Christen Pedersen

Ref: Kilder: FTf-KBv-
 
Født: omkring 1829
Boede: (V/VIELSEN 1855) Stubdrup, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Johanne Kathrine Hansdatter (1830 - )

Vielse: 21-08-1855 Hallund, Hallund sogn, Hjørring amt
Børn:Hans Peder Christensen (1855 - )


Notater
Døbt 1829 i V.Brønderslev: født d 22 August: Christen Pedersen. Forældre: Peder Christensen Hougstrup og Johanne Marie Nielsdatter, huusfolk i Byen. Døbt i Kirken d. 23 August 1829. Faddere: Pige Anne Katrine Nielsdatter af Udflyttergaarden Krogen, Pige Anne Marie Sørensdt af Skorstengaard, Gaardmand Niels Nielsen, Krogen, Huusmand Søren Christensen Hougstrup, samt Karlen Niels Nielsen, alle af Byen. (AO29-)

Viet 1855 i Hallund: Ungkarl Christen Pedersen fra Stubdrup i Østerbrønderslev Sogn, døbt d. 23 August 1829, [overstreget: vaccineret d.] har efter Sünkenbergs Attest af 12 Juli 1839?? gjennemgaaet(?) de naturlige Børnekopper. confirmeret første Søndag efter Paaske 1845 i Jerslev Kirke. Pige Johanne Cathrine Hansen, født d. 15 October 1829 i Dronninglund, vaccineret d. [ingen dato] 1836 af ..sing, confirmeret i Dronninglund Kirke første S. efter Paaske 1844. Forlovere Peder Jensen(?) af Stubdrup Østerbrønderslev Sogn, Hans Andersen paa Hallund Kjær i Hallund Sogn. Viet den 21 August 1855 i Kirken. Anm.: ligeledes [dvs: Lovbefalet Lysning fandt Sted]. (AO109-).

Konfirmeret 1845 i Jerslev (indført i V. Brønderslev sogns kirkebog): Aar 1845 den 30 Marts eller 1ste Søndag efter Paaske bleve i Jerslev Kirke confirmerede:
Christen Pedersen i Wester-Brønderslev. Søn af Peder Christensen Houstrup og hustru Johanne Marie Nielsdatter, huusfolk i Westerbrønderslev. 15½ Aar, som døbt i Westerbrønderslev 23 August 1829. Nogenledes af Kundskab, af god Opførsel. Har ahvt de naturlige Kopper efter Sünchenbergs Attest af 12 Juli 1839. (AO113-)

Tilgang 1855 til Hallund fra Hellevad:
22(?)/4 No. 9: Hans Andersen, 56, hmd paa Hallundkjær. Ankommen fra Hellevad. Sk.[udsmaal] 16/4 1855 [underskrevet af] Høst.
22(?)/4 No. 10: Mette Sophie Jensen, 51, hans hustru. Dito. Dito.
22(?)/4 No. 11: Johanne Kathrine Hansen, 25½, datteren. Dito. Dito.
(AO131-)

Afgang 1857 fra Hallund til Hellevad:
29/6 No. 14. Hans Andersen, alder 57. Huusmand i Hellevad By. Bortrejst til Hellevad Sogn.
28/6 No. 15: Mette Sophie Jensdatter, alder 53. hans hustru. Bortrejst til Hellevad Sogn.
28/6 No. 14 [sic]: Johanne Katrine Hansdatter, alder 37½. Nedenanførtes hustru. Bortrejst til Hellevad Sogn.
28/6 No. 15 [sic]: Christen Pedersen, alder 28. Ovennævntes Mand. Bortrejst til Hellevad Sogn.
(AO156-)

Tilgang 1857 til Hellevad fra Hallund:
Nr. 36. Christen Pedersen, 28, Gaardeier. Ankommet fra Hallund 28/6 57. Anm.: godt Skudsmaal
Nr. 37. Joh. Cathrine Hansdttr, 28, hans Kone. Do. Do.
Nr. 38. Hans Andersen, 55, Gaardmd. Do. Do.
Nr. 39. Mette Sophie Jensdttr, 53, hans Kone. Do. Do.
(AO177-)

Afgang 1859 Hellevad sogn til V.Brønderslev:
nr. 53: Ch. Pedersen, 30, boet? en kort Tid i Steentinget, afrejst til Vesterbrønderslev 18/10 59. Anm.: Foreviste(?) først Skudsmaal d 17. Decembr 1860.
nr. 54: Joh. Cathrine Hansdatter, 30, hans Kone, afrejst til ibd 1/11 59. Anm.: Ligesaa.
(AO227-)

?=Tilgang 1860 til Brønderslev Købstad: nr. 62: Johanne Cathrine Hansdatter, Alder 15 Sept. 18..? Haandtering: Tyende. Ankommen fra Brønderslev [sic] 17 Novbr. (AO259-)
Christen Pedersen ses ikke ankommet til Brønderslev Købstad. Tilgang for V. Brønderslev sogn findes kun til 1856.

Christen Pedersen og familie kan muligvis figurere i DDD-1860 i V.Brønderslev sogn, men indskanningen af denne tælling er næsten umulig at læse.
Christen Pedersen ses ikke begravet i V.Brønderslev 1860-1865.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen