Ole Christensen

Ref: Kilder: sJøO-
 
Boede: 1720 Aså Mølle, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Malene Jensdatter (1680 - 1754)

Vielse: omkring 1719
Børn:Birgitte Olesdatter (1720 - 1742)
Maren Olesdatter (1721 - 1790)
Karen Olesdatter (1723 - 1798)
Anne Olesdatter (1725 - )
Sophie Olesdatter (1728 - 1788)
Peder Olesen (1730 - )
Sidsel Olesdatter (1731 - )


Notater
sJøO-: Ved ægteskabet med Malene Jensdatter blev Ole Christensen nu møller på Aså Mølle, hvor han nævnes i jordebøgerne 1730 og 1735 med samme hartkorn og afgifter [som i jordebogen 1719, se Malene Jensdatters første ægtefælle]. Jordebogen 1753 er betydeligt mere oplysende og fortæller, at der i Saå Mølles jorder årligt kunne udsås 4 tdr. rug, 3 tdr. byg og 5 tdr. havre, medens der var så meget eng, ta der årligt kunne avles 20 læs hø. Af besætning på møllen var ikke mindre end otte heste og plage, seks køer, fire stude, seks stykker ungkvæg, 20 får og 4 gæs og af redskaber en beslagen vogn, to trævogne, en plov og en harve. Der var tale om en firlænget møllegård på 46 fag, og på gården nævnes både en jernovn og en bryggerkedel. Gårdens bygninger var i øvrigt i meget fin stand, og til reparation krævedes blot 6 rdlr. Om Ole Christensen hedder det, at han da var enkemand og 70 år gammel, og på gården var to piger over 12 år og tre karle og drenge, hvoraf nogle sikkert var hans egne børn. I huset var en væv, og i husstanden var der to, der kunne spinde uld, hør og hamp, to, der kunne væve vadmel og lærred og to, der kunne strikke vanter og strømper. Sluttelig oplyses i jordebogen, at Ole Christnesen hvade fået fæstet på møllen den 12. juni 1719 og havde betalt 30 rdlr. i indfæstning. Af fæstebetingelserne fremgår, at det var herskabet på Dronninglunds opgave af skaffe møllesten, ligesom fæsteren hvert år havde ret til to skovlæs egetræ og to skovlæs bøgetræ til gavntømmer. Ole Christensen videredrev gård og mølle indtil sin død 1756, hvorefter fæstet blev overtaget af datteren Sophie og hendes mand Peder Christensen.<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen