Bertel Thomsen Kjærulf

Ref: Herkomst usikker! Kilder: KS1-sMø-
Erhverv: Fæstegårdmand
Far: Thomas Nielsen ((15--) - )
 
Født: omkring 1580
Boede: 1653 Vesterhalne Bundgård, Vadum sogn, Ålborg amt


I familie med Inger Mortensdatter Kjærulf (1585 - )

Vielse: omkring 1608
Børn:Karen Bertelsdatter Kjærulf (1608 - 1663)
Johanne Bertelsdatter Kjærulf (1610 - 1691)
Maren Bertelsdatter Kjærulf (1615 - )
Else Bertelsdatter Kjærulf (1618 - )
Gertrud Bertelsdatter Kjærulf (1621 - 1665)
Thomas Bertelsen Kjærulf (1624 - 1688)
Inger Bertelsdatter Kjærulf (1624 - 1687)
Karen Bertelsdatter Kjærulf ((16--) - )
Johanne Bertelsdatter Kjærulf ((16--) - )


Notater
Det vides ikke hvor Bertel Thomsen Kjærulf er født; han levede endnu 1653. Trods Kjærulf-tilnavnet har det ikke været muligt at placere ham i denne slægt, men afvises kan heller ikke, at han har overtaget navnet ved ægteskabet med hustruen.
Bertel Thomsen Kjærulf og hustru beboede Bundgård i V.Halne (Vadum). I de første år af deres ægteskab havde de en del bryderier med en Anne Pedersdatter Lumpens, der var berygtet for at love folk ondt, og som var frygtet og skyet i mange år der på egnen. Især i 1617 havde hun nogle ondsindede bataljer med Inger Mortensdatter Kjærulf, og året efter blev hun anklaget for hekseri af flere personer der på egnen. Ved midsommertid 1618 blev hun på Viborg Landsting dømt til bålet, hvilken dom eksekveredes i Hammer Bakker i overværelse af en talrig forsamling.
Under Kejserkrigen 1627-1629 blev Bertel Thomsen Kjærulf og hustru udplyndret og jaget fra hus og hjem af de fjendtlige tropper, og under den første svenskekrig havde han ligeledes besøg af fjenderne, idet en korpral Dalbech af oberst Wrangels livkompagni den 20 Maj 1644 kom ind på hans gård og med magt spændte en hest fra hans vogn, netop som han selv var ifærd med at køre gødning ud. Korporalen tog hesten og tvang istedet Bertel Thomsen Kjærulf til at modtage en stokblind hest.
I 1653 ses Bertel Thomsen Kjærulf at have lovbudt og solgt sin hustrus arvepart i den af Morten Laursen Kjærulf beboede gård i Ø.Halne, og året efter solgte han endvidere til samme mand den part af Saltumgård, som hans hustru havde arvet efter sin mor Bodil Hansdatter Mørk. (sMø).

AaBisp-: Peder Christensen i Kiersgaard i Vester Hassing Sogn oc Margrethe Thomesdatter maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseet de nest Sydskende Børn skal vere. Kiøbenhafn Slot 6 Novembr. 1688. Aalborg Hospital 4 Sldr.
Bilag om Slægtskab: Peder Christenssøn er fød i Horsens [Vendsyssel] af Christen Pedersøn og Margrete Thomasdatter fød i Hinholdt? af Thomas Bertelsen, nest Søskindbørn, saaledis, at Christen Pedersøn og Thomas Bertellsøn vaare Syskindbørn, og Johanne Thomasdaatter, som vaar Christen Pedersøns Moder, og Bertel Thomasøn som vaare Thomas Bertelsøns fader vaare kiødelig og fulde Syskende. Hammer 6 Nov 1688.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen