Christen Hansen

Ref: Kilder: KV14-sJøO-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Hans Henrik Johansen Greier (1705 - 1746)
Mor: Maren Christensdatter (1697 - )
 
Født: 1731 Ulsted Vestergård, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: 1798 Ulsted Vestergård, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1799 Badsbjerg (Sdr.), Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 27-10-1799 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Anne Christensdatter (1730 - 1798)

Vielse: 23-03-1760 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Thomas Christensen (Vestergaard) (1760 - 1819)
Christen Christensen (1763 - 1798)
Johanne Christensdatter (1765 - )
Mads Christensen (1773 - 1871)


Notater
sJøO-: Christen Hansen Vestergård er født 1731 "Vester i byen" i Ulsted by og sogn, og han døde 1799 på gården Sønder Bastbjerg i Ulsted sogn og blev begravet den 27. oktober.
Han blev døbt den 4. november 1731, og faddere var Simon Michelsen af Vestergård, Niels Jensen på Nørheden, Birgitte Jensdatter af Vestergård og Margrethe Pedersdatter.
Christen Hansen Vestergård blev torlovet den 14. februar 1760 og gift den 23. marts samme år i Ulsted kirke med Anne Christensdatter.
(...).
Christen Hansen Vestergård overtog ved ægteskabets indgåelse i 1760 efter svigermoderens anden mand fæstet på den østre halvdel af gården Vestergård i Ulsted by. Oprindelig havde Vestergård haft nr. 3 og været én gård, men senere var den blevet delt i to gårde, en østre og en vestre halvdel, hver med et hartkorn på 3 tdr. 6 skpr. 2 fjdkr 2 alb. Gården hørte under herregården Vrå, og af sin halvpart svarede Christen Hansen Vestergård i årlige landgildeydelser 3 tdr. havre samt i penge 2 rdlr. 4 mk 14 skill., ligesom han ydede hoveriarbejde til Vrå, og da den var beliggende i et nabosogn, må hoveriarbejdet været blevet afløst af hoveripenge, der ligeledes skulle betales en gang om året. I øvrigt fortæller Kr. Værnfelt i Ulsted Sogns Historie ("Fra Himmerland og Kær Herreder" 1959), at når der i gamle dage skulle tages bygfældssyn (synsforretning) over byens gårde og huse, begyndte synsmændene almindeligvis ved Vestergård og fortsatte nord, øst, syd og vest om byen. Vestergård lå i byens nordvesthjørne, vest for Stationsvejen, der hvor Niels Aage Andersen nu bor (1959). Der var tale om en helgård med to fæstere og et samlet hartkorn på godt 7 % td. Den vestre halvdel af gården blev i 1806 købt til selveje af en Peder Pedersen, der videresolgte den til Lars Andersen i Dyrlægegården, som lagde den under sin gård. Stationen blev i 1896 opført på Vestergårds grund. Om den østre halvdel fortæller Værnfelt, at her boede vor Christen Hansen Vestergård indtil 1798, da han - vel i forbindelse med hustruens død­frasagde sig fæstet og flyttede til datteren og svigersønnen på gården Sønder Bastbjerg, hvorefter den østre halvdel af Vestergård i 1799 blev udstykket.
I Folketællingen 1787 er Christen Hansen Vestergård og hustru opført i Ulsted sammen med datteren Johanne, 22 år, og sønnen Mads, 15 år, samt en tjenestekarl.
Af Gettrup skifteprotokol fremgår i øvrigt, at der blev afholdt to skiftesamlinger i boet efter Anne Christensdatter, nemlig først den 31. juli 1798 og derpå den 22. januar 1799. Her nævnes som arvinger enkemandens steddatter Maren Pedersdatter, der var gift med høker Poul Lystrup i København, Thomas (ane 14), myndig og bosat i Ulsted, Mads, myndig og opholdende sig hjemme, og Johanne, gift med Peder Simonsen på Sønder Bastbjerg. Alle børnene endte med at udstede arveafkald til fordel for deres far, hvorfor der lkke er nærmere oplyst om boets aktiver og passiver.

Han var året inden flyttet til sin svigersøn Peder Simonsen på Sdr.Bastbjerg, hvor han døde.

DDD-1787 aalborg, Kær, Ulsted, Uldsted Bye, , ingen, 7, FT-1787
Christen Hansen, 56 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Anne Christensdatter, 58 , Gift, Madmoder, ,
Mads Christensen, 15 , Ugift, deres barn, ,
Johane Christensdatter, 22 , Ugift, deres barn, ,
Peder Jensen, 32 , Ugift, Tjenestekarl, ,
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen