Mads Laursen Bødker

Ref: Kilder: KV14-sJøO-
Erhverv: Skrædder, senere gårdfæster
 
Født: 1617 Melholt Mellergård, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1694 Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 15-04-1694 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: (ABT 1650/1675) Lunden (Ulstedlund), Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Andersdatter (1630 - 1681)

Vielse: omkring 1650 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Anne Madsdatter (1653 - 1730)


Notater
sJøO-: Mads Lauridsen er født 1617 i 0. Melholt i Ulsted Sogn, og han døde 1694 i Lunden (Ulstedlund), Ulsted Sogn, og blev begravet den 15. april. Af dødsindførslen fremgår det, at han opholdt sig hjemme indtil sit 18. år, hvorefter han lærte skrædderhåndværket i gennem 4 år. 111 år arbejdede han nu som selvstændig skrædder, hvorpå han blev gift. Parret levede sammen i 31 år og blev velsignet med tre børn. Han var derefter enkemand i 13 år. Fra Kyndelmisse ( i februar) 1694 var han syg og sengeliggende, og han blev sidst beredt af præsten den 5. april og døde den 11. i samme måned.
Mads Lauridsen blev gift ca. 1650 med Maren Andersdatter, der i kirkebogen ved Mads Lauridsens begravelse betegnes som "den Gudfrygtige Pige". Hun er født omkring 1630, og hun døde ca. 1681 i Lunden.
Mads Lauridsen vargårdmand i Ulstedlund, hvor han sad på den nuværende matr. nr. 23. Denne gård hørte oprindelig til Hundslund Kloster, som indtil 1581 var forlenet til rigsadmiral Peder Much til Estvadgård. Nævnte år afhændede kronen klosteret til Hans Lindenov, men Peder Munch har sikkert beholdt noget af bøndergodset i forlening, deriblandt gården i Ulstedlund, for i Aalborghus lens regnskaber fra 1626-1627 står anført: "Ulstedlund, af Hundslund Klosters overløbende gods, hvormed afgangne Peder Munch var forlenet: Mads Christensen (fæsteren)- skylder (betaler årligt) 1 pund Smør. Kan så. 1 td. rug, 2 tdr. byg og 1 td. havre".
Ved matrikuleringen i 1662 er på gården opført vor Mads Lauridsen, fæster under Vrå,. Det hedder om ham, at han" er ved magt", altså at det gik rimeligt økonomisk. I årlig landgilde svarede han stadig et pund smør, og i gårdens jorder kunne udsås 1 td. rug og % td. byg. Hartkornet blev ansat til 5 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. I 1664 hedder det om gården, at der var tale om et halvboel, og i 1684 bestod besætningen af en hest og en ko. Fra 1675 overgik fæstet på ejendommen til svigersønnen Espen Christensen.
Mads Lauridsen varen søn af Laurids Lauridsen, der boede på gården ø. Melholt (matr. nr. 4 Mellergård) i Ulsted. Denne ejendom blev efter Laurids Lauridsen overtaget af sønnen af samme navn. Han døde i 1675, og familien ville nu påtvinge Mads Lauridsen værgemålet over børnene. Dette nægtede han imidlertid, og der opstod nu en større strid for Kær Herredsting. Mads Lauridsen klarede sig imidlertid udenom ved samme år at overdrage fæstet til svigersønnen Espen Christensen. (sJøO-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen