Christen Jensen Bunk (Hattemager)

Ref: Kilder: KBfvd-
Erhverv: Skomager
Far: Jens Poulsen Bunk (1732 - 1779)
Mor: Anne Cathrine Christensdatter (Verth) Lomborg (1735 - 1800)
 
Født: 1760 Nykøbing Mors, Thisted amt
Boede: 1787 Thisted, Thisted amt
Død: 31-12-1828 Thisted, Thisted amt
Begravet: 05-01-1829 Thisted, Thisted amt


I familie med Anne Marie Pedersdatter (1757 - 1822)

Vielse: 19-10-1786 Thisted, Thisted amt
Børn:Ellen Cathrine Christensdatter Bunk (1787 - 1830)
Kirstine Marie Christensdatter Bunk (1791 - )
Jens Peter Christensen Bunk (1795 - )
Christen Christensen Bunk (1798 - 1800)


Notater
Døbt 1760 i Nykøbing: dom. Reminisere eller 2den Søndag i faste var Jens Hatmagers Barn til Daaben, kaldet Christen. Faddere Iver Skomager, Niels Ring, og Lars Mortensen. døbt af hr. Halse, frembaaren af Jomfrue Elizabeth ..? og Anne Cathrine From. (AO147-).

Begravet 1829 i Thisted: Død Dec. 31 1828, begravet Jan. 5 1829 Christen Jensen Bunch, forhen Skomager i Thisted, 77 Aar.

Thisted Købstads kirkebog, døbte 1757: nederst på siden, efter dåb nr. 17, står: NB: her synes at fattes et Blad. Men næste blad (folio 134) starter dog med dåb nr. 18.

Trolovet 1786 i Thisted den 21.09: Ungkarl Christen Jensen skomager, afg. Jens Postes søn, og Anne Marie Pedersdatter tienende sidst hos S. T.? hr?? [eller en forkortelse for højædle?] Cancellieraad amtsforvalter Holm. Forlovere Cancellieraad Holm og velædle Hr Henrich Knakkergaard. Copulationen skeede Torsdagen den 19.october. (KB-).

Christen Jensen Bunch synes straks efter vielsen i 1786 at være flyttet til Dover i Ydby sogn, hvor han ifølge folketællingen 1787 er skomager. Hans hustru kaldes her Anne Jensdatter (fejl for Anne Marie Pedersdatter?). Den ældste datter Ellen Katrine ses døbt i Ydby sogn, hvor moderens navn imidlertid ikke er angivet. Men i 1801 (folketælling) er Christen Jensen tilbage i Thisted, stadig som skomager.

DDD-1787 Thisted, Refs, Ydby, Dover Bye, , , 14,
Christen Jensen, 25, Gift, mand, Husmand og skomager,
Anne Jensdatter, 24, Gift, hands kone.

DDD-1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Øster Gade 49, 17,
Christen Jensen Bunch, 41, Gift, Huusfader, Skoemager og Dagleier,
Anne Marie Pedersdatter, 43, Gift, Hans Kone, ,
Ellen Katrine Christensdatter, 14, Ugift, Deres Børn, ,
Kirsten Marie Christensdatter, 10, Ugift, Deres Børn, ,
Jens Peiter Christensen, 6, Ugift, Deres Børn.

FADDERNE hos Christen Jensen Bunchs børn:

1787 (Ellen Cathrine):

1. Poul Pedersens hustru [u/navn] af Ydby: DDD-1787 Thisted, Refs, Ydby, Dover Bye, , , 2,:
Poul Pedersen, 38, Gift, hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Else Marie Thomsdatter, 36, Gift, hands kone, ,
Claus Thomsen, 26, Ugift, tjenestefolk, ,
Christen Thomsen, 24, Ugift, tjenestefolk, ,
Anne Marie Thomsdatter, 19, Ugift, tjenestefolk, ,
Anne Thomsdatter, 12, -, tjenestefolk, ,
Jesper Christensen, 13, -, tjenestefolk, ,
Peder Pedersen, 62, Enke(mand), -, Inderste og gaar i dagleje,

DDD-1801 Thisted, Refs, Ydby, Dover Bye, , ingen, 2, FT-1801
Poul Pedersen, 52, Gift, Hosbonde, Gaardmand,
Else Thomsdatter, 48, Gift, Hustrue, ,
Anders Nielsen, 48, Ugift, Tjenestefolk, ,
Maren Andersdatter, 21, Ugift, Tjenestefolk, ,
Therkild Andersen, 28, Ugift, Tjenestefolk, Gevorb Soldat,
Christen Poulsen, 16, Ugift, Tjenestefolk, ,

Poul Pedersen døbt 22 AUG 1751 Dover,Ydbye, , Thisted, Denmark. F: Peder Povelsen, M %. (igi-)
Poul Pedersen, døbt 31 MAY 1751 Odby, Thisted, Denmark Parents: PEDER POUELSEN - KIRSTEN CHRISTENSDR (igi-)
Poul Pedersen viet 25 JUN 1779 Ydbye med Else Marie Thomasdt. (igi-)

1791 (Kirstine Marie):
1. Johanne Axelsdatter Niibe hos Jens Kudsk:
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Nørregade, , No. 104, 109:
Karen Jensdatter Nibes enke, 47, Enke(mand), , væver,
Johanne Axelsdatter, 14, Ugift, , ,
--- 1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Nørre Gade 102b, 32:
Christen Søe, 33, Gift, Huusfader, Tømmermand,
Johanne Axelsdatter, 30, Gift, Hans Kone, ,
Anne Christensdatter, 6, Ugift, Deres Børn, ,
Peder Christensen, 2, Ugift, Deres Børn, ,

2. Kirstine Jensdt:
--- 1787 finder hende ikke entydigt (ingen 13-årige).
--- 1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Store Gade 25, 12:
Jens Rasmusen, 63, Gift, Mand, Handskemager,
Kiersten Jensdatter, 27, Gift, Hans Kone, ,
Rasmus Jensen, 4, Ugift, Deres Søn, ,
Anne Chatrine Lomborg, 65, Enke, Hendes Moder, ,

3. Jens Peiter Christensen Fuglsang paa Amtstuen:
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Store eller Algade fra Torvet og til den Store Træebroe, , No. 17, 15:
Hans Møldrup, 42, Gift, , major og amtsforvalter, men hans frue og børn boer paa Marsvinslund,
Lauritz Theigaard, 29, Ugift, , fuldmægtig,
Bernt Mulvad, 23, Ugift, , skriver karl,
Jens Pejter Fuglsang, 11, Ugift, , skriver dreng,
--- 1801 Måske hørende til denne familie? Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Skole Gyden 165, 5:
Else Jensdatter Torp, 50, Enke, Huusmoder, Bruger Spinderokken,
Anders Christian Christensen Fuglsang, 23, Ugift, Hendes Søn, Giørtler.

4. Christen Michelsen i Nørregade:
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Nørregade, , No. 98, 103, FT-1787
Christen Michelsen, 44, Gift, , aulsmand,
Anne Jensdatter, 40, Gift, , ,
Jens Christensen, 6, Ugift, , ,
Anders Christensen, 5, Ugift, , ,
Karen Christensdatter, 2, Ugift, , ,
--- 1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Nørre Gade 108, 44, FT-1801
Christen Mikkelsen, 60, Gift, Mand, Dagleier,
Anne Jensdatter, 54, Gift, Hans Kone.

1796 (Jens Peter):

1. Maren Tønnesdt hos Sr. Andreas Griishauge: (Maren Tønnesdt finder jeg ikke i 1787 og 1801 Thisted sogn).
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Fior eller Strandgade fra Store Træebroe og øster ud, , No. 46, 51:
Andreas Larsen Griishauge, 36, Gift, , kræmer,
Ingeborg Jensdatter, 47, Gift, , ,
Maren Kierstine Andersdatter, 14, Ugift, , ,
Anders Andreasen, 11, Ugift, , ,
Jens Andreasen, 8, Ugift, , ,
Anne Christensdatter, 5, Ugift, , ,
Christian Larsen Scheelsgaard, 35, Enke(mand), , aulskarl,
Anne Jensdatter, 18, Ugift, , ,
Lars Madsen, 11, Ugift, , ,
--- 1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Øster Gade 47, 9
Andreas Larsen Griishauge, 50, Gift, Huusfader, Ernærer sig af sine Markjorder,
Ingeborg Jensdatter, 61, Gift, Hans Kone, ,
Anders Griishauge, 28, Ugift, Deres Børn, ,
Jens Griishauge, 23, Ugift, Deres Børn, ,
Søren Madsen, 43, Ugift, , ,
Anne Marie Christensdatter, 19, Ugift, , ,
Marie Catrine Andersdatter, 13, Ugift.

2. Kirsten Jensdt: Finder jeg ikke entydigt 1787 og 1801.

3. Niels Poulsen Bunche:
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Vestergade, , No. 6 og 7, 6.
Niels Poulsen Bunch, 41, Gift, , ,
Karen Christiansdatter, 39, Gift, , ,
Maren Bunch, 76, Enke(mand), , krøebling, enke efter 1st. ægteskab med afg. Poul Bunch,
--- 1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Wester Gade 6, 7, FT-1801
Karen Christiansdatter, 53, Enke, Huusmoder, Lever af avling,
Maren Andersdatter Bonk, 90, Enke, Moder til Huusmoderens afdøde Mand, sidder til Huuse og faaer sin Ophold,
Marie Chatrine Lessøe, 17, Ugift, Tienestepige, ,

5. Christen Lauritsen Munch:
--- 1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Nørregade, , No. 107, 113:
Christen Lauritzen Munch, 25, Gift, , skoemager,
Anne Elsebeth Jensdatter, 23, Gift, , ,
Jens Christensen, 1, Ugift, , ,
Anders Jensen, 14, Ugift, , skoemager dreng,
Anne Cathrine Jens Postes?? enke, 53, Enke(mand), , lever af pension,
Kierstine Jensdatter, 11, Ugift, , ,

DDD-1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Øster Gade 50, 20:
Christen Munch, 42, Gift, Huusfader, Post Expresse og Skoemager,
Anne Elisabeth Jensdatter, 37, Gift, Hans Kone, ,
Ingeborg Christensdatter, 10, Ugift, Deres Børn, ,
Anne Chatrine Christensdatter, 9, Ugift, Deres Børn, ,
Thomas Christensen, 5, Ugift, Deres Børn, ,
Lars Christian Christensen, 2, Ugift, Deres Børn, ,
Niels Christensen, 1, Ugift, Deres Børn, ,

5. Anders Andreasen Griishauge: Nok søn af fadder nr. 1

1798: Christen Christensen Bunk

1. Christen Larsen Munchs hustru Anne Elsebeth Jensdt Bunche: se ovenfor.

2.Anne Magrethe Michelsdt Heedegaard hos Sr. Jens Lundorph, af Thisted:

DDD-1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Østre Knak, , No. 121, 130, FT-1787
Michel Heedegaard, 66, Gift, , muurmester,
Anne Andersdatter, 40, Gift, , ,
Inger Margrete Michelsdatter, 11, Ugift, , , (må være ANNE Margrete)
Jens Michelsen, 5, Ugift, , ,

DDD-1801 Ses ikke entydigt (kun en 26-årig tjenestepige i Torup, V.Han hd.)

3. Poul Jensen Bunche, af Thisted:

DDD-1787 Thisted, Refs, Vestervig, Tygstrup Bye, , , 24, FT-1787
Christen Pedersen, 40, Gift, mand, huusbeboer og skomager,
Kirsten Erichsdaater, 41, Gift, hands kone, ,
Anne Christensdaater, 11, -, deres ægte barn, ,
Peder Christensen, 9, -, deres ægte barn, ,
Johanne Christensdaater, 7, -, deres ægte barn, ,
Erich Christensen, 5, -, deres ægte barn, ,
Christen Christensen, 3, -, deres ægte barn, ,
Else Christensdaater, 1, -, deres ægte barn, ,
Poul Jensen, 18, Ugift, tjenestekarl, Skomager dreng,

DDD-1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Øster Gade 45, 7.
Poul Jensen, 34, Gift, Mand, Skoemager,
Maren Pallisdatter, 46, Gift, Hans Kone.

4. Poul Christensen Lomborg, af Thisted:

DDD-1787 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Østregade, , No. 68, 78, FT-1787
Poul Lomborg, 33, Gift, , skoemager,
Elizabeth Nielsdatter, 55, Gift, , ,
Christen Willadsen, 30, Ugift, , skoemager sven,

DDD-1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Øster Gade 69, 53, FT-1801
Poul Lomborg, 46, Gift, Huusfader, Politie Betient,
Elisabeth Sophie fød Thun, 69, Gift, Hans Kone.

5. Jens Pedersen Spanggaard hos ..? skomager, af Thisted:

DDD-1787 Thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Tinstrup Bye, , , 28, FT-1787
Christen Jensen, 29, Gift, hosbonde, sidder til huse,
Maren Pedersdatter, 30, Gift, hans kone, ,
Karen Marie Christensdatter, 8, , deres datter, ,
Kirsten Christensdatter, 1, , deres datter, ,
Kirsten Andersdatter, 69, Enke(mand), hosbondens moder, ,
Peder Christensen, 55, Enke(mand), konens fader, Tømmermand,
Jens Pedersen Spanggaard, 9, , hosbondens søster søn, ,
Maren Jensdatter, 30, Ugift, hosbondens søster.
(Maren Pedersdatter er vist søster til Anders Pedersen Kiil, se denne).

DDD-1801 Thisted, Hundborg, Thisted Købstad, Thisted Kiøbstad, , Knakken 118, 15, FT-1801
Else Jensdatter, 56, Enke, Huusmoder, Har Ingen Næringsvei uden Spinderokken,
Jens Pedersen Spanggaard, 24, Ugift, Derværende, Skoemagersvend.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen