Karen Jensdatter

Ref: Kilder: KBf-W09-
Far: Jens Sørensen (1711 - 1783)
Mor: Johanne Rasmusdatter (1703 - 1779)
 
Født: 1743 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Død: 1784


I familie med Jens Jensen Kjær (1734 - 1810)

Vielse: 04-01-1767 V.Hassing, V.Hassing sogn, Ålborg amt
Børn:Jens Jensen Kjær (1767 - 1813)


Notater
Dåb: Jens Sørensen og Johanne Rasmusdts barn her i byen, Karen. Faddere: Inger Rasmusdt, Niels Michelsens datter i Stae, soldat Mads Rasmussen i Stae, Jens Andersen og Peder Lauridsen her i byen.

W09-: Karen Jensdatter blev døbt den 24 feb 1743 i Vester Hassing kirke, forældrene er da af Vester Hassing by. Faddere var Inger Rasmusdatter og Niels Michelsøns daatter i Staae. Soldat Mads Rasmussen i Staae. Jens Andersøn og Peder Lauritsøns i Vester Hassing by. Hun giftede sig med Jens Jensen Kiær, søn af Jens Sørensen og Maren Ollesdatter, den 4 jan 1767 i Vester Hassing kirke. Hun blev begravet den 25 jul 1784 på Vester Hassing kirkegård, (Dom. 7. p. Trin.) som Jens Kiærs hustru af Vester Hassing.
Karen's bo blev skiftet den 18 aug 1784 i Aalborg hospital, Skiftet har denne ordlyd:
Anno 1784 den 18 august indfandt sig på Aalborg Hospitals Vegne og efter Hospitalforstanderen, Højædle og velbårne hr Justitsraad Traps Fuldmægtig Hr Holms begjæring underskrevne Andreas Handrup fra Vester Hassing udi Hospitalsfæstebonden Jens Jensen Kiærs i fæstehavende Huus og Gaard i Vester Hassing Bye for i overværelse af 2 tiltagne uvillige vurderings og vitterlighedsmænd navnlig Hans Jørgensen og Svend Christensen begge af bemeldte Vester Hassing for der at holde en lovlig registrering og vurderingsforretning efter benævnte Jens Jensens ved døden afgangne Hustrue sal: Karen Jensdatter overalt hvis samme sted fandtes til paafølgende skifte og deeling mellem ham som enkemand paa den ene og hands med den Sal: kone i Ægteskab sammen auflede Børn, som ere 1 Søn Jens 17 Aar, 1 Søn Christen 12 Aar, 1 Søn Søren 10 Aar 1 Ditto Søn Jacob 2 Aar 1 Datter Johanne Cathrine 6 Aar, 1 Datter Else Marie 4 Aar gl, alle hiemme i stervnboen paa den anden side - ved forretningen var til stede Enkemand eft bemeldte Jens Jensen, for saavel paa egne som sine børns Vegne at observere skiftets lovlige behandling ligesom og var mødt for at optage Børnenes lovligeTarv under skiftet Deres morbroder Anders Jensen Snedker i bemeldte Vester Hassing i hvilke med bemeldte overværelse S.Forretningen blev begyndt.

I Dagligstuen

1 Fuur Bord med Egefood 2m
2 Fuur Bænker 4s
5 Mælkehylder 6s
1 Jern Kakkelovn med do food 6rd 4m
2 Stole den ene med Halm den anden med træsæde 6s
2 Hylder 2s
1 gl. Træ Kakkelsovnsramme 2s
1 liden Kobberkeddel 3m
1 messing Lysestage 6s
1 Boutallie 2s

2 små sengesteder, det ene med blåtavlet omhæng 3m

På det ene Sengested

1 Rød og blaae Olmerdugs Overdyne 2m
1 do underdyne 1m
1 hvid Bolster Pude 8s
1 par blaae lærreds lagener 1m

På det andet Sengested

1 rød og blaa olmerdugs overdyne 1rd 2m
1 hvid do underdyne 4m
1 rød og blaa olmerdugs hovedpude med
hørgarns overbetræk 1m 8s
1 hvid bolster do 8s
1 par blaae lærreds lagener 2m
3 gl Bøger 2m

Et lidet kammer ved stuen

2 gl Hynder 2m

I den anden Stue

1 fuur Boerd paa Eege Pæle 1m 8s
2 fuur Bænke og 1 do Forsæt 12s
5 smaa Hylder 4s
stribet hværkens Bordklæde 1m 4s
1 gl Bænkehynde 8s
1 Garn Vinder og 1 do stoel 2s
2 smaa skilderier 2s
1 gl fuur Skab uden laas 6s
deri intet at skrive
1 eege Hængeskab uden Laas 1m 8s
deri ey holler noget uden af Børnenes Linned
1 lidet kisteskrin med Laas 6s
derudi intet at registrere
gl eege jernbunden Skrien med Laas uden Baandet 4s
1 fuur klædeskab med 2 døre uden Laas 1rd 1m
derudi intet uden nogle af Enkemandens gangklæder
1gl eege Kandeskab med 2 Døre
samt Laas og en Nøgle 5m 3s
1 Lygte og 1 Bliktragt 2s
2 blaae og hvide porcelainsfade og en gl tintallerken 8s
1 blaae og hvid steenkruus 8s
1 Hagel? 6s
4 stk Bouttellier 6s
1 Høelee 10s
1 gl Lynglee 4s
1 Naver og noget jernragelse 3s
1 gl eege kiste med Laas uden Hængsler 3m
deri intet at registrere uden nogle gamle ubrugelige klude
1 brunmalet eegekiste med fuur Laag samt Laas og Hængsler 1rd 2m
Deri intet uden noget af Børnenes Linned og Klæder
1 guulmalet fuurkiste med Laas og hængsler 2rd
Deri den Sal: kones Linnet og Klæder
1 gl rød og hvid Cartuns Kaabe 4s
1 gl do 4s
1 hvid ulden nattrøj 8s
1 hværkens skiørt 2m
1 rød cartuns trøye 10s
1 rød og hvid stribet hværkens Livstyk 8s
1 rød og grøn hværkens Skiørt 2m
1 trykket wadmels do 2m 8s
1 grøn trykket hværkens do 8s
1 blaae ulden damaskes kaabe 5m
1 brun hværkens skiørt 1m 8s
rød og hvidstribet hværken til et skiørt 2m
1 blaae blommet tobordes trøye 3m
1 sort stoffes kioel 4m
1 sort nakket hovedstyk 4s
1 do fløyels Hovedstyk 4m
1 Hørlærreds dreils Serviette 4s
1 liden klædekurv 6s
1 hvid hørlærreds forklæde 8s
2 sorte Fløyels Pandender 12s
2 do silke Damaskes huer 12s
1 kammerdugs halsklæde 12s
1 par do Ærmer 4s
1 hvid ???dugs Forklæde 4s
1 hvid kram lærreds halsklæde og 1 par do ærmer 6s
2 hørgarns halsklæde hviide 1m 2s
1 hvis kammerdugs hue 4s
2 snipper 2s
1 blaae og hviid tavleret hørlærreds Forklæde 12s
1 rød og hvid strikket hværkens Trøye og Skiørt 2m 8s
1 do livstykke 8s
2 paar sorte uldne Strømper 12s
Forestaaende den Sall: Kones Kiste og gangklæder samt Linned begierede Enkemanden tillagt de 2 smaa Pigebørn om Boen det kunde tilstrække

I Vester Stuen

1 Fuur forslage til Sengesteder 8s

Paa det ene sengested
1 blaae og hvidstribet Olmerdugs Overdyne 2m 4s
1 hvid bolster Underdyne 1m 8s
1 blaae og gulstribet olmerdugs Hovedpude 8s
1 rød og grøn do 6s
1 paar blaarlærreds lagner 2m

Paa det andet sengested
1 grøn og hvidstribet Olmerdugs Overdyne 2m 3s
1 gl hvid og graae vadmeels underdyne 1m 8s
1 rød og hvid stribet olmerdugs Hovedpude 1m
1 par gl blaar lærreds lagner 3s
1 gl fuur bagetrug 8s
1 gl træe soel 2s

I et Kammer udi Stuen
1 haand qwærn med behør 1m 8s
1 skind Sold 6s
1 halmløbe 4s
1 sælge?? 4s
1 eege Anker 8s
1 Fuur ølltragt 2s
1 gl Eege Øel Tønde 4s
1 gryde Kubbe?? 2s
1 par smaae korn sække 1m
1 salt Houg 12s
1 lofte Stie 6s
1 spinderok 8s

Paa loftet var intet at skrive

I Kiøkkenet

1 Ildklemme 6s
1 Pande og en Rist 10s
1 Jerngryde 1m 8s
1 træe Skovl og 1 Drifttroug??? 4s
en deel leerkar som med de øvrige i huuset værende leerkahr
kunde være af Værdje 1m 4s

I Fremmerset

1 Spand og 1 Strippe 4s
1 Fuur Bæhr Kahr 10s
1 eege Øeltønde 1m
1 stand Tønde og fuur Kahr 8s
1 eege Kahr ????
1 Kobber kedel i Grue
I H???? Rumm 4 rd

I gaarden

1 træevogn med Hække og behør 5rd
1 do med behør 1m 4s
1 ploug med alt tilbehør 2rd
1 hørive med jerntænder 4m
1 høbore 8s
4 træe Grebe med Jern skal samt 2 Skovle 8s
3 Spader 1m 8s

I Laden
1 hakkelseskiste med Kniv 1m
1 do pleyl og 1 kost Skovl 6s
2 jern Forker 8s

I hughuuset
1 stor skovl 4s
1 øxe 1 hammer 1 hougtang 1m 8s
1 Naver 1 Spigerboer med Skaft 8s
1 Hugjern 4s
2 Høeleer Drage??? 4s
4 River 8s
1 Høelee 3m

Bæester
1 sort blisset hest 5aar 16rd
1 sot og brun do 8 aar 9rd
1 graae oeg 18 aar 5rd
1 sort Mæhr plag 2 aar 10rd
1 graae do 2 aar 10rd

Fæe qreaturer
1 hviid koe 9 aar 6rd 4m
1 hvid qwie Koe 3 aar 5rd
1 sort koe 10 aar 6rd
1 sort do 4 aar 6rd 3m
1 sort ringet Quie 3 aar 3 rd
1 sort hjelmet stud 3 aar 6rd
1 sort og hvis hjelmet kalv 4rd

Faar

8 st Faar med 4 Lam ?? over hoved 5m 10rd

Sviin
1 hviid Soe 1 aar 3rd

Bier

5 Stade a hv 1 rd 5rd

Paa tilspørgende erklærede Enkemandet Jens Jensen samt øvrige tilstedeværende at dennem indtet videre
var bevidst denne starvboe tilhørende end hvis allereede Rigistreret og Vurderet og thi er da forbemelte Registrerede og
Vurderede effecter, efter vurderingen opløber til den summa 150rd 4m s
Og som Andreas Handrup af Skifte Forvalteren Fuldmægtig Hr Holm icke var begieret til at foretage sig videre ved dette Skifte denne Siide end hvis allerede sked er da hand selv det første mulige ville møde for at bringe det til en endelig slutning, saa blev ey heller for denne gang videre foretaget men Skiftet saaledes udsadt indtil videre . Imidlertid blev enkemanden tilholdt at være ansvarlig for alt det foran Registrerede og Vurderede indtil endelig Skifteslutning foretoges, hvilken hand og belovede, og saaledes blev dette skifte for denne Ende endt som herved med Hænders Underskrift bekræftet.

Datum Starvboet i Vesterhassing ut supra Handrup

Paa egne vegne
Jens Jensen
som Børnenes morbroder og tilsynsværge
Andes Jensen
Som Overværende vurdering og vitterlighedsmænd
Hans Jørgensen Svend Christensen

Anno 1784 den 23 november mødte på Aalborg Hospitals vegne Hospitalsforstanderen SF Hr, justitsraad Traps Fuldmægtig John Holm fra Aalborg Kloster med 2 vitterlighdsmænd navnlig Hans Jørgensen og Svend Christensen begge af vester hassing udj Aalborg Hospitals bonden Jens Jensen Kiær hand huus og Gaard for efter forhenskevne Registrering og vurdering efter hands ved Døden afgangne kone Karen Jensdatter i dag at bringe Skiftet til endelig slutning samt skifte og deeling imellem Enkemanden førbemeldte Jens Kiær paa den ene og hands med den Sal. Kone i Ægteskab sammen aulede og foran under dette Skifte specificerede 6 Børn paa den anden Side. Og var til den Ende nærværende Enkemanden bemeldte Jens Kiær paa egne og sine umyndige Børns Vegne ligesom og var tilstede ved dette skifte Børnenes Morbroder Anders Jensen Snedker af Vester Hassing for de umyndige Børns gavn og viste som fød Værge under Skifte at iagtage og blev saa udj forbemeldte overværelse med Skiftet foretaget som efter følger:
Efter den passerede Registrering og Vurderings Forretning er forbemeldte Starnboets Effekter og Formue i alt opløben til 150rd 4m 8s

Derimod
anføres Starnboets Gield og besværing, der er som følger:

1) Besætningen

Til Steder som staar for hartkort 3 - 4 - 1 tilforordres til auflingens Drift og Fortsættelse
4 gode Vogn og Ploug Bæster a følg. nuværende pris for 16 rd 64 rd
2 vogne med behørende reskab 20rd
1 ploug 3rd 2m
1 Harve med Jerntænder 2rd 2m
----------------------
89rd 4m

2) Brøstfældighed

a) Raalingen bestaar af 7 Bindinger og befindes her Tømmer,
Tag Loft, Vinduerne og Dørre med andre Bygnings matirialer
forfalden saa samme ikke kand ansættes ringere end 3rd til
hver bindings istandsættelse, der bliver 21rd
b)Laden 7 Bindinger er ligesaa en deel forfalden og til alt behørende reperation
og kan istandsættes ringere end 2rd 3m pr Binding 17rd 3m
c) Fæhuset 7 Bindinger befindes ligeledes brøstfældigt saa samme icke kand
bekostes i forsvarlig stand ringere end 1rd 2m pr Binding 9rd 2m
d) Koehuusets 5 Bindinger er og noget forfalden og ey kand
repereres under 5rd
------------------------
52 rd 5m

3) Skatter og Landgilde

Restancer
October qvartal 1784 2rd 6s
Folkeskat 8s
Veypenge 4s
----------------------------------
2rd 1m 2s

Landgilde forfalder til Mortens
Penge 1rd 4m 8s
Byg 2 tønder 2 s a tønden 2rd 4rd 1m 12s
-----------------------------------
5rd 5m 4s = 8rd 6s

4) Sæde og Tærekorn

Hvad dette Slags anbelanger da er Kornet i Laden af Vurderingsmændene anseet tilstrækkeligt til Føden og forestaaende Aars Vaarsæd, og altsaa er indtet des Aarsag og foran under Skiftet beregnet til nogen indtægt ligesom og icke heller her beregnes noget udgift men begge dele mod hverandre at Ballancere

5) Boet skyldig Gield.

Enkemanden antager at være skyldig til Hans Pedersen i Vester Hassing reede laante Penge 7rd
og til Ellen Madsdatter ibid af ???? 3rd

6) Begravelsesomkostninger

Enkemanden tilkendegav hands Sal Kones begravelse havde kostet ham ?? er 7rd
og fordrede dermed lige vederlag til sin Begravelse thi ??????????? 7rd

Paa Skifterettens tilspørgende declarerede Enkemanden og andre herværende at dennem aldeles indtet videre vare bevidst, som kunde blive Skiftet endten til Indtægt eller Udgift at beregne end hvis foran Registreret og vurderet samt til Udgift anført er.
Summe Stervboens Gield og Besværing bedrager sig ialt til 167rd 3m 6s

Efter at saaledes var forrettet og befunden at Stervboens Gield og besværing langt overgaaer dens Formue, da Kand indtet blive til nogen Skift og Deeling imellem Enkemanden og hands umyndige Børn. Saa blev Enkemanden opl?melte Jens Jensen Kiær paa begiæring /: da hand fremdeles vil beboe Stædet :/ hele Stervboens foran beskrevne Effecter og Formue overleveret og under hand anbetroed hvorimod hand forpligter sig til at være ansvarlig for Huusenes Brøstfældighed, Skatte og Landgields Restancer samt drage ald faderlig Omsorg for sine smaae umyndige og uopdragne Børn dennem med Klæde, Føde, Skolegang og anden Christelig Opdragelse forstaa indtil de deres Brød kan fortiene, samt til Børnenes fornødne Klæders underholdning at anvende deres Sal: Moders Klæder som dennem nyttige og best kunde være dog med Fød Værges Opsyn ligesom og Enkemanden at holde hr Skifteforvalteren for alt hvad deraf dette Skifte havde at erindre og Enkemanden tillige med Fød Værgen var begierende at dette Skifte maatte sluttes paa deres anmodning hermed sluttet og tilendebragt som med underskrift bekræftet
Datum Skiftestedet i Vester hassing den 3. november 1784
Paa egne og mine umyndige Børns vegne underskriver Jens Jensen
Som Børnenes Morbroder og Fød Værge underskriver Anders Jensen
Som overværende Vitterlighedsmænd underskriver Hans Jørgensen Svend Christensen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen