Niels Christensen

Ref: Kilder: KBd-CK4-sAag-tb04-
Erhverv: Delefoged
Far: Christen Jensen ((15--) - 1653)
 
Født: 1614 Burholt, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1692 Ågård, Ørum sogn, Hjørring amt
Begravet: 20-05-1692 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Boede: (1645/1692) Ågård, Ørum sogn, Hjørring amt


I familie med Maren Pedersdatter (1608 - 1689)

Vielse: 1645


Notater
Niels Christensen nævnes 1688 som fæster af Ågård. O.1664 blev der skilt en del mindre gårde ud fra Ågård. Den fik det år tildelt 14 tdr. hartkorn, der 1688 blev nedsat til 10 tdr. 2 skp. Niels Christensen og Maren Pedersdatter havde 1 søn og 2 døtre. CK4- (sAag- siger fejlagtigt "Burgaard" for Burholt).

Begravet i Ørum 1692: d. 20 Maji Niels Christensen af Aagrd, men da værendis i Ørum, begrafven, ætat. 78 ann - døde hastig.

tb04- 4/3 1675. ** Jacob Sørensen i Stade på hr Peders vegne i Rubjerg fremkalder vidner, nemlig Niels Christensen i Ågård, som mindes 40 år, og som vidnede,at det værsted i Hulhøj, som Peder Christensen tilforn påboede og Niels Svendsen nu iboer, er bondeeje, og skylden deraf bondeskyld under den herlighed, og den mark begreben, som Mads Nielsen i Hebelstrup står for, hvor der også gives bondeskyld, hidindtil har stået for bondeeje =>(157a)=> andre, der mindes mange år, vidner det samme. Jacob Sørensen fremlægger dom 5/4 1621, at den rettighed, som Christen Grubbes skøde tilholder Mette Hardenberg, af Hebelstrup og Hulhøj bør følge hende iflg KM brev og i dommen er indført, at Anders Kjærulf i Kornum med KM har handlet om hans halve bondeeje i Hebelstrup i 1543 fri for landgilde tynge og afgift som før fejden. amtsskriverens seddel fremlægges, at de 2 tdr skyld, som Peder Christensen i Hulhøj er antegnet for i matriklen, er bondeeje

tb04- 1675 29/4. ** Niels Christensen i Ågård gav tilkende, at han havde haft et gammelt brændevinsredskab i brug, som nu er ubrugeligt, hvorfor han afsagde det og lovede ikke at bruge det mere. andre navng gjorde det samme
[efterfølgende passus:] ** Laurs Lassen i Ålborg stævner for dom angående licens. fortegn =>(182a)=> Søren Hansen af Ålborg vidnede, at han havde krævet dem for licensen. dom: de bør betale deres licens inden 15 dage. angående deres brændevinstøj, da det kun bevises med eet vidne, at han har krævet licensen, kan de ikke dømmes til at miste deres brændevinsredskab

tb04- 1675 20/5: [om samme emne, under samme dato:]** Niels Svendsen i Østergård i Manne Anders Simonsen i Kraghedegård =>(193b)=> med flere opsagde deres brændevinsredskab, da de er næsten ubrugelige, og der skal udgives stor afgift, da de alligevel ikke bruges

tb04- 1677 22/2 ** Niels Christensen i Ågård på Ørum kirkes vegne stævner navng for dom angående rest tiende til kirken, fortegn => (155b)=> fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage
** Peder Laursen i smedehuset i Ørum sogn gav tilkende, at Niels Christensen i Ågård kirkeværge har ikke i de 6 år, han har boet i smedehuset, begæret arbejde af ham enten dagsgerning eller andet, og af hans hus har han ikke gjort andet arbejde end det, han har gjort til kirken
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen