Jens Jensen

Ref: Kilder: KBfv-sp3b-
Far: Jens Hansen (1711 - )
Mor: Helle Simonsdatter (1712 - 1788)
 
Født: 1744 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1793 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Michelsdatter (1728 - 1795)

Vielse: 26-10-1777 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt


Notater
Døbt 1744 i Ulsted: Dom. 2da Adventus blev Jens Jensen af Ulsted døbt. Forældre Jens Hansen og Helle Simonsdt af Ulsted. Faddere: Nør Niels Pedersen i Ulsted, Niels Ibsen ibid, Niels Nielsen af Gettrup, Madame Johanne Pallesdt af Præstegaarden, Maren Sørensdt af Gettrup. Skifte sp3b- fol. 125-127, 1442-144, 231.

Viet 1777 i Ulsted: karl Jens Jensen og Enken Maren Michelsdt begge af Ulsted, trolovet d. 4de Juli, forlovere Jens Hansen og Erich Nielsen Møller begge af Ulsted. Copulerede Dom. 22de Trin.

DDD-1787 aalborg, Kær, Ulsted, Uldsted Bye, , ingen, Familie 45, FT-1787
Jens Jensen, 44, Gift, Mand, huusmand og gaar i dagleje,
Maren Mikelsdatter, 61, Gift, Kone, ,

Skifte sp3b- fol. 125-127:
Anno 1793 den 30te November ... afdøde huusmand Jens Jensen ... Enken Maren Michelsdt og den afdødes efterladte arvinger: Anne Marie Jensdt en Søster til den afdøde, gift med Michel [hedder senere Søren] Kudsk som tiente Kiøbmand Winde i Aalborg, en Søster Maren gift med Jens Jensen Schiøt i Ulsted, en Søster Anne gift med Poul Jensen Bødker i Ulsted, og en Søster Kirsten gift med Christen Thomsen i Ulsted. Enken havde tilstede som lauværge Bertel Thomsen i Lunden og paa de fraværende arvingers vegne var tilstede Christen Thomsen i Ulsted. Skifteretten anto til Vitterlighedsmænd Espen Mortensen i Ulsted samt Peder Jørgensen i Ulsted ...

Skifte sp3b- fol. 142-144:
Anno 1794 den 22 Januari ... afdøde Jens Jensens Enke Maren Michelsdt, ... og den afdødes efterladte Arvingersom vare: 1 søster Anne Marie Jensdt gift med Søren [!] Kudsk som tiente Kiøbmand Winde i Aalborg er død og efterladt sig: 1 datter Cla[u]diane ungefær 10 aar, 1 Datter Hellene8 aar, 1 Datter Kirsten 6 aar. 1 Søster Maren Jensdt gift med Jens Jensen Schiøth i Ulsted, 1 Søster Anne gift med Poul Jensen Bødker i Ulsted, og 1 Søster Kirsten Jensedt gift med Christen Thomsen I Ulsted. Paa foranmeldte Arvingers Vegne var tilstede paa deres egne og hustruers vegne, Christen Thomsen, Poul Jensen begge af ulsted. Enken Maren Michelsdt var selv tilstede med antagen laugværge Bertel Thomsen fra Ulstedlund, og paa de fraværende umyndiges vegne blev af Skifte Retten antaget Simon Arildsen fra ulsted ...

Skifte sp3b- fol. 231:
Continuation af Skifte efter afdøde Jens Jensen i Uldsted og hans nu ligeleedes afdøde hustru Maren Michelsdt...
Anno 1795 den 15 april ... tvende Vitterlighedsmænd sc. Sognefogden Poul Svendsen fra Ulsted og Bertel Thomsen fra Lunden ... mellem den afdødes Arvinger .. hvilke foran Pag. 125 er anført, samt Arvingerne som er paa den Afdødes side følgende: 1 Datter Johanne Arildsdatter gift med Peder Slot i ulsted, 1 Datter Karen Arildsdt 30 aar i Østerhassing ugift, og 1 Søn Peiter Arildsen i bemedlte Østerhassing Bye. Af disse Arvinger var nærværende paa Mandens Side Poul Jensen Bøker af Ulsted paa egne Søren Kudskes Børns Vegne, Christen Thomsen paa sin hustrues vegne og Jens Skiøttes Enke Maren Jensdt paa egne vegne med lauværge forbemeldte Christen Thomsen hvilke arvinger over? ...? afdøde Jens Jensens halve?? ...? til den Afdødes Svigersøn Peder Christensen Slot imod at give ...
Underskrevne:
Poul Uttermøhlen
Paa egne og min kones Søsters Børns i Aalborg deres vegne: Poul Jensen Bødker - med paaholden Pen
Paa min hustrues og Jens Jensen Skiøtes Enkes vegne, som denne sidstes Lauværge: christen Thomsen
Enken Maren Jensdatter Skiøt
Paa egne og min ugifte Søsters vegne: Peiter Arrildsen
Paa min Kones Vegne Peder Christensen
Som Vitterlighedsmænd Bertel Thomsen Poul Svendsen.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen