Christen Jensen Kold

Ref: Kilder: KBfkvd-KV14-
Erhverv: Gårdmand
Far: Jens Christensen Kold (1735 - 1803)
Mor: Anne Jensdatter Branni (1740 - 1805)
 
Født: 1772 Sørå Enge, Dronninglund sogn, Hjørring amt
Død: 1830 Teglgården, Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 21-03-1830 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (1809-) Teglgården, Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Margrethe Simonsdatter (1778 - 1838)

Vielse: 20-09-1801 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Anne Marie Christensdatter (1801 - )
Kirsten Christensdatter (1807 - )
Jens Christensen Ulsted (1811 - )
Karen Christensdatter (1812 - )
Anne Cathrine Christensdatter (1816 - )
Simon Christensen (1824 - )


Notater
Døbt 18.10.1772, Domin. 18. p: Trinitatis i Dronninglund: Jens Christensen og Anna Jensdt i Søraae Enge: Christen. Faddere: Maren Larsdt, Karen Christensdt, Søren Hansen, alle af Asaa, Niels Larsen af Bovet, Christen Pedersen Søraae Hede. (KB-)

?=Konfirmeret 1790 i Dronninglund: Christen Jensen Søraae.

Trolovet i Ulsted 1801 14.02: Ungkarl Chresten Jensen fra Søraae i Dronninglund sogn og pigen Magrethe Simonsdt af Ulsted. Forlovere Simmon Skræder og Sørren Andersen Vester begge af Ulsted. Viet 16.s. e.Trin. (KB-).

Død 1830 d. 15de Marts, begravet d. 21 Marts Christen Jensen Kold, Gaardmand i Ulsted, 58 Aar.

?=DDD-1787 Hjørring, Dronninglund, Dronninglund, Søraa, , ,:
Jens Jørgensen, 48, Ugift, husbonde, bonde og gaardbeboer,
Inger Jørgensdatter, 28, Ugift, hans søster, ,
Niels Jensen, 34, Ugift, tjenestefolk, ,
Søren Nielsen, 32, Ugift, tjenestefolk, landsoldat,
Christen Jensen, 15, Ugift, tjenestefolk, ,
Dorete Nielsdatter, 34, Ugift, tjenestefolk, ,
Johanne Thomasdatter, 14, Ugift, tjenestefolk, ,

?=DDD-1801 Sogn:Aalborg Købstad Herred:Fleskum Amt:Aalborg, Uden Wester Port Husstands/familienr.:86. 109 Familie Matr.nr./Adresse:Weier Møllen
Peder Hassing Hosbonde 43 Civilstand:Gift 1.g Møller
Maren Poulsdater hans Kone 40 Civilstand:Gift 1.gang
Kierstine Larsdater af Konens Familie 5
Christen Jensen 36 Civilstand:Ugift Møller Svend [Alderen passer ikke, men originale folketælling har meget tydeligt alderen 36]
Lars Pedersen 18 Civilstand:Ugift
Peder Pedersen 40 Civilstand:Ugift
Johane Sørrensdater Tieneste Pige 21 Civilstand:Ugift.

Viet 1795 i Ålborg Budolfi: Ao. 1795 d. 27 Martii Peder Nielsen Hassing ungkarl og Maren Poulsdatter Fræer Pige trolovede [ved] Prof. Pontop. Tillysninger Palme Søndag, 2den Paaske Dag, 1ste Søndag efter Paaske. Ao. 1795 d 6 Maji Viede i Onsdags P..? Prof Pontoppid.[an] (AO98-)

KV14-/1959:
(s.40) Bilidtgaarden(Biltgaarden); ... Niels Bilidt døde 1805, og samme aar solgte Gjørup gaarden til pastor Rostrup for 2000 rdl. Den blev nu splittet, og Peder Hassing i Vester Mølle købte hovedparcellen for 700 rdl. ...
(s.44): 1683 siger markbogen: En mølle østen for byen befindes at være en temmelig stor mølle, nogenlunde vel vedligeholdt ... Lidt før 1800 flyttedes møllen, som nu hørte til Vraa, op paa Møllebakken vesten for byen; 1796 nævnes Peder Møller.
2. december 1800 solgte Gjørup for 1100 rdl. møllen og et hus af hk. 1½ skp. til forvalter Anders Hovalt, der straks lod købet overgaa til Peder Nielsen Hassing, som 1808 solgte hus og mølle til Esben Pedersen, en søn fra Elgaarden. ...

Teglgaarden: KV14-/1959 s.35:
Teglgaarden, matr. 55, var 1662 et halvbol af hk. 0-5-1-1, og de to fæstere, Kjeld Simonsen og Niels Sørensen, gav 1 pund smør (6 kg) i landgilde. 1668: Jost Nielsen, hk. 0-6-3-1. 1798 havde fæsteren Christen Thomsen desuden hus m. 85 vester i byen af hk. 3 skpr. Gaarden blev bestemt til udflytning paa Lergravs Agre vesten byen; men den kom ikke ud, før Gjørup i 1809 for 650 rdl. solgte den til Christen Jensen Kold. Fra 1830 Jens Sørensen (Kold Jens), 1852 Anders Chr. Christensen (Hæstrup), hvis enke Birthe solgte gaarden til Lars Jørgen Jensen (Pys Lars). Blandt senere ejere Otto Nielsen fra Gravholt, nu Niels Christensen. En overgang bar gaarden det mærkelige navn "Fisen", men fik saa navn efter et teglværk, som var tæt ved.

Huset, matr. 85 som Christen Thomsen også ejede: (KV14-/1959 s.41):
" Matr. 85. 1688 et gadehus af hk. 0-3-0-0, som i 1700-erne blev lagt under Teglgaarden. 1812 Christen Thomsen, 1844 et jordløst hus, beboet af Jens Christensen Kotveds enke".

Vedr. udskiftningen (KV14-/1959 s.27):
Christen Thomsen (Teglgaarden) klagede over, at de ham tillagte jorder paa Vester Lergravs Agre var af ringe beskaffenhed. Dertil foreslog landinspektøren, at man tillagde ham den udlod ved Sønderheden, som man først havde tillagt degnen; men Christen Thomsen erklærede, at saa ville han hellere nøjes med sin jord, naar han maatte blive fri for at afgive jord (1 skp. hk.) til husmændene.
Saadan havde de fleste noget at indvende paa de forskellige møder. (---)
(---)
Endelig i 1806 synes man at være kommen til nogenlunde enighed, og den 26. maj afholdtes der et møde mellem Gjørup, landmaaler Hall, der var traadt i Ole Munchs sted, og bønderne.

Omtalte Christen Thomsen:
FT-1801 Ulsted: Uldsted Bye, Familie 17 [må være Teglgaarden]:
Christen Thomsen, 57, Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Kjersten Jensdatter, 47, Gift, hans kone
Jens Christensen, 7, Ugift, deres barn, ,
Niels Christensen, 5, Ugift, deres barn, ,

Begravet i Ulsted 1814: Christen Thomsen Huusmand død d 28 Januar, begravet d 6 Feb., 70 Aar.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen