Anders (Bonde) Eg

Ref: Kilder: CK6-Bry-
Erhverv: Herredsfoged
 
Boede: Brønderslev, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: efter 1459


I familie med ukendt NN

Børn:Hans Andersen (Bonde) Eg ((14--) - )
Laurs Andersen (Bonde) Eg ((14--) - )


Notater
Kornumgaard eller Øster Kornum, som Gaarden som oftest tidligere kaldtes til Adskillelse fra Vester Kornum, betyder måske på Nydansk Korngaarden, idet -um som oftest er en afslebet Form af heim, hém, en Endelse som måske går tilbage til før vor Tidsregning men vistnok snarest til Folkevandringstiden i de nærmeste Aarhundreder efter Kristi Fødsel.
Gaarden synes i Middelalderen at have dannet Centrum i et større Selvejer-bondegårdskompleks, og 1446 og 1459 blev den besiddet af Herredsfogeden i Jerslev Herred Anders Bonde (dvs Anders Selvejer), der utvivlsomt er identisk med Herredsfogeden Anders Eg (Jeg), som nævnes 1470; Anders Bonde var 1470 sammen med flere Selvejere udsteder af et Tingsvidne af Hjortdal Kirkegaard angaaende Anders Griis til Slettes Korn, og af Tingsvidne om Tolstrup, og han er sikkert også den samme som Anders Laursen i Øster Kornum, der endnu nævnes 1494, da han var Medudsteder af Tingsvidne af Jerslev Herreds Ting, men ikke længere Herredsfoged.
Han var fomodentlig fader til Lars Eg (Jegh) og Hans Andersen Bonde. (CK6-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen