Bertel Jensen

Ref: Kilder: CK4-tb04-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Jens Madsen Laursen ((15--) - )
Mor: NN Christensdatter ((15--) - )
 
Født: omkring 1637 Kraghede (Ll.), Ørum sogn, Hjørring amt
Boede: (1660/1664) Kraghede (Ll.), Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Karen Hansdatter (- 1721)

Vielse: omkring 1664 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Bertelsen (1665 - 1740)
Kirsten Bertelsdatter (1668 - )
Anne Bertelsdatter (1672 - 1737)
Bertel Bertelsen (1676 - )
Hans Bertelsen (1680 - 1761)
Lisbeth Bertelsdatter (1684 - 1739)
Karen Bertelsdatter (1687 - 1761)
Maren Bertelsdatter (1689 - 1763)
Laurs Bertelsen (1690 - )


Notater
tb04- 21/12 1665: ** Hans Andersen i Burholt og Bertel Jensen, født og tilforn ved fæste boende i lille Kraghede, er forligt om deres tvist om afståelse af gården, som Hans Andersen har købt af KM og selv vil besidde således at han skal betale Bertel Jensen 150 sld.

Ll.Kraghede, også kaldet Pramperhede/Promperhede, var allerede 1630 blevet delt i 2 brug, hvoraf det ene kaldtes Ll.Kraghede og det andet Kraghedelund (eller "Østen Jerslev Bro") (CK4-).

Bertel Jensen boede på sin faders gård Lille Kraghede. Den købtes 18. januar 1664 af Hans Andersen Holst, forpagter på Burholt i Ø.Brønderslev sogn, og Bertel Jensen måtte da rømme stedet. Jf tb04- 20/4 1665: ** Hans Andersen i Burholt. navng vidner, at de har gjort forlig og kontrakt mellem ham og Bertel Jensen i lille Kraghede, som Hans Andersen har købt af KM, angående rømning af gården. Hans Andersen skal betale ham 100 rdl og hans søster Dorete Jensdatter 20 rdl, så vil de gøre gården ryddelig til Skt Volborgdag. de skulle møde på tinget snapstorsdag, men Bertel Jensen kom ikke, hvorfor Hans Andersen ved tinget tilbød ham pengene, og Bertel Jensen svarede, at forliget var på vilkår, at hvis han ville holde det, skulle han møde på tinget snapstorsdag, og i øvrigt havde han sendt bud, at han ikke ville holde det.

Jeg antager, at han er den Bertel Jensen der herefter træffes i Tveden i Ørum sogn, hvor han træffes efter ca. 1665 i tingbogen (tb04-).

Begravet 1709 i Ørum: d 7 Julii gl Bertel af Tv[eden, antagelig] 72 aar 3 Maaneder. (AO135-)

tb04- 30/7 1663: ** Jens Jensen i Brødland på egne såvel som på umyndige søskende deres vegne med 6 ugers opsættelse 18/6 stævner Christen Christensen i øster Mejlsted for dom angående skifte og registrering efter Jens Jensens sl morbror Niels Christensen, som boede og døde i øster Mejlsted, hvor han havde afstået sin gård til Christen Christensen, mod at han skulle forsørges sin livstid, og da han er død, bør der holdes skifte=> (57b)=> Christen Christensen fremlægger tingsvinde 15/7 1663 af Vrejlev birketing, at følgende stævnes: Jens Jensen i Brødland Bertel Jensen i Promperhede Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen Anne Pedersdatter sst Christen i Ingstrup Anne Laursdatter og Christen Laursen i Skøttrup Maren Jensdatter i Vejby Else Christensdatter i Vrensted Anne Pedersdatter i Torup Anne Jensdatter i Tømmerby (husbond Christen Andersen) =>(58a)=> tingsvinde fortsat. følgende arvinger og svogre var tilstede ved begravelsen: Peder Pedersen i Krogsgård i Tise Christen Pedersen og Anne Pedersdatter sst Niels Steffensen i Torup Jep Jensen i Stenvad Christen Jensen i Grønderup Jacob Bertelsen i Vejby Christen Andersen i Tømmerby Christen Laursen i Skøttrup Anne Laursdatter sst og Else Christensdatter i Vrensted, som var den sl mands søster =>(58b)=> tingsvinde fortsat. registrering => (59a)=> tingsvinde fortsat. deling => (59b)=> samme sag =>(60a)=> sagen på begge sider frafaldet.

tb04- 17/3 1664: ** Bertel Jensen i lille Kraghede lod løse en seddel, at der paa lille Kraghede kan saaes 16 tdr rug 8 tdr byg 20 tdr havre, og der kan avles 110 læs hø

tb04- 21/4 1664: Hans Andersen i Burholt syn paa brøstfældigheden paa lille Kraghede => (30a) => syn fortsat ** Hans Andersen i Burholt stævner Bertel Jensen i lille Kraghede for forbud iflg KM skøde at bruge fiskeri til gaarden, som han selv agter at bruge, samt bortleje eng og avl og føre tørv eller gødning bort => (30b) dom: da Hans Andersen har købt gaarden, bliver der udstedt forbud.

tb04- 12/5 1664 ** herredsfogden begærede de 8 mænds vinde, om han havde nægtet Bertel Jensen paa lille Kraghede at faa løst sin stævning, hvortil Peder Galskøt svarede, at fogden havde sagt, at han maatte gerne faa den løst.

tb04- 24/8 1664: ** Anders Andersen Kjærulf borger i Aalborg stævner Bertel Jensen =>(33a) => i Kraghede og Niels Hansen i Kornum for dom angaaende deres gæld iflg breve, som fremlægges. det ene er til Dorete Munk sl mester Eriks i Hammer =>(33b)=> dom: de bør betale inden 15 dage.

tb04- 5/5 1664: ** Bertel Jensen i Kraghede. syn paa brøstfældigheden paa lille Kraghede og taksere den paa penge =>(38a)=> syn fortsat. Anders Kjærulf i Trøgdrup fremæskede lovbogen, saa de kunne sværge ved 3 fingre tommel pege og langfinger. Hans Andersen i Burholt mente ikke der burde udstedes syn imod KM købebrev => (38b)=> samt dom for forbud. opsat 8 dage.

tb04- 12/5 1664: ** herredsfogden begærede de 8 mænds vinde, om han havde nægtet Bertel Jensen paa lille Kraghede at faa læst sin stævning, hvortil Peder Galskøt svarede, at fogden havde sagt, at han maatte gerne faa den læst.

tb04- 20/4 1665: ** Hans Andersen i Burholt. navng vidner, at de har gjort forlig og kontrakt mellem ham og Bertel Jensen i lille Kraghede, =>(49a)=> som Hans Andersen har købt af KM, angående rømning af gården. Hans Andersen skal betale ham 100 rdl og hans søster Dorete Jensdatter 20 rdl, så vil de gøre gården ryddelig til Skt Volborgdag. de skulle møde på tinget snapstorsdag, men Bertel Jensen kom ikke, => (49b)=> hvorfor Hans Andersen ved tinget tilbød ham pengene, og Bertel Jensen svarede, at forliget var på vilkår, at hvis han ville holde det, skulle han møde på tinget snapstorsdag, og i øvrigt havde han sendt bud, at han ikke ville holde det.

tb04- 21/12 1665: ** Hans Andersen i Burholt og Bertel Jensen, født og tilforn ved fæste boende i lille Kraghede, er forligt om deres tvist om afståelse af gården, som Hans Andersen har købt af KM og selv vil besidde =>(18a)=> således at han skal betale Bertel Jensen 150 sld.

tb04- 9/7 1668: ** Laurs Nielsen i Røgelhede på bror Anders Kjærulf i Sundby hans vegne stævner Peder Andersen i Allerup Niels Hansen sst Peder Laursen i =>
(83a)=> sdr Ravnstrup og Bertel Jensen i Tveden i Ørum sogn for dom angående deres gæld iflg breve, som fremlægges =>(83b)=> dom: de bør betale inden 15 dage eller lide nam og vurdering.

tb04- 7/1 1675: ** Bertel Jensen i Tveden stævner Laurs Hansen i Hallund for dom angående diverse gæld. Laurs Hansen mødte på hans mor Elsebet Laursdatters =>(129a)=> vegne og svarede, at kravet burde være fordret på 30.dagen efter hans far sl Hans Laursens død. navng vidner, at de for 6 år siden var i Tveden angående regnskab mellem Bertel Jensen og Hans Laursen, og da sagde Lisbet Laursdatter og Hans Laursen, at de nok skulle betale ham. opsat 4 uger.

tb04- 22/11 1683 ** Niels Christensen i Ågård på Maren Mortensdatter i Ravnstrup hendes vegne stævner Laurs Christensen i Ørum Hans Jensen sst og Morten Jensen i Smedegården for vinde. han gav last kære og klage over dem, som har hugget den svingel ned ved Ravnstrup mølle
** samme stævner Bertel Jensen og Jens Christensen i Tveden for dom angående deres vejskifter på vasen ved Ravnstrup, som ikke er holdt vedlige. sagen er opsat 4 uger (124a)** Christen Jensen af Hjermeslevgård på Malene Nielsdatters vegne stævner Tolstrup sognemænd for rest tiendekorn. fortegn => (124b)=> sagen opsat 4 uger.

tb04- 5/2 1685: ** Peder Andersen i Promperhede på Maren Mortensdatters vegne af Ravnstrup stævner Bertel Jensen i Tveden og Jens Christensen sst for at vedligeholde deres tildelte 2 favne af vasen ved Ravnstrup mølle, som deres formænd fra 1660 for kørsel frem og tilbage derover. dom: de blev forelagt at vedligeholde deres 2 favne eller betale derfor.

tb04- 22/4 1686: ** Lau Nielsen på Maren Mortensdatters vegne af Ravnstrup stævner Bertel Jensen i Tveden og hans gaardmand Jens Christensen sst for vinde og dom, da de har grebet til våben mod rettens betjente, som skulle gøre udlæg iflg. dom 5/2 1685. Peder Andersen Holst vidnede, at han 11/3 med andre var på vej fra Ørum til Tveden for at gøre udlæg, da kom begge Tvedens mænd efter dem og nåede dem på bakken ovenfor husene og spurgte dem, hvor de skulle hen =>(2b)=> ............ og lod ilde med mange ord og trusler. 17/3 skulle Morten Andersen i Ravnstrup med flere gøre udlæg, og da de kom til Bertel Jensens dør, kom han med en økse i hånden og sagde: hvis i skal gøre udlæg, da skal i enten lægge mig derhos, eller jeg eder og hentede en bøsse. hans hustru Karen Hansdatter kom med en greb bandede svor og lod ilde med mange ord. da de sendte bud efter Jens Christensen, klappede han på rumpen => (3a)=> Bertel Jensen vil bevise, at han ikke greb til våben. opsat 8 dage.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen