Peder Hansen Holst

Ref: Kilder: KBv-KS1-sMø-CK4-CK9-M15-
Erhverv: Selvejerbonde
Far: Hans Andersen Holst (1630 - 1667)
Mor: Else Pedersdatter Kjærulf (1635 - 1665)
 
Født: omkring 1660 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: Kraghedegård (Ll.), Ørum sogn, Hjørring amt
Død: 1743 Kraghede (Ll.), Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Thomasdatter Kjærulf (1663 - 1704)

Vielse: 24-05-1691 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt


Notater
CK4-: Peder Hansen Holst, f. o. 1660, d. Juni 1743, var (...) Ejer af Lille Kraghede, men da han kun var Aar ved Faderens Død, blev Gaarden bortforpagtet eller bestyret af hans Farbroder Peder Andersen Holst. (CK4-).

Viet 24 Maj 1691 i Ajstrup Peder Hansen og Anne Thomasdt af Sindholt. (trolovet 29.December). (KB-).

M15-: Uddrag af skiftet 1744 efter Peder Hansen Holst (skifte nr. 130 i Aalborghus m.fl. amter 1714-1792, Rigsarkivet film nr. M9314B), transkriberet af Uffe Hellsten:
"(...) Farbroder til bemeldte afdøde Peder Hansøn hans efterladte Børn og Arfvinger som de icke nu kunde giøre Forklaring om hvor mange eller hvor de vare. Næst havde forbemeldte afgangne Peder Hansøn een Faster nafnlig Margrethe Andersdatter forhen boende i Westergaard i Wilshøy og havde til ægte første Mand Svend Nielsen begge ved Døden afgangne og ved samme i sit Ægteskab haft efter hannen Børn Niels Svendsen forhen boenden i Hielmsted, og ved Døden afgangen og efterladte sig mange Børn og Børnebørn som ei vides hvor mange eller hvor de er at findes. Bemeldte Margrethe Andersdatter efter forbemeldte hendes første Ægtemand Svend Nielsens dødelig afgang kom i Ægsteskab med anden Mand Bodel Jensen der og nu ved Døden er afgangen og ved hannem udi Ægteskab aufled en Søn Svend Bodelsen boende i forbemelte Westergaard i Wilshøy. Een Daatter Benedikt Bodelsdatter i Christiania i Norge, een dito Daater Giertrud Bodelsdatter havde til ægte Thomas Jensen udi Poulstrup i Wreile Sogn men er død og skal have efterladt sig Børn tvende sønner og fem Døttre. Een søn Christen Bodelsen nu boende i Gjurup i Skt. Hans Sogn, hvilke alle næstmeldte Margrethe Andersdatter som var faster til forhenmeldte afdøde Peder Hansøn hende med anden Mand auflede Børn vare da Peder Hansøns rette og sande Arvinger efter bemeldte den afdøde Moder og vides icke fleere Arvinger at være til, i live, efter Peder Hansøn end forhen forklaret er så disse næstmeldte Arvinger ere næste Led (?) paa Fædrede Siide efter denne afdøde" (M15-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen