Ellen Marie Rasmusdatter

Ref: Kilder: KBfkvd-
Far: Rasmus Pedersen ((17--) - )
Mor: Bodil Marie Augustinusdatter (1728 - )
 
Født: 1756 Prinsensgade, København, København amt
Død: 02-01-1799 Holmens sogn, København, København amt
Begravet: 07-01-1799 Vor Frue sogn, København, København amt


I familie med Mads Laursen (1757 - 1842)

Vielse: 06-05-1785 Holmens sogn, København, København amt
Børn:Peter Christian Madsen (1786 - )
Bodil Marie Madsdatter (1788 - 1873)
Frands Broisach Madsen (1790 - 1844)
Charlotte Cathrine Madsdatter (1792 - 1854)
Jens Rasmussen Madsen (1794 - )
Desiderius Madsen (1796 - 1844)


Notater
Døbt d. 8de Febr.1756 i Holmens sogn, København: Ellen Maria. Faderen Rasmus Pedersen Sømd? 3.Class. i Prindsensgade. Moderen Bodil Margrethe [sic] Augustinusdt. Faddere Regiments Qvarteermester Kiøbke, Mons(?) H...? ..? ..?, Mon(?) Bargum? Kiøbmand, Revisor(?) ..? frue Ellen Maria Kiøbke ved Børsen, Jf. Methe Maria Terchildsen ibid.

Konfirmeret 1773 i Holmens Kirke: 1ste Søndag efter Paaske Ellen Maria Erasmusdt.

Begravet: 1799 d. 7 Januar i Vor Frue kirke, København: Mads Larsen forhen ved Hoffet Arbeidsmands hustru Maria fød Pedersen, 45 Aar gl. fra Nr. 47 i Staldbygningen ved det afbrændte Slot, død d. 2 af Forkiølelsen. (KB-).

Hendes forældre Rasmus Pedersen og Bodil Marie Augustinusdatter viet 6.maj 1748 i Holmens kirke (igi-).
Moderen døbt Bodil Marie Augustesen den 6.maj 1728 i Trinitatis, af Augustinus Larsen og Cathrine Larsdt

Børn af Rasmus Pedersen og Bodil Marie Augustinusdatter (igi-):
1. ELLEN MARIA RASMUSSEN Christening: 08 FEB 1756 Holmens Sogn, Kobenhavn
2. HANS AUGUSTINUS RASMUSSEN Christening: 25 JUL 1761 Holmens Sogn, Kobenhavn
3. PEDER RASMUSSEN Christening: 18 OCT 1758 Holmens Sogn, Kobenhavn
4. KIRSTINE MARIA RASMUSSEN Christening: 07 AUG 1763 Holmens Sogn, Kobenhavn
5. JULIANA MARIA RASMUSSEN Christening: 11 FEB 1753 Holmens Sogn, Kobenhavn
6. ANNA CATHRINE RASMUSSEN Christening: 25 AUG 1750 Holmens Sogn, Kobenhavn

Trolovet Holmens Kirke (Holmens sogn), København, 4de Mart: 1785 hos Hr. Hoyer kl. 10½:
Mads Laursen Arbejdsmand i Kongens Viinkielder, Ungkarl. Altergangsbeviis af Hr. Wadum dat. Bredkier Præstegaard d. 8de Apr. 1779.
Ellen Marie Rasmusdatter, Pige. Altergangsbeviis af hr. Lund dat. Helsingoer d. 10de Apr. 1777.
Brudgommens forlover Laurits Hald, Kieldermester hos hans kongl. Majestæt.
Brudens forlover Jørgen Mathias Berling, Guldsmed boer i Skindergade. (KB-)

"Hr. Lund" i Helsingør, som havde skrevet Ellen Marie Rasmusdatters altergangsbevis, var vist præsten Hans Pedersen Lund, født i Trondhjem den 13.Okt. 1723. Stud. 1740, cand. 1743, kapellan i Holbæk 22.juni 1753, sognepræst i Skanderborg 25. marts 1763, i Olai 13. nov. 1775, død 1. aug. 1777. Skifte: 1. sept. 1777. (jf: home6.inet.tele.dk/flemclar/olaipraest.html)

Ellen Marie Rasmusdatters forlover Jørgen Mathias Berling, "Guldsmed boer i Skindergade", var søn af avisgrundlæggeren Ernst Heinrich Berling.

Jørgen Matthias Berling: døbt 31/5 1741 i Skt.Petri København, af forældre Ernst Heinrich Berling og Cecilie Cathrine Godishe. Gift 18/6 1773 i Helligåndskirken, København, med Maria Elisabeth Linde (FS-)
Begravet 1803 i Vor Frue: 15. Juli Guldsmed Berlings Enke Mad. Maria Elisabeth Linde, 59 Aar, fra St. Pederstrædet nr.166 til Frue Kirkegaard.

DDD-1787 kbhv, København (Staden), Klædebo Kvarter, Skindergade, , 9, 1, FT-1787
Jørgen Berling, 47, Gift, Husbond, Guldsmed,
Marie Elisabet NN, 45, Gift, Hustru, ,
Marie NN, 24, Ugift, Tjenestepige, Tjenestepige,
Janus Winding, 25, Ugift, Logerende, ??,

DDD-1801 kbhv, København (Staden), Købmager Kvarter, Købmager Kvarter, , Matr. 322, 1548, FT-1801
Marie Elisabeth Linde, 54, Enke, Huusmoder, ,
Kirstine Rasmusdatter, 46, Ugift, Tjenestepige, ,

Ernst Heinrich Berling: 1709 - 1758 født i Mecklenburg og hans kone Caroline Christiane, født Godiche. Berling kom i 1731 til København. Han blev kgl. hofbogtrykker og forlægger. Grundlagde og udgav fra 3. januar 1749 'Kjøbenhavnske Danske Post Tidende' den nuværende 'Berlingske Tidende'. Begravet i Skt.Petri Kirke.
(jf www.sankt-petri.dk/Dan/graeber/dan_berlinger.html, maj 2005).

1799 (Københavns Skiftekommission. Generalregister til forseglingsprotokoller 1798-99)
Skifte efter 1. hustru:
Anno 1799 den 6 Juli indfant Skifte komissionen sig ved fuldmægtig Saxild med Betienter Harvick hos hyrekudske karl Mads Larsen i hans bolig i en bygning paa det afbrændte Christiansborg Slott efter hans begiering, for at begynde Skifte efter hans den 2.Jan. d. a. ved døden afgangne hustru Ellen Marie Petersen. Enkemanden var tilstæde og bekiendtgav at den afdøde af ægteskab med ham har avlet og efterladt 6 børn nemlig
1. Peter Christian 12 aar gl.
2. Frantz Prisach 8 aar gl.
3. Jens 6 aar gl
4. Deciderius Madsen 2 aar
5. Bodil Marie 10 aar
6. Charlotte Amalie 6 aar gl.
som ere hendes eneste arvinger. Han anviste Boets Effecter, som blev registrerede og af Betienten tilførd?? værdi vurderede saaledes:
1. 1 gl. Eege Skathol 6
2. 1 beskadiget Speil og 6 gl. Stoele 1
3. 1 lidet The bord og 1 Fløybord 4
4. 1 Sængested med 2 stk Kattuns Omhang 1 2
5. 3 forskj. Dyner, 4 do Puder og 1 par Lagner 10
6. 1 lang Skiænke bord og 1 bænk 3
7. 1 Norenberger Uhr 1 2
8. 1 gl Kaffe Kedel og 1 do Mølle 1 8
9. 1 menage gardin 8
21 1

Enkemanden erklærede at han ej er meere ejende som kan komme hans boe til Indtægt, men at han derimod er skyldig til huusværten Sadelmagermester Peter Ernst et Aars huusleje til udi Mikaeli Fløttetiid 36 Rd og den afdødes begravelse har kostet ham efter en anvist Nota 24 Rd og da gielden eere(?) overstegen Boets formue, begierede han imod at betale denne gield sig Boet extraderet da intet kan blive at arve. Som Tilsynsværge for de umyndige mødte Hans Jørgen Bøgh og erklærede, at da intet for de umyndige kan blive at arve, saa kunde han intet for de umyndige have at erindre paa disses vegne, imod at Enkemanden som betaler sin Gield, beholder Boet. Paa grund heraf blev dette Boe saaledes som samme her er tagen under behandling extraderet til Enkemanden Mads Larsen, imod at han betaler den paa samme hæftede Gield, og som Vederlag imod hans afdøde hustrus begravelse. For denne Extradition meddeler han qvittering ved underskrift i Protocollen - hvormed denne behandling paa hans forlangende er sluttet.
J Saxild Mads Lassen H J Bøgh
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen