Bodil Nielsdatter

Ref: Kilder: KS6-
 
Boede: Knæpholt, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: efter 1650


I familie med Anders Sørensen Kjærulf (1561 - 1631)

Børn:Niels Andersen Kjærulf (1592 - 1660)
Christen Andersen Kjærulf (1595 - 1650)
Peder Andersen Kjærulf (1598 - 1643)
Maren (Marine) Andersdatter Kjærulf (1600 - )
Anne Andersdatter Kjærulf (1600 - 1652)
Christen Andersen Kjærulf (1600 - 1672)
Selgen Andersen Kjærulf (1600 - )
Søren Andersen Kjærulf (1604 - )
Anders Andersen Kjærulf (1608 - 1650)
Jacob Andersen Kjærulf (1610 - )
Laurs Andersen Kjærulf (1610 - 1661)
Maren Andersdatter Kjærulf ((15--) - 1631)


Notater
Bodil Nielsdatter levede endnu 1651. 1636 blev hun stævnet for 88 slettedaler, som hun skyldte Vadum kirke, og da hun ikke betalte efter at være dømt dertil, nedlagdes der forbud imod, at hendes børn husede eller hælede hende. Hun var vel næppe heller så dårligt stillet i økonomisk henseende, at hun ikke kunne betale, thi 1633 købte hun af sin søn Anders den part af Fogedgaard i Ø.Halne, som han havde arvet efter faderen, og samme år lovbød hun sin ved Knæpholt stående vejrmølle med dens tilbehør. 1634 overlod hun Knæpholt til sin søn Christen (den yngre), mod at han fremtidig skulle forsørge hende; senere fik sønnen Peder gården mod at yde denne aftægt, men da han døde, og hans enke giftede sig med Vogn Bertelsen Kjærulf af Aslund, måtte Bodil Neilsdatter gå den retslige vej for at få, hvad der tilkom hende.
1633 blev Bodil Nielsdatter og hendes børn stævnede af hendes mands broder, Anders Kjærulf i Holtet, fordi han var bange for, at Knæpholt, der var tilfalden ham ved skiftet efter forældrene, skulle blive forringet. Anders Kjærulf i Knæpholt havde nemlig købt en halvgård i V.Halne i Vadum sogn, hvis jord han drev under Knæpholt, og der kunne da være fare for, at denne tilkøbte ejendom blev forbedret på den andens bekostning, hvorfor Anders Kjærulf i Holtet krævede Knæpholt afleveret til sig.
En sådan frygt var måske også berettiget, thi 16. marts 1637 toges der tingsvidne, at den gård i V.Halne, som salig Anders Kjærulf fradøde, stod øde, så der kun var et lille hus der, hvis bruger ikke kunne svare skatter eller afgifter til Kronen.
Ved en sammenkomst i Vadum Kirke 26. august 1633 blev der imidlertid lavet et mageskifte, ved hvilket magister Erik Nielsen, præst i Hammer, Anders Nielsen, præst i Vadum og provst i Kjær herred, m.fl. var mæglere. Anders Kjærulf i Holtet afstod herved Knæpholt til sin broders arvinger og fik i stedet noget jordegods i Jetsmark sogn og i Ø.Halne i Vadum sogn. 1640 var Bodil Nielsdatter og hendes børn med mange flere indstævnede af Frederik Reedtz angående en grøft, som Christen Andersen Kjærulf i Fogedgaard havde ladet kaste i Bjørum Skov, og som mentes at være lavet på Fredrik Reedtz' grund. I stævningen nævnes de fleste af Søren Skriveres og Else Kjærulfs dalevende efterkommere.
Rækkefølgen af Anders Sørensen Kjærulfs og Bodil Nielsdatters børn kendes ikke. (KS-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen