Thomas Svendsen

Ref: Kilder: KBvd-KV14-sBa-sJøO-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Svend Jørgensen (1590 - 1660)
Mor: Bendit Pedersdatter (- 1664)
 
Født: omkring 1649 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1721 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 26-10-1721 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1705-1721) Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Pedersdatter (1653 - 1735)

Børn:Anne Thomasdatter (1686 - )
Svend Thomsen (1688 - )
Peder Thomsen (1693 - )
Jørgen Thomsen (1695 - 1738)
Maren Thomasdatter (1697 - 1698)


Notater
Thomas Svendsen overtog 1705 Ulstedlund efter søsteren Margrethe. (KV14-/1960-).

Trolovet 1685 i Ulsted: Dom.Sexages: d: 22 febr: Thomas Svendsen og Anne Pedersdt her udi Ulsted bye for hende caverede Jørgen Svendsen og Nør Peder Nielsen. Viet 1685 i Ulsted: Dom: Oculi d: 22 Martii copulerede Thomas Svendsen og Anne Pedersdt blev trogiffvid d: 22 Febr: Dom: Sexages: og bor her udi byen. (KB-).

Begravet 1721 i Ulsted: d 26 Oct: Thomas Svendsen fra Lunden, 72 år gammel. (KB-).

sJøO-: Thomas Svendsen er født ca. 1649 i Lunden i Ulsted Sogn, og han døde 1721 samme sted og blev begravet den 26. oktober. Han blev trolovet den 22. februar 1685 og gift den 22. marts samme år i Ulsted kirke med Ane 81 Anne Pedersdatter. Forlovere ved vielsen var brudgommens bror Jørgen Svendsen og brudens far Nør Peder Nielsen.
I ægteskabet fødtes børnene Anne, født 1686, Svend, født 1688, Peder, født 1693, Jørgen (ane 40), født 1695, og Maren, født 1697.
Thomas Svendsen og hustru boede de første år efter ægteskabets indgåelse i Ulsted By, hvorefter han senest 1693 overtog fæstet på fødegården efter søsterens mand Christen Jensen Hjulmand. Der var tale om den gård i Ulstedlund, der senere fik matr. nr. 24, en mindre gård med et hartkorn på et partdr. Thomas Svendsen drev nu gården indtil sin død, hvorefter fæstet overgik til sønnen Peder Thomsen, der i 1719 var blevet gift med Margrethe Espensdatterfra nabogården. Peder Thomsen drev nu gården indtil 1755, da fæstet blev overtaget af en Espen Jørgensen. Han døde fire år senere, hvorpå hans enke Karen Nielsdatter giftede sig med en Thomas Christensen fra Vestergård. Han døde 1783, og fæstet blev nu overtaget af degnen i Ulsted Lars Harlev Langebeck, der i 1798 efterfulgtes af sin søn Magnus Peter Langebeck, som i 1798 købte gården til selveje formedelst 800 rdlr. og straks efter solgte den til den tidligere fæster Esben Jørgensens søn Niels Esbensen. Han var ejer indtil 1842, da han afstod den til sin søn Niels Nielsen, som døde her 1875. Kr. Værnfelt fortæller i "Af Ulsted Sogns Historie" at gården efter 1909 var ejet af en Jørgen Larsen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen