Anders Jensen Kjærulf

Ref: Kilder: KS2-CK6-CK7-
Far: Jens Andersen Kjærulf ((15--) - 1606)
Mor: Anne Nielsdatter Griis af Slette ((15--) - 1607)
 
Født: (15--)
Død: før 1595
-: (EJER AF) Kornumgård, V.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: (VIST EN TID) Borup, Kollerup sogn, Thisted amt


I familie med Benedikte (Bendit) Porsdatter Børialsen ((15--) - )

Børn:Anders Andersen Kjærulf (1595 - )
Anne Andersdatter Kjærulf ((15--) - )


Notater
Anders Jensen Kjærulf, der var ældste søn af Jens Andersen Kjærulf, fik ved skiftet efter forældrenes død 1606 den ene halvgård af Kornumgaard. Han er utvivlsomt den Anders Kjærulf i "Katterup", der o.1593 blev ihjelslået af Klemen Ranesøn i Vraaea, hvorfor lensmanden på Ålborghus, Ove Lunge, 25 Jun 1593 fik oprejsningsbrev til påny at forfølge drabssagen, der formedelst forfald var blevet fortiet. "Katterup" er vel en fejllæsning for Kollerup, thi i Borup i dette sogn stod Anders Kjærulf i 1609 for et bol med afgift 1 td. smør, hvilket han vel havde arvet efter moderen, som var fra Slettegård. Bolet, som brugtes af 3 mænd, blev ødelagt af sandflugt. På den tid må det altså have været hans arvinger, der skulle stå for bolet. Han var 1592-93 fæster af Em kirketiende, og i regnskabet 1594 kaldes han "salig", medens kirkeværgerne i regnskabet for 1595 eftergiver hans arvinger 6 daler og hans gæld til kirken godt 15 daler, fordi han havde været "retvis og god" mod kirken, men mod denne eftergivelse protesterede 1596 en Søren Madsen.
Han var gift med Benedikte Porsdatter Børialsen af den adelige slægt fra Kastrup, og hun ægtede 2.gang Oluf Pedersen Munk, der 1610-23 var fæster af den store gård Attrup i Hammer sogn, hvor Benedikte Porsdatter endnu boede som enke 1643.
Anders Jensen Kjærulf og Bendit Porsdatter havde sønnen Anders Andersen Kjærulf, der døde ung og ugift, og datteren Anne, der ægtede Anders Sørensen Kjærulf i Holtet i Ajstrup, død 1641, og disse 2 børn arvede efter faderen den halve Kornumgård og et afbyggersted. Da såvel Benedikte Porsdatter og datteren Anne Kjærulf dernæst arvede henholdsvis sønnen og broderen Anders, og da Benedikte Porsdatter havde 3 døtre af sit ægteskab med Oluf Munk, og disse også arvede hende, blev denne halvdel af Kornumgårds bondeskyld fordelt på en mængde ejere. (...) Den blev ved Bendit Porsdatters giftermål med Oluf Pedersen Munk bortfæstet til Anders Jensen Kjærulfs yngste broder Peder Jensen Kjærulf (se denne). (...)
Den anden halvdel af Kornumgård samt halvdelen af et afbyggersted tilfaldt ved skiftet efter Jens Andersen Kjærulf og Anne Griis 18 Nov 1606 Anders Jensen Kjærulfs bror Morten (se denne). (CK6-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen