Jens Jørgensen

Ref: Kilder: KBfv-
Erhverv: Inderste, daglejer
Far: Jørgen Nielsen (Vase) (1739 - )
Mor: Maren Jensdatter (1745 - )
 
Født: 03-01-1774 Lemb Østergård, Hellevad sogn, Hjørring amt
-: 1801 Lemb, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: 1834 Nymark (hus), Ørum sogn, Hjørring amt
Boede: 1840 Kirkeleddet (hus), Ørum sogn, Hjørring amt
-: 1845 Bjørnholm (hus), Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Pedersdatter (1760 - )

Vielse: 14-05-1799 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Karen Marie Jensdatter (1803 - )
Johanne Marie Jensdatter (1806 - 1835)


Notater
Døbt 1774 i Hellevad: Den 10de Januarii blev Jørgen Nielsens og hustrues Maren Jensdatters Barn af Østergaard i Lem hiemmedøbt af hr Wadum og kallet Jens. Det blev holdet til Daaben af Birthe Jensdt [Birrithe Jensdatter] Jens Jensens hustrue ibid i Overværelse af dets forældre og Peder Jensen Tranholm af Lemb. Den 16de Januarii blev Daaben publiceret i Kirken, da Barnet blev frembaaret af Maren Jensdt af Hellevad, Peder Larsen Badstrup af Lemb, Jens Nielsen ibid. og Anne Marie Jensdt af Klokkerholm. Det blev født d 3die [Januar] forhen om Aftenen kl. 10. Introduc. d 6 Mar.. [AO51-)

Viet 1799 i Hellevad: fred. 5 April mødte hos mig undertægnede Unkarl Jens Jørgens. og Enken Maren Pedersdatter begge af Lem for at indgaae Egteskab førstkommende 14de Maii. Da ungkarl Jens Jørgensen er en halvbroder Søn af Enkens Maren Pedersdatters afdøde Mand Jens Nielsen, saae udlagde de til Betryggelse for mig en Kgl. Bevilling af 21 Decembr 1798 at de maatte indgaae Ægteskab, hvilken Bevilling er paatægnet af hospitals forstander hr. Schou, at de til Aalborg Hospital havde erlagt 1 rdl? [Underskrift: Ginge]. Som Forlovere saavel efter Loven som den kongl. Bevilling ..? og underskrive Jens Jørgensens fader Jørgen Nielsen Vase og Enken Maren Pedersdatters Broder Niels Pedersen af Kieldahl [Kildedal], begge Beboere her af Sognet. [Underskrifter:] Jørgen Nielsen Vasse med paaholden Pen Niels Pedersen med paaholden Pen. Ægteviede d. 14 Maii ved A. Ginge. (AO163-)

?=DDD-1787 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Hellevad Sogn, Nørre Landvad, 58, FT-1787, C4887
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Pedersen 37 Gift Hosbonde Bonde og Gaardbeboere
Anne Jensdatter 34 Gift Madmoder
Peder Jensen 3 Ugift Børn af første Ægteskab
Else Johanne Jensdatter 2 Ugift Børn af første Ægteskab
Jens Jørgensen 9 Ugift Tienestedreng

DDD-1801 hjoerring, Dronninglund, Hellevad, Lem, -, 8, FT-1801, B4271
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgenssen 27 Gift 1.gang Mand Gaardfæster og Bonde
Maren Pedersdatter 40 Gift 2.gang Kone -
Maren Jensdatter 10 - hendes Barn af 1. ægteskab -
Kirsten Jensdatter 6 - hendes Barn af 1. ægteskab -
Jens Jenssen 1 - deres ægte Barn -
Christen Jørgenssen 20 Ugift Mandens Broder tiener

DDD-1834 hjoerring, Dronninglund, Ørum, Nyemark, Et Huus, 61, FT-1834, C9078
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Jespersen 38 Gift Hjulmand og Huusfæster
Ane Margrethe Andersdatter 28 Gift Hans kone
Anders Christian Christensen 5 Ugift Deres børn
Jesper Christensen 3 Ugift Deres børn
Birgitte Nielsdatter 81 Enke Forsørges af Manden
Jens Jørgensen 62 Gift Inderste og Dagleier
Maren Pedersdatter 75 Enke Hans kone

DDD-1840 hjoerring, Dronninglund, Ørum, Kirkeledet, Hus, 19, , FT-1840, B5856
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Jespersen 44 Gift Hjulmand
Ane Magrethe Andersdatter 35 Gift Hans kone
Anders Christjan Christensen 11 Ugift Deres barn
Jesper Christensen 9 Ugift Deres barn
Jens Christensen 6 Ugift Deres barn
Andreas Christensen 4 Ugift Deres barn
Jens Jørgensen 65 Gift Inderste og daglejer
Maren Pedersdatter 81 Gift Hans kone

DDD-1845 hjoerring, Dronninglund, Ørum, Bjørnholm, et huus, 59-F2, FT-1845, B3809
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jens Jørgensen 71 Gift Inderste og Dagleier Hellevad Sogn, Hjørring Amt
Maren Pedersdatter 87 Gift hans Kone Horsens Sogn, Aalborg Amt
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen