Niels Martinus Jensen

Ref: Kilder: KBfkv-nEA-ajs2-M22-
Erhverv: Husmand, murer
Far: Jens Christian Madsen (1805 - 1870)
Mor: Anne Katrine Jensdatter (1806 - 1872)
 
Født: 24-08-1843 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Død: omkring 1935 Gerndrup, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Begravet: Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Elisabeth Andersdatter (1844 - 1901)

Vielse: 01-09-1868 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Børn:Anders Christian Jensen (1868 - )
Jens Anton Jensen (1871 - 1917)
Ane Kirstine Jensen (1873 - 1961)
Jens Christian Jensen (1875 - )
Anne Katrine Jensen (1877 - 1948)
Lene Marie Jensen (1880 - )
Sørine Martine Jensen (1884 - )
Otto Marinus Jensen (1886 - 1960)


Notater
Dåb: Niels Martin Jensen, født 24.August, døbt i Kirken 18.Okt. 1843. Huusmd Jens Christian Madsen og Hustru Ane Kathrine Jensdatter af Aistrup. Faddere: Gmd Jens Jørgensens Hustru Benedicthe Johanne Jensdt af Ajstrup, Pigen Mette Marie Jensdt af Frillerhøj, Boelsmand Thomas Larsen af Kjærsgaardholm, Gaardm Frederik Jeppesen af Vesterholt, Ungkarl Anders Jensen af Ajstrup. Vacc. 29 Aug. 1849 af [...?] (Hasse, jf konf.).

Konfirmeret 1858 i Ajstrup: Niels Marthinus Jensen, Aistrup. Hmd. Jens Chr. Madsen og hustru Ane Kathrine Jensdt. Født 24 Aug. 1843, døbt 28 Oct. s.A. Kundskaber g, opførsel mg. Vacc. 29 Aug. 1849 af Hasse.

Viet 1868 i Ajstrup: Ungk. Niels Martinus Jensen 25 Aar i Aistrup. Pigen Elisabeth Andersen 24 Aar s St. Forlovere Grdm Niels Pedersen og Hmd Anton Jensen i Aistrup. Viet 1 Septbr i Kirken. (AO186-)

M22- (Karl Møller, Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup sogne): Et af Egnsmindesamlingens tidligere bestyrelsesmedlemmer har oplyst:
Niels Martinus Jensen var kendt under navnet "Spil-Martinus", der med sin violin underholdt ved festlige lejligheder. Han var endvidere kendt for at være en driftig mand i lokalområdet, hvilket forskelligt byggeri stadig vidner om, jf vedlagte uddrag af et lokalhistorisk værk.
Han boede i et hus på Ajstrupvej nr. 32, som han også havde opført.

ajs2-, side 163ff: Ajstrupvej 14 og Ajstrupvej 27 blev i deres første form bygget af Niels Martinus Jensen, "Spillemartinus". han byggede yderligere Ajstrupvej 16 (Else Madsens hus) ca. 1913 og Ajstrupvej 32 (Ester Christensens hus) ca. 1918. Niels Martinus Jensen erhvervede jorden ved at mageskifte sit hs i Tylstrup med konsortiet [dvs konsortiet som købte og udstykkede gården Lasgaard]. Hans ene søn, Jens Anton, ejede Ajstrupvej 14 til 1917, hvor han døde ugift. En anden søn, Otto Marinus, købte Ajstrupvej 27 af faderen i 1917 og afhændede den i 1919. (ajs2-).

Dattersønnen Elmer Andersen (1905-ca. 1985) har omkring 1983 skrevet (nEA-) om familiefesterne hos morfaderen Niels Martinus:
For ca. 75 år siden stod der på stationen i Svenstrup karetmager A. N. Andersen og hustru Anne Katrine Andersen samt 4 børn, Valborg med hvide sløjfer i håret og 3 drenge - Harald, Elmer og Holger. Og ind for toget, billetter var der sørget for, så vi gik ind, og straks gik det od Aalborg og over broen til Nr.Sundby, videre til Sulsted. Der var der udstigning. I fjedervogn holdt så onkel Marinus. Han var ugift dengang og var medhjælper hos sin far - dengang kaldet Spil Martinus. Vi kørte over Hammergaard og ind ad vejen til et almindeligt landbrug. Her var vi så ved målet. Det var et langt hus med kun en længe, stuehus i sydenden, lade og stald i resten. Der var 2 heste, 6 køer og lidt grise. Datoen var den 24. august 1909 - bedstefars fødselsdag. Husholder var dengang tante [dvs moster] Sørine. (nEA-)

DDD-1845 Aalborg, Kær, Ajstrup, Aistrup Bye, , Et Huus, 24, Ft 1845
Jens Christian Madsen, 40, gift, , Huusmand og Slagter., Øland.
Ane Kathrine Jensdatter, 30 ??, gift, , Hans kone. Alderen muligt 39., Aistrup.
Jens Jensen, 13, -, , Deres Børn., Aistrup.
Carl Madsen, 11, -, , Deres Børn., Aistrup.
Karen Marie Jensdatter, 8, -, , Deres Børn., Aistrup.
Anthon Jensen, 5, -, , Deres Børn., Aistrup.
Niels Martinus Jensen, 2, -, , Deres Børn., Aistrup.

DDD-1850 Aalborg, Kær, Ajstrup, Aistrup, , Et Huus, 19, FT-1850
Jens Christian Madsen, 45, Gift, , Huusmand, Dagleier, Huusfader, Sundby S, Aalborg Amt
Ane Kathrine Jensdatter, 45, Gift, , hans Kone, Her i Sognet
Karen Marie Jensdatter, 13, Ugift, , deres Born, Her i Sognet
Anthon Jensen, 10, Ugift, , deres Born, Her i Sognet
Niels Martin Jensen, 7, Ugift, , deres Born, Her i Sognet
Ane Jensdatter, 4, Ugift, , deres Born, Her i Sognet

DDD-1855 aalborg, Kær, Ajstrup, Tylstrup skoledistrikt, Tylstrup, en Gaard, 100, FT-1855, C4656
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Christensen 49 Gift Gaardmand, Husfader Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Johanne Marie Thomsdatter 59 Gift hans Kone Hammer Sogn, Aalborg Amt
Ole Christian Levisen 27 Ugift deres Børn, Skrædder Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Mariane Levisdatter 23 Ugift deres Børn Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Lars Jensen 36 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Jens Jensen 23 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Peter Jensen 18 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Niels Marthinus Jensen 12 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Karen Marie Jensdatter 21 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Mette Marie Sørensdatter 15 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt

DDD-1860 aalborg, Kær, Ajstrup, Tylstrup Skoledistrikt, Tylstrup Bye, , 9, FT-1860, C4657
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peder Christensen 55 Gift Gaardmand, Husfader Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Johanne Marie Thomsdatter 64 Gift hans Kone Hammer Sogn, Aalborg Amt
Ole Christian Levisen 34 Ugift deres Børn, Skrædder Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Mariane Levisdatter 28 Ugift deres Børn Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Jens Levisen 24 Ugift deres Børn Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Jens Jensen 28 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Niels Marthinus Jensen 17 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Bodil Marie Jensdatter 27 Ugift Tjenestefolk Hammer Sogn, Aalborg Amt
Marie Kirstine Sørensdatter 16 Ugift Tjenestefolk Aistrup Sogn, Aalborg Amt
Frederik Henriksen 74 Ugift Almisselem Gram Sogn, Slesvig

FT-1870 Ajstrup sogn: Ajstruphede, et hus:
Niels Martinus Jensen, 26 år, gift, husfader, landmand, født i Ajstrup.
Elisabeth Andersdatter, 25 år, gift, husmoder, født i Dronninglund sogn.
Anders Christian Jensen, 1 år, deres søn, født i Ajstruphede.
Johanne Sechelie Nielsen, 10 år, plejedatter, født i Hvorup sogn.

DDD-1880 Aalborg, Kær, Ajstrup, Aistrup Hedehuse, , et Hus, 1,:
Niels Martinus Jensen, 36, Gift, Husfader, Husmand, , Her i Sognet
Elisabeth Andersen, 35, Gift, hans Hustru, , Dronninglund sogn,Hjørring Amt
Anders Chr.Jensen, 11, Ugift, deres Børn, , Her i Sognet
Jens Anton Jensen, 9, Ugift, deres Børn, , Her i Sognet
Ane Kirstine Jensen, 6, Ugift, deres Børn, , Her i Sognet
Jens Chr.Jensen, 5, Ugift, deres Børn, , Her i Sognet
Ane Kathrine Jensen, 3, Ugift, deres Børn, , Her i Sognet

FT-1890 Ajstrup sogn, Ajstrup Hede, et hus:
Niels Martinus Jensen 46 gift, født i Ajstrup
Else Andersen 45 gift, født i Dronninglund
Ane Kathrine Andersen (sic) 12, født i Ajstrup
Lene Marie Jensen 9, do
Sørine Martine Jensen 7, do
Otto Marinus Jensen 3, do.

FT-1901 Ajstrup sogn, Ajstrup by, matr. 21c [21e?], Ejer Niels M. Jensen, et hus, 5 personer:
Niels Martinus Jensen født 24/8 1843 i Aistrup, gift, frimurer, huusfader, huusmand, agerbrug. Gift 1868, 2 [! fejlnoteret?] levende børn [ingen under døde]
Lise Andersen født 22/9 1849 [må være (mit fejlnotat?) for 1844] i Dronninglund, gift, frimurer, huusmoder, huusgjerning
Marinus Jensen født 2/12 1884 [PLJ: ifølge kirkebog: 2/12 1886], barn
Helga Pedersen født 10/5 1892, do [må være plejebarn, jf 1906-tællingen], midlertidigt opholdende sig på stedet, hører til i Sulsted sogn.

FT-1906 Ajstrup sogn, Ajstrup by, matr. b3 [?] (fam.9):
Martinus Jensen født 24/8 1843, enkemand, husfader, husejer
Line Marie Jensen født 27/7 1880, datter
Helga Pedersen født 10/4 1892, plejebarn.

FT-1916 Ajstrup sogn: Matr. 4.J Ny Larsgaard, familie nr. 17:
Niels Martinus Jensen, født 24/8 1843, E[nkemand], Husfader, Landbrug, Indkomst 500, Formue 6000, Statsskat [0], Kommuneskat 10,-
Karoline Johanne Marie Andersen, født 7?/1 1857, E[nke], Husholderske, Husgerning [indkomst, formue og skat ikke angivet].
(AO129-)

FT-1925 Ajstrup sogn: Ajstrup Mark, matr. 37b, Familie nr. 8:
Niels Martinus Jensen, født 24/8 1843 i Ajstrup Sogn, Enkemand, Husfader, Husmand. Bopæl 5. Nov. 1924: Kommune Sulsted Aistrup, Postadresse Sulsted.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen