Niels Jensen Grønborg

Ref: Kilder: sJJL-sHeg-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Nielsen Grønborg (1701 - 1780)
Mor: Mette Laursdatter (- 1774)
 
Født: 1736 Grønborg, Tise sogn, Hjørring amt
Boede: 1775 Filholm, Tise sogn, Hjørring amt
Død: 1812 Filholm, Tise sogn, Hjørring amt
Begravet: 08-07-1812 Tise, Tise sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Thomasdatter (1736 - 1773)

Vielse: 06-11-1764 Tise, Tise sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Christensdatter (1749 - 1781)

Vielse: 05-10-1774 Tise, Tise sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Nielsen (1775 - )
Anders Nielsen (1776 - 1849)
Anne Nielsdatter (1778 - )
Anne Nielsdatter (1779 - )


I familie med Anne Nielsdatter (1751 - 1811)

Vielse: omkring 1781
Børn:Anne Nielsdatter (1782 - )
Jens Nielsen (1784 - 1831)
Maren Nielsdatter (1786 - )
Thomas Nielsen (1788 - )
Anne Nielsdatter (1790 - )


Notater
Niels Jensen Grønborg er født 1736 på gården Grønborg i Tise sogn, og han døde 1812 i Filholm i Tise sogn, og blev begravet den 8. juli.
Han blev døbt den 11. marts 1736 og båret til dåben af Maren Lauritsdatter, men herudover nævnes ingen faddere.
Niels Jensen Grønborg blev gift første gang den 6. november 1764 i Tise med enken Anne Thomasdatter af Filholm. Hun er født ca. 1736, og hun døde 1773 i Filholm og blev begravet den 12. december hvorefter Niels Jensen Grønborg giftede sig anden gang den 5. oktober 1774 i Tise med Maren Christensdatter. Hun døde 1781 i Filholm og blev begravet den 18. marts, 32 år gammel, og Niels Jensen Grønborg indgik derpå sit tredie ægteskab med Ane Nielsdatter, men vielsen er forgæves søgt i kirkebøgerne for Tise og Vrensted sogne.
Ane Nielsdatter er født ca. 1751, hvor vides ikke, og hun døde 1811 i Filholm og blev begravet den 27. oktober.
Niels Jensen Grønborg var fæstegårdmand i Filholm og må formodes at have overtaget fæstet i forbindelse med indgåelsen af sit første ægteskab i 1764, idet han da antagelig har overtaget ejendommen efter hustruens tidligere mand. Desværre har det ikke været muligt at finde noget fæstebrev udstedt til ham, idet Hammelmose Gods, hvorunder gården hørte, ingen arkivalier har bevaret fra før 1826. Imidlertid fremgår det af et skøde med tilhørende jordebog fra 1794 i forbindelse med grev Rantzaus bortsalg af halvdelen af Hammelmose til Søren Hillerup, at Niels Jensen Grønborg var fæster af en halv fæstegård i Filholm med et hartkorn på 3 tdr. 3 skpr. 2 fjdkr. 1 alb., hvoraf han i årlig landgilde svarede 2 tdr. 5 skpr. 1 1/3 fjdkr. byg og en tilsvarende mængde havre. Af en hartkornsspecifikation fra 1803 fremgår det, at gården da var ejet af Fru Gehejmeråd Scheel til Hammelmose. (sHeg-).

DDD-1801 Børglum hd, Tise sogn, Filholm By, 3:
Niels Jensen, 65, Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer
Ane Nielsdatter, 50, Gift, Hans kone
Anders Nielsen, 25, Ugift, Hans søn [af forrige ægteskab]
Jens Nielsen, 16, Ugift, Deres barn
Thomas Nielsen, 11, Ugift, Deres barn
Maren Jensdatter, 24, Ugift, Tjenestepige.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen