Peder Jensen (Mørk)

Ref: Kilder: NøP1-KS6-CK2-
Far: Jens Pedersen ((15--) - )
Mor: ukendt NN
 
Født: omkring 1560
Boede: 1606 Røgelhede, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: omkring 1620


I familie med Gertrud Sørensdatter Kjærulf (1563 - 1651)

Børn:Jens Pedersen (1587 - )
Maren Pedersdatter (1590 - )
Hans Pedersen (1590 - 1646)
Maren Pedersdatter (1595 - 1659)
Anne Pedersdatter Mørk (1600 - )
Oluf Pedersen (1600 - 1644)
Anders Pedersen (- 1631)


Notater
Peder Jensen (uden Mørk) var jf. NøP1- ikke søn af Jens Pedersen og Kirsten Hansdatter Mørk i Burholt, men af Jens Pedersen i Røgelhede (nævnt her 1550), hvilket ses af et par tingsvidner i Jerslev Herreds tingbog 1648, som NøP1- viser. Dermed er Karen Jensdatter (gift med præsten Laurs Laursen) også datter af Jens Pedersen i Røgelhede, og de 2 havde desuden følgende søskende: Anders Jensen i Klokkerholm, Laurs Jensen i Øster Hjulskov (Jerslev sogn), Niels Jensen i Røgelhede, og Maren Jensdatter.

Klitgaards antagelse om Peder Jensens herkomst er altså givetvis ikke korrekt, som han har fremført i CK2- og KS6-:
Peder Jensen Mørk, der antagelig er født o. 1560, var utvivlsomt søn af Jens Pedersen i Røgelhede, der omtales i en sag i 1546, hvor Gødik Christensen, borger i Aalborg, stredes med Anders Jensen i Aalborg, Niels Pedersen i Røgelhede og Jens Pedersen i Røgelhede (ane 748), angående bondegods, som Gødik mente at have part i.
Peder Jensen Mørk nævnes 1606 som besidder af gården Røgelhede, og en Jens Nielsen som "inderste" her; ved jordegne gårde [dvs gårde ejet af bonden, i selveje] skulle der kun være én formel bruger, som så svarede "skæppeskyld" til de andre parthavere i bondeskylden; men som oftest var der dog flere brugere af de større jordegne gårde, og de kaldtes da hovedmandens brydebønder eller inderster.
Peder Jensen Mørk var antagelig født o. 1560 og døde o. 1620. Hans initialer og bomærke findes på Hellevad kirkes prædikestol tillige med årstallet 1614, og 1618 havde han kongetienden af Hellevad sogn i fæste. Han var gift med Gertrud Sørensdatter Kjærulf, født o. 1565, datter af herredsfoged i Kjær herred Søren Christensen Skriver i Vester Holtet i Ajstrup sogn (ane 704). Gertrud Sørensdatter Kjærulf havde 1640 ophold hos sin sønnedatter Maren Olufsdatter Mørk og hendes mand på Korslund, og hun var død før 1651. Hun ejede part i selvejergården Bjørum i Vadum sogn, hvilken part 1665 købtes af Steffen Thomsen Brøndum i Agdrup i Sulsted sogn.
I Matrikelbogen af 1662 anføres Røgelhede som en enestegård (dvs en gård uden markfællesskab med andre) med 27 tdr hartkorn. Den havde 2 brugere: Laurids Nielsen (Kjærulf) og Peder Jensen (Mørk) og var vel ved magt. Til gården kunne sås 16 tdr rug, 10 tdr byg, 12 tdr havre og avles 45 læs hø. Landgilden var 20 trd byg, 8 tdr havre og 1 fdg. smør.
Foruden den jord, som var i brug, var der endnu til gården så megen agerjord, at der kunne sås "ungefær 100 tdr korn eller mere" deri, og til gården lå en lille lund af rølbøge og krat, som dog ikke kunne takseres for svins olden. Denne lund, der kaldtes Røgelhedelund, nævnes også 1639, da Otto marsvin forbød Jens Nielsen i Røgelhede at holde geder, og 1648 gav Iver Krabbe til Jordberg Laust Nielsen (Kjærulf) og Jens Nielsen i Røgelhede ordre til at påse, at der slet ikke blev hugget i denne lund. (CK2-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen