersen i Solholt og Niels Madsen i Åsendrup gav deres trætte om den arv, sl Niels Laursen og sl Margrete Pedersdatters børn kunne tilfalde efter deres sl forældre, til forlig, hver udnævner to og herredsfogden en forligsmand

tb04-: 13/1 1676 ** Niels Madsen i Åsendrup stævner Christen Pedersen i Solholt for at give afkald for den arv, hans sl søster Margrete Pedersdatters børn, nemlig Maren Nielsdatter og Johanne Nielsdatter er tilfaldet efter deres sl forældre, som boede og døde i Åsendrup. desuden stævnes Tomas Bertelsen i Sindholt og Mads Jensen i Horsens på Johanne Nielsdatters vegne og Maren Nielsdatter i Åsendrup. navng vidner, at de 13/10 1668 forligede Niels Madsen og Christen Pedersen om den arvelod, som tilfaldt Maren Karen og Johanne Nielsdatter efter deres sl forældre Niels Laursen og Margrete Pedersdatter i Åsendrup. forlig fremlægges

tb04-: 20/1 1676 ** Niels Madsen i Åsendrup stævner Christen Pedersen i Solholt for dom. tingsvidne 13/1 fremlægges. kvitteringer fremlægges. Christen Pedersens brødre Jens Pedersen i Åsendrup og Anders Pedersen i Mølgård kvitterer, Niels Madsen er Johanne Nielsdatters svoger. dom: Christen Pedersen bør give afkald

tb04-: 22/6 1676:** på Christen Pedersen i Solholt i Skæve sogn hans vegne stævnes navng for dom angående et værgemål, som endnu ikke står under ret værge, nemlig et af sl Niels Laursens børn i Åsendrup ved navn Karen Nielsdatter. følgende stævnes: Peder Pedersen i Grønderup Anders Pedersen i Mølgård Laurs Pedersen i Brønderslev Søren Pedersen i Hebelstrup Jens Pedersen i Kielgård Svend Pedersen i Vårbjerg Anders Laursen i Vrensted og pigen Karen Nielsdatter samt Niels Madsen i Åsendrup, som har hendes arvelod i boet. da Christen Pedersen er en gammel mand med mange børn, mener han, at Christen Pedersen i Grønderup som morbror bør påtage sig værgemålet. tingsvidne 12/2 af Vorgårds birketing fremlægges. opsat 4 uger

tb04-: 21/3 1678 ** Peder Pedersen i Grønderup stævner Niels Madsen i Åsendrup for dom angående Karen Nielsdatters arvelod, som han bør udlægge til hendes rette værge Peder Pedersen. ---- tingsvidne 15/3 af Børglum birketing fremlægges, hvori navng vidner, at Karen Nielsdatter var hos hendes svoger Niels Madsen i flere år, og han holdt hende med mad og klæder. Niels Madsen fremlægger tingsvidne 13/1 1676 her af tinget. samt sit indlæg. dom: 4 dannemænd, 2 på hver side, bør efterse, hvad der er betalt på arvelodden, og hvad Niels Madsen bliver skyldig, må han betale efter hans eget tilbud

tb04-: 11/1 1683 ** Laurs Andersen i Vrensted stævner Christen Pedersen i Solholt for vidne angående Maren Nielsdatter, født i Åsendrup, hendes svaghed i hendes sygdom, da hun i nogle år har vandret omkring betaget hendes fornuft og sans, og han mener ikke Christen Pedersen, som hendes værge og formynder, har haft omsorg for hende og hendes tilfaldne arvegods. navng vidner, at et års tid efter hun kom fra hendes svoger Niels Madsen i Åsendrup, har hun ikke haft fast bopæl, men vandret rundt blandt fremmede i 13 års tid, indtil hun for 3 år siden kom til hendes farbrors søn Laurs Andersen, hvor hun bliver forsynet med mad og klæder

tb04-: 3/7 1684 ** Ove Jespersen på Christen Pedersen i Solholt hans vegne stævner Laurs Andersen i Vrensted for at møde med skiftebreve og afkald, som han kan have i den sag om et formynderskab, Anders Pedersen i Mølgård har haft af Åsendrup og en fattig piges arvelod, som Laurs Andersen vil søge ham for. Laurs Andersen fremlægger tingsvidne 20/1 1676. på grund af vidners udeblivelse er sagen er opsat 6 uger

tb04-: 17/6 1684 [Bemærk: datoen 17/6 står tb04- efter datoen 3/7 for året 1684] ** Laurs Andersen i Vrensted stævner Christen Pedersen i Solholt for vidne tilbud og dom. frafaldet

tb04-: 31/7 1684 ** Jens Black ridefoged til Birkelse på sin herres tjener Christen Pedersen i Solholt hans vegne stævner Laurs Andersen i Vrensted for vidne og dom angående Maren Nielsdatters arvelod af Åsendrup, som han med skiftebrev bør bevise at Christen Pedersen har annammet. desuden stævnes Anders Pedersen i Mølgård med regnskab for de 12 år, han har haft Maren Nielsdatter, som er afsindig, hos sig. dom: da der ikke fremlægges dokumenter, kan der ikke dømmes

tb04-: 7/1 1686 ** fremvist kontrakt mellem Christen Pedersen i Solholt på den ene og Laurs Andersen i Vrensted Niels Madsen i Åsendrup Peder Damsgård i øster Brønderslev og Mads Jensen i Horsens på den anden side angående Maren Nielsdatters arvelod af Åsendrup.

?=Relevans: Viet 1678 i Skæve: dominica Trinit. viede Jeg Christen Pedersen i Vraagaard? i Thorsleff Sogn og Anne Ibsdatter i Birchet. (AO7-)

?=Relevans: Døbt 1675 i Skæve: dominica 8 post Trinit. døbt Jeg Laurids Madsens og Johanne Andersdatters barn i Aunkiødt, ved naffn Jens. Karl faddere Peder Andersen i Store Nejsum, Rasmus Lauridsen i Byrdal, Qvind faddere Else Jensdt i Langholt, Johanne Olufsdt i Kraghedegaard. (AO32-)

?=Relevans: Døbt 1675 i Skæve: dominica 21 post Trinit. døbte Jeg Niels Jensens og Mette Pedersdatters barn i Lille Neysom ved Naffn Mette. Karl faddere Oluf Hansen i Langholt, Michel Lauridsen og Peder J? i St? Nejsum, Qvind faddere Maren Madsdt i Præstegaard og Maren Christensdt i Raunsholt. (AO34-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen