Simon Andersen Kjærulf

Ref: Kilder: sHo-KV10-
Far: Anders Kjærulf Jensen (1645 - 1731)
Mor: Karen Christensdatter (1653 - 1747)
 
Født: omkring 1677 Kærsgård (St.), Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: efter 1752
Boede: 1753 Kærsgård (St.), Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Eriksdatter (1695 - 1752)

Børn:Maren Simonsdatter (1733 - 1800)
Simon Simonsen Kjærulf (1743 - )


Notater
Simon Andersen (Kjærulf) vides at have levet endnu i 1753, men hans død er ikke fundet i Dronninglund sogns kirkebog, der har en lakune 1758-1776. Han var antagelig gift to gange, men kun hustruen Anna Eriksdatter kendes.

Simon Andersen (Kjærulf) overtog ved faderens død i 1731 fæstet på fødegården St.Kærsgård under Dronninglund Hovedgård, af hvis jordebog fra 1753 det fremgår, at gården havde et hartkorn på 3 tdr. 6 skp. 3 fjdk. 2½ alb. Der var 42 fag huse fordelt på 4 længer, den årlige landgilde til Dronninglund var på 8 rigsdaler, og gårdens besætning bestod af 8 heste, 5 køer, 2 stude, 13 stykker ungkvæg, 15 får 10 svin og 3 gæs. På gården var 3 arbejdsvogne, og den årlige udsæd var paaea 7 tdr. rug, 4 tdr. byg og 7 tdr. havre, medens der årligt på den til gården hørende eng bjærgedes 40 læs hø. Simon Andersen (Kjærulf) var fæster af St.Kærsgård indtil 1764, da fæstet overgik til svigersønnen Otte Larsen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen