Lisbeth Laursdatter

Ref: Kilder: KV7-CK5-CK8-
Far: Laurs Laursen (- 1621)
Mor: Karen Jensdatter (- 1645)
 
Født: omkring 1605 Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: Lyngdrup Mellergård, Horsens sogn, Ålborg amt
Død: 1678


I familie med Jens Nielsen (1600 - 1652)

Vielse: omkring 1625
Børn:Else Jensdatter (1635 - 1663)
NN Jensen ((16--) - )
Birgitte Jensdatter ((16--) - )
Sofie Jensdatter ((16--) - )
Laurs Jensen (- 1651)


I familie med Jørgen Jensen Brørup (1602 - 1660)

Vielse: omkring 1655


Notater
Lisbeth Laursdatter blev enke i 1652, og hun flyttede kort efter til Clausholm i Hellevad sogn. Den 28/6 1655 blev hun og hendes børn stævnet af jomfru Dorthe Urne i Viborg for 233 sletdaler, som hendes mand fra 1650 skyldte jomfru Urnes moder, fru margrethe Marsvin, der havde ejet en del gods i Vendsyssel, bla. Knudseje i Skæve, som Jens Nielsen havde været foged over (Jerslev hds. tingb.).
Ved samme tid ægtede Lisbeth Jørgen Jensen Brørup, født o.1602, død september 1660, som fra 1625 havde været præst i Aggersborg, og som fra 1655 var enkemand. Han havde, før han kom til Aggersborg, været kapellan i Hammer, og Lisbeth har vel kendt ham fra den tid.
Efter hr. Jørgens død blev Lisbeth boende i præstegården; men i høsten 1660 blev hun uvenner med den ny præst Henrik Pedersen Kampmanns søster Ide, der holdt hus for ham, og hun flyttede så tilbage til Lyngdrup med sine to døtre Berethe og Sofie, og de fik ophold hos svigersønnen Christen Ibsen i Mellergård.
13/6 1665 blev hun stævnet for gæld af købmand Harding Pedersen i Aalborg, og det gentog sig 19/7 1666, da Harding ville gøre udlæg hos hende; men vurderingsmændene, Oluf Eriksen på Kraghedegård, der havde været gift med hendes søster Anne Lauridsdatter, og Jens Hansen i Aagaard kunne ikke finde andet af værdi hos hende end et fransk klæde og et skab, som harding i forvejen havde udlæg i, og som stod i Aggersborg Præstegård.
Lisbeth tilbød så at betale sin pension for et år, 30 daler, som hr. Kampmann skulle erlægge (tingbogen).
11/10 1666 blev hun derefter stævnet af hr. Henrik Kampmann for den bekostning, han havde haft på hende, hendes døtre Birgitte og Sofie og hendes folk fra fastelavn og til september 1661, så Harding har vel ladet skabet hente forinden (tgb).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen