Niels Laursen

Ref: Kilder: sBa-KV14-sJøO-
Far: Laurs Nielsen (1555 - 1621)
Mor: Anne Mortensdatter (1560 - )
 
Født: 1580 Hvolgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: omkring 1650 Hvolgård, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: (1617/1635) Rottrup (Sdr.), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Johanne Esbensdatter (1590 - )

Vielse: før 1617
Børn:Ellen Nielsdatter (1617 - 1692)
Laurs Nielsen (1623 - 1692)
Esben Nielsen (1625 - )
Peder Nielsen (Nør) (1630 - 1716)
Jens Nielsen (1631 - 1703)
Johanne Nielsdatter (1634 - 1685)


Notater
sJøO-: Niels Lauridsen er født omkring 1580 på Hvolgård iV. Hassing Sogn, og han levede endnu 1635, da han nævnes på gården Rottrup i Ulsted Sogn.
Han blev gift senest 1616 med Johanne Espensdatter. Hun er født omkring 1590 på gården Rottrup (det senere Sdr. Rottrup), og hun levede endnu 1634, da parrets formentlig yngste barn blev født.
Niels Lauridsen og Johanne Espensdatter fik i hvert fald mindst 6 børn, af hvilke de 3 udelukkende kendes fra Kr. Værnfelts artikler om sognets historie. De 6 børn var: Ellen, født 1617, død 1692, gift med Vester Poul Pedersen i Ulsted, laurids, født 1623, død 1691, gift med Maren Pedersdatter fra Sørå, Espen, fik" Søren Hovs gård" i Ulsted, Peder (ane 162), født 1630, Jens (ane 172), født 1631, og Johanne, født 1634, død 1685, gift med Bertel Mortensen i Melholt.
Niels lauridsen var fra senest 1617 fæster af hustruens fødegård, den halvdel af gården Rottrup i Ulsted Sogn, der senere blev kaldt Sdr. Rottrup. Gården blev overtaget af sønnen Laurids, også kaldet Lars.
I 1600-tallet var Nørre og Sønder Rottrup en dobbeltgård, der kun blev kaldt Rottrup, og hvis hartkorn i 1662 blev sat til 4 tdr. 6 skpr., 2 fjdkr. 2 alb. Gården hørte under godset Vrå, og de 2 fæstere - Niels lauridsens søn laurids og Jens Nielsen - skulle årligt yde 16 vendelboskæpper. rug eller 2 bygskæpper. (af 10 skpr.), 2 tdr. byg, 1 skovsvin (et svin, der havde været på olden i skoven), pligten til at opstalde en af herskabets okser med frit foder og 1 rdlr. i gæsteripenge. Den årlige udsæd i den samlede gårds jorder var på 12 tdr. rug 8 tdr. byg og 2 tdr. havre, medens de'r på engarealerne til Rottrup kunne avles 50 læs hø. Ved matrikuleringen i 1688 blev gårdens hartkorn ændret til ikke mindre end 15 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr. på grundlag af boniteten af de på det tidspunkt dyrkede 68 tdr. land.
Niels lauridsen ses den 9. maj 1618 for Viborg landsting at have stævnet sin hustrus bror Jens Espensen for at have slået sin nu afdøde far Espen Pedersen (ane 650), og det lykkedes ham at få underkendt to vidner, som tidligere var blevet fremført for Kær Herreds ting (se nærmere under ane 650).11623 nævnes Niels lauridsen i en retssag på Viborg landsting mod moderen Anne Mortensdatter i Hvolgård, og endnu den 4. august 1635 nævnes han i Rottrup, da han og flere med ham af Peder Christensen Munk i V. Gettrup blev stævnet for Kær Herreds ting for at have ydet skader på et engareal tilhørende V. Gettrup.
Niels Lauridsen og hustruens 2 sønner Laurids, der havde overtaget fødegården, og Jens (ane 172), som sad på Sønderheden, var nogle hårde halse. Søndag før Skt. Hans 1667 red de hjem fra Hundslund marked sammen med bl.a. Simon Lauridsen fra V. Aslund. På vejen kom de op at skændes, og skænderiet udviklede sig så voldsomt, at de var parate til at trække blank, men flere af de andre lagde sig imellem og forhindrede, at det udviklede sig. Søndag den 7. juli red Simon Lauridsen til Ulsted for at besøge sin faster Grethe Simonsdatter i Klitgård, og på vejen kom han forbi Ulsted Kirke, hvor han gik ind for at overvære gudstjenesten. Da han kom ud af kirken, ventede brødrene Laurids og Jens Nielsen på ham, og faldt nu over ham 'og slog ham og kastede med sten efter ham, så han måtte flygte ned til Lars Skrædders gård nord for kirken, hvor han havde sin hest opstaldet. De to brødre fulgte imidlertid med, og Simon Lauridsen måtte flygte til hest, da sten susede om ørerne på ham. Efter }iette intermezzo besøgte de to brødre Jørgen Smed, der holdt kro, for at styrke sig lidt. Flere af kirkegængerne havde indfundet sig her, og optrinet blev livligt diskuteret. Således spurgte kroværten Jørgen Smed, om der nu ikke mere skulle holdes kirkefred, og hertil svarede Laurids Nielsen flot" A skider i kirkefreden!" - Selvfølgelig valgte Lars Simonsen i V. Aslund at lade de to brødre stævne, fordi de havde krænket kirkefreden og overfaldet hans søn, men sagens videre forløb kendes ikke. (sJøO-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen