Thomas Christian Thomsen

Ref: Kilder: KBfv-grv-
Erhverv: Gårdmand
Far: Niels Thomsen (1854 - 1900)
Mor: Mariane Kirstine Hansdatter (1858 - 1912)
 
Født: 06-06-1880 Overby Nørgård, Stae, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Boede: Stae, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Begravet: 1939 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 23-10-1939 Stae Vestergård, V.Hassing sogn, Ålborg amt


I familie med Dorthea Kirstine Andersen Baun (1878 - 1981)

Vielse: 07-11-1902 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Maren Katrine Thomsen (1903 - 1960)
Kristine Thomsen (1904 - 1956)
Anna Benedicte Thomsen (1905 - 1996)
Aage Baun Thomsen (1911 - 1988)


Notater
Dåb: Thomas Kristian Nielsen, søn af gaardmand Niels Thomsen og hustru Mariane Kirstine Hansen i Sta. Faddere: kone Magrete Kirstine Thomsen, kone Mette Katrine Jørgensen, Sta, aftægtsmand Peder Nielsen, Sta, gaardmand Hans Kristensen, Horsens, ungkarl Jørgen Peter Kristensen, Horsens. (KB-).

Viet i Vester Hassing 07.11.1902: Ungkarl Thomas Kristian Nielsen [overstreget og rettet til] Thomsen af Sta, 22 år, og pige Dorthe Kirstine Andersen Baun, Sta, datter af husmand Martin Andersen og hustru Maren Katrine Pedersen i Sta. Forlovere: bolsmand Anton Hansen, Horsens, og brudens far.

FT-1911 V.hassing: V.Hassing Rimmer (fam.2):
Thomas Kristian Nielsen født 6/6 1880 i V.Hassing. Landbruger. Boet her siden?
Dorthea Kirstine Nielsen født 30/11 1878 i V.Hassing. Husmoder.
Maren Katrine Nielsen født 16/6 1904 (sic) i V.Hassing. Barn.
Nielsine Nielsen født 6/12 1894 i V.Hassing, ugift. Tjenestepige.
Peter Martinus Nielsen født 1/10 1882 i V.Hassing, ugift. Slægtning, landarb.
Martinus Nielsen født 2/10 1894 i Nr.Uttrup, ugift. Tjenestekarl.
Martin Andersen født 3/8 1840 i Ydby Thisted (sic), enke, slægtning, aftægtsm., boet her siden 1850.

FT-1916 Vester Hassing sogn [matrikelnr. ej angivet!]: Stae, Vestergaard:
Christian Thomsen født 6-6-1880, Ægteskabelig Stilling: Ja [sic, må betyde "gift"], varigt forringet Arbejdsevne: Nej, Gaardejer.
Kirstine Thomsen født 30-11-1878, do, do, Husmoder,
Kathrine Thomsen født 16-6-1903, do, do, Børn
Krestine Thomsen født 25-5 1904, do, do, Børn
Anna Thomsen født 18-9-1905, do, do, Børn
Aage Baun Thomsen født 3-4-1912, do, do, Børn
Oda Larsen født 4-6-1888, do, do, Tyende
Jens Nielsen født 12-4-1899, do, do, Tyende
Hans indkomst: 1x00 [måske 1300 eller 1700], Formue 10.000, Statsskat 9,30, Kommuneskat 10,40.

FT-1916: Tillægslisten, dvs "Personer, der er opførte paa Kommunens Mandtalsliste for 1916, men som ikke findes opførte paa Folketællings-Skemaerne for 1. Februar 1916": Th. Chr. Nielsen, Stae, Gaardejer, Indkomst 1100, Formue 12000, Paalignet personlig Skat for Aaret 1916-17: til Staten 9,30 Kr. TIl Kommunen 22,88 Kr. Gad vidst om de ikke har kunnet finde ham i tællingen fordi han har skiftet efternavn?

DDD-1921 aalborg, Kær, Vester Hassing, Vester Hassing, Vestergaard, 317, FT-1921, C2087
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Kristian Thomsen 6/6 1880 Gift Husfader Landbrug V Hassing Sogn
Kristine Thomsen 30/11 1878 Gift Husmoder V Hassing Sogn
Kathrine Thomsen 16/6 1903 Ugift V Hassing Sogn
Kristine Thomsen 25/6 1904 Ugift V Hassing Sogn
Anna Thomsen 18/9 1905 Ugift V Hassing Sogn
Aage Baun 3/4 1911 Ugift V Hassing Sogn
Thomas Jensen 4/4 1903 Ugift Tyende Hals Sogn

FT-1925 Vester Hassing sogn, Vester Hassing Rimmer og Strand, Vestergaard:
Thomas Kristian Thomsen født 6.6 1880 Vesterhassing, Gift, Husfader, Landmand
Dorthea Kristine Thomsen født 30.11 1878 Vesterhassing, Gift, Husmoder, Kone
Kristine Thomsen født 25.6 1904 Vesterhassing, Barn
Aage Thomsen født 3.4 1911 Vesterhassing, Barn
Otto Kristensen født 30.4 1889 Vesterhassing, Tjenestekarl
(AO99-)

Thomas Kristian Thomsen var den ældste af 6 søskende, alle drenge, hvoraf 2 var døde som små. Han boede hjemme indtil giftermålet i 1902. Hans far Niels Thomsen var død i 1900, og den første tid herefter var Thomas Kristian og brødrene samt en tjenestepige, alene om at hjælpe moderen i driften af gården.

Dorthea Kirstine, eller Kirstine som hun kaldtes, var opkaldt efter sin farmor Dorthea Kirstine Immersdatter. Hele sin barndom og ungdom boede hun hjemme hos faderen, der blev enkemand to gange. Kirstines mor Maren Cathrine Pedersdatter døde i 1883, 34 år gammel, og hendes stedmor Jette Benedikte, faderens anden hustru, døde i 1893, kun 33 år gammel. Kirstine havde en bror Peder (født i 1877) der døde som lille, en søster Oline Katrine født i 1880, samt en bror Peder Martine født 1882. Desuden havde hun en halvsøster Johanne, født i 1885 af faderens andet ægteskab.

Vestergaard i Stae Enge:
Vestergaard, hvor Kirstine er født, stammer sandsynligvis fra begyndelsen af 1800-tallet. Gården var da kun et husmandssted, og hed "Rimmen eller Dytskovkjier" (1832), beliggende i Vester Hassing Rimmer (eller Vester Hassing Kær). Området Rimmen (rimme: en strand-eng) eller Kæret hørte vist under Vester Hassing bys ejerlav, men fra engang i 1870'erne synes det lagt ind under Stae bys ejerlav, og herefter benævnt Stae Rimmer, Stae Enge eller Stae Strand. Huset omtaltes endnu i 1870 som Dødskovkær, et navn der tyder på, at jorden har hørt under gården Dødskov og udstykket herfra.
Fra 1830'erne og frem boede her Kirstines morforældre Peder Bertelsen, "husmand med jord, og daglejer", og Anne Katrine Nielsdatter. I 1877 overtog Kirstines far Martin Baun stedet. Også han betegnes som husmand, og stedet som et hus. (En ejendomshistorisk undersøgelse vil kunne give flere detaljer om husets opførelse, alder og beboere/ejere, udstykning, jordtilliggender og udvidelser gennem årene).
Den første tid efter vielsen boede de som indsiddere (dvs. lejere) på husmandsstedet hos Martin Baun, men i 1904 har Thomas Kristian overtaget stedet, og Martin Baun bor her da på aftægt. Thomas Kristian benævnes i 1904 som bolsmand (et bol var større end et hus men mindre end en gård), men i 1911 som gårdmand. Betegnelserne hus-bol-gård anvendtes ofte flydende, men muligvis afspejler de her en udvidelse af jord og måske bygninger i de første år af Thomas Kristians ejertid. I øvrigt ses gården aldrig omtalt som Vestergaard, så dette navn må være blevet knyttet til gården senere i 1900-tallet.
Thomas Kristian døde i 1939, og sønnen Aage Baun overtog gården, som fjerde generation. Kirstine blev boende her som husholderske for sønnen. I 75 år kom hun til at bo på Vestergaard, indtil 1953, hvor hun i flyttede til en lejlighed i Vester Hassing by. Omkring 1977 flyttede hun til plejehjemmet Hassinghave, og her døde hun i 1981, knap 103 år gammel.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen