Else Marie Jensdatter

Ref: Kilder: sJJJ-
Far: Jens Pedersen (1755 - 1827)
Mor: Anne Andersdatter (1782 - 1859)
 
Født: 08-11-1817 Kærsgårdsholm, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Boede: (1852/1854) Vesterhalne, Vadum sogn, Ålborg amt
Boede: (1854/1881) Knæpholt, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Jørgen Christian Jacobsen (1818 - )

Vielse: 04-06-1852 Vadum, Vadum sogn, Ålborg amt


Notater
sJJJ-: Else Marie Jensdatter er født den 8. november 1817 i Kærsgaardsholm, Ajstrup sogn. Hun blev hjemmedøbt den 9. november 1817 og fremstillet i kirken den 28. december samme aar; gaardmand Niels Jeppesens hustru fra Ajstrup bar hende til daaben, Maren Hansdatter stod hos, og faddere var pigen Ane Marie Michelsdt fra Tylstrup, gaardmand Niels Jeppesen fra Ajsturp, boelsmand Jens Christian Jensen fra Korslund og ungkarl Frederik Jeppesen fra Tylstrup.
Else Marie Jensdatter var enke, da hun den 4. juni 1852 indgik ægteskab med Jørgen Christian Jacobsen, og af kirkebogen fremgaar det, at hendes første mand hed Anders Mortensen. Med ham var hun blevet gift den 22. marts 1842 i Vadum Kirke, og de fik derefter børnene Maren, født 1842 i Torpet, Maren Kirstine født 1844 i V.Halne, og Morten født 1847 i V. Halne. Anders Mortensen var fæster af et husmandssted i V.Halne, men indkladtes til hæren under den første slesvigske krig og faldt i slaget ved Fredericia den 6. juli 1849. Else Marie Jensdatter, der saaledes tidligt blev enke med tre mindreaarige børn, blev siddende i uskiftet bo og videredrev ejendommen, indtil hun i 1852 bestemte sig for ægteskab med Jørgen Christian Jacobsen. Forinden skulle der imidlertid afholdes skifte i boet, hvilket blev foretaget den 17. april 1852 mellem Else Marie Jensdatter og hendes 3 børn. Som lavværge for børnene var deres farfar gaardmand Morten Andersen fra Kirkegaard. Af skiftet fremgaar det, at der var tale om et temmelig fattigt bo, som blot omfattede en besætning paa to køer og to faar, ansat til 30 rdr., samt diverse løsøre, der ansattes til 20 rdr.
Selve ejendommen havde enken i fæste af Rødslet Gods, som ingen krav i boet havde, medens derimod boelsmand Lars Krog i V. Halne havde 13 rdr. tilgode, hvortil kom 3 rdr. 1 mk. som udgifter i forbindelse med skiftets afholdelse. Der blev herefter 33 rdr. rdr. 5 mk. til deling enken og børnene imellem. Heraf fik enken forlods sin halvpart, medens den anden halvpart fordeltes med en fjerdepart til enken, 6 rdr. 1 mk. 11 skill. til sønnen og 3 rdr. 13 1/3 skill. til hver af døtrene. Boet blev derefter overdraget enken til fri raadighed, imod at hun var ansvarlig for gælden.
(sJJJ-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen