Rasmus Jacobsen

Ref: Kilder: sp25a-sJJJ-
 
Født: omkring 1675
Boede: 1756 Mejlsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Død: 1757 Mejlsted, Sulsted sogn, Ålborg amt
Begravet: 21-11-1757 Sulsted, Sulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Else Mortensdatter ((16--) - 1756)

Børn:Jacob Rasmussen (1708 - 1765)


Notater
Arveafkald (Vang gods' skifteprotokol (sp25a-)) 1756 efter Else Mortensdatter i Sulsted, gift med Rasmus Jacobsen. Fol. 136b (og - jf. protokollens register - folio 138, men her ser jeg ikke noget om afkaldet eller afdøde).

Fol. 136b:
til underskrevne Morten Rasmussen boende i Vadum Mølle, [indskudt] og Jacob Rasmussen Lars Rasmussen i Vestbjerg og Jens Rasmussen hos ..? i Sulsted kiendes og hermed vitterliggiør ..? ..? dend arvepart efter deres Sl. Moder Else Mortensdatter, som ..? kand tilkommer og endskiønt vores Fader Rasmus Jacobsen endnu er udi levende Live, saa erklærer vi dog ej? efter hans død kand have noget at fordre, men i alle maader finder os fornøyede som? vi og (...) etc.
Meilsted dend 21. Januari 1756
Jacob J.R.S Rasmussen
Morten M.R.S. Rasmussen
Lars L.R.S Rasmussen
Jens I.R.S. Rasmussen
Som overværende Hans H.C.S. Christensen, Gregers G.P.S. Pedersen.

sJJJ-: Rasmus Jacobsen er født ca. 1675, og han døde 1757 i Mejlsted, Sulsted sogn, og blev begravet den 21. november.
Han var gift med Else Mortensdatter.
Ægteparrets daab og vielse er forgæves søgt i Sulsted, Ajstrup, Hammer og Horsens sogne, ligesom det ikke har været muligt at finde sønnen Jacob døbt i nogle af disse sogne. Først ca. 1710 ses familien at være tilflyttet Mejlsted i Sulsted sogn, hvor han maa antages at have været fæstehusmand, men hvorfra de er kommet, vides ikke. (sJJJ-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen