Søren Laursen

Ref: Kilder: KBvd-CP1-fp1b-sp9-M04-
Far: Laurs Pedersen Dyrskjøt
Mor: Karen Sørensdatter
 
Født: 1715 Jerslev sogn, Hjørring amt
Boede: Torstendal (Dal), Jerslev sogn, Hjørring amt
Død: 1777 Torstendal (Dal), Jerslev sogn, Hjørring amt
Begravet: 19-02-1777 Jerslev, Jerslev sogn, Hjørring amt


I familie med Ingeborg Christensdatter ((17--) - )

Vielse: 01-11-1738 Jerslev, Jerslev sogn, Hjørring amt
Børn:Birgitte Sørensdatter (1737 - )
Ingeborg Sørensdatter (1743 - )
Laurs Sørensen (1750 - )


Notater
Døbt 1715 i Jerslev: Anden Paaske dag døbt et ægte barn Søren. Laurs Pedersens og Karen Sørensdatters i Hoelt. Test: Jens Sørensen Gad, Peder ...mester, Peder Jacobsen Møller, Kirsten Jensdt i Hvolt, og Johanne Madsdt i Bunken. (AO111-)

fp1b-: 147. 6. oktober 1726 Søren Laursen af Hoelet i Jerslev Sogn fæster bolig på Søerheden i Jerslev Sogn. Huspenge 2 rd årlig.
Hvordan kunne en 11-årig fæste huset Søeheden!?

Iflg. M04- (slægtsforsker Else Jørgensen, Arden) skulle det dog være muligt:
Det er helt korrekt, at Søren Larsen fik fæstebrev på hus på Søheden som 11-årig. Årsagen kan måske være sygdom hos faderen, der jo ikke blev særlig gammel, med fæstet til Søren havde familien trods alt noget at bo i, selvom huset i fæstebrevet beskrives som ”ganske øde både på bygning og besæt­ning”. Faderen døde på Søheden, deres yngste børn er født her 1727 og 1729, og et barn døde her 1729.
Efter Sørens Laursens overtagelse af Dahl er Karen Sørensdatter blevet i huset på Søheden. I Børg­lum­klo­sters jordebog for 1755 står hun som bruger af hus på Søheden i Jerslev med 1 rdl. i årlig af­gift. I klosterets jordebog fra 1798 siges om huset på Søheden. ”Nedfalden og øde for mange år siden. Har efter gammel jordebog svaret 1 rdl. i årlig afgift.” Hun, datteren Kirsten og dennes 1. mand har dog skiftevis adresse i Søheden og Dahl, og huset har måske været ubeboeligt.
Det mest afgørende er Voergård birketingsprotokol, B 28 F - 1, der er i så dårlig stand, at der kun må foretages få opslag ved skranken, men som jeg med dispensation fik lov at skimme fra en ende af, siddende og gennem flere dage, og på side 384a og b, slås slægtsforholdene fast. Jens Larsen havde fra barnsben haft næsten fast adresse i Store Nejsum i Skæve hos søster Anne Larsdatter, gift med Niels Laursen, hans egentlige barndomshjem i Jerslev kaldes skiftevis Søheden og Dahl, og der var attest fra præsten i Jerslev på, at han blev døbt 1. januar 1724 og var søn af Lars Pedersen og Karen Sørensdatter i Oustrup. Årsagen til, at Jens Larsen blev drøftet på birketinget, var, at Dybvad-Knudseje og Børglum kloster ville have fastslået, hvilken hovedgård han var stavnsbundet til.
Når Søren 1726 var "af Hoelet", selvom familien var flyttet derfra, kan det have haft noget med tilhørsforholdet at gøre. Altså, hvis Huolt kom under Børglumkloster, ville Søren være "født på godset", selvom de på det tidspunkt boede i Oustrup.

fp1b-: 134. 31. december 1736 Søren Laursen, forhen fæster af Søerheden, fæster Torstendal i Jerslev Sogn, som Jens Poulsen beboer og nu har afstået. Hartkorn 1 td 2 fjk 1 alb.

Viet 1738 i Jerslev: d. 30 Dec. trolovet Søren Larsen i Dahl og Ingeborre Christensdat. d. 1 Nov. brude viede. (AO291-)

Begravet 1777 i Jerslev: d. 19 Febr. begr. Søren Laursen i dahl, gl 62. (AO425-)

sp9-: 23. juni 1777 afg. Søren Laursen i Torstendahl, gift med Ingeborg Christensdatter. Deres børn: Lars Sørensen, 28 år, Birthe Sørensdatter, gift med Svend Nielsen i Svennum, Ingeborg Sørensdatter, gift med Christen Christensen i Allerup.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen