Anders Jørgensen Baun

Ref: Kilder: KBfdw-TÅ6-
Erhverv: Kroforpagter. Skipper. Sømand
Far: Jørgen Andersen Baun (Kiil) (1787 - 1881)
Mor: Ellen Cathrine Christensdatter Bunk (1787 - 1830)
 
Født: 28-08-1817 Tingstrup, Thisted Landsogn, Thisted amt
Boede: omkring 1850 Tvolm, Ydby sogn, Thisted amt
Boede: 1855 Dover, Ydby sogn, Thisted amt
Død: 18-10-1902 Dover, Ydby sogn, Thisted amt
Begravet: 25-10-1902 Dover, Ydby sogn, Thisted amt
-: (1859/1865) Ginderup, Heltborg sogn, Thisted amt


I familie med Dorthea Kirstine Immersdatter (1813 - 1884)

Børn:Martin Andersen Baun (1840 - 1911)


I familie med Elisabeth Marie Pedersdatter (1824 - 1892)

Børn:Jørgen Baun (1849 - )
Petrea Andersen Baun (1852 - )
Anton Baun (1855 - )
Jens Laurentin Baun (1856 - )
Anton Wilhelm Andersen Baun (1859 - )
Carl Christian Andreasen Baun (1864 - )


I familie med Maren Andersdatter (1832 - )

Vielse: 01-08-1893 Dover, Ydby sogn, Thisted amt


Notater
Dåbsfaddere: Gårdmand Anders Kiils kone Anne Kirstine Jørgensdt af Tingstrup, Thor Krags kone Anne Røikjær i Ødsted Mølle, gørtler Jens Peter Bunk og Anders Christensen hos Ridder Lange ...? af Thisted, samt Niels Andersen Kiil hos ...? Jens Nielsen i Øster Vandet. Født 28/8 1817.

Tilgangsliste Thisted Købstad 1839(s.335)-1840: ses ej tilgået.

Afgang 1841 fra Vestervig: nr. 6 Anders Jørgensen Baun, Afg. 29 Mart., Alder 23½. Tj. i Gaardhus fabrik. Afrejst til Nørre Wosborg.
Afrejste sammen med en Anders Poulsen, der tjente hos "hr(?) Poul Andersen i Taabel".

Tilgang Ulfborg sogn findes ikke for 1840'erne.

Tilgang 1846 til Heltborg sogn: 22 Mai:
(Nr. 31) Anders Jørgensen Bavn, alder 29, Haandtering: Forpagter af Futterup? T..? Ankommen fra Ydbye 8 Mai. Carstensen. Anmærkning: Meg. g. Skm. [meget godt skudsmål].
(Nr. 32) Elisabeth Maria Pedersd. Alder 22, hans hustru. Ankommen fra do. Anmærkning: M. g. Sk.
(AO93-)

Tilgang 1848 til Ydby sogn:
(nr. 55): Anders Jørgensen Baun 20 Novbr. Alder 31 1/4, Haandtering: Kroforpagter i Tvolm(?) Ankommen fra Heltborg Sk.[udsmaal] f[ra] Sp.[sognepræsten] 16 Novbr.
(nr. 56): Elisabeth Marie Pedersdatter do [dato], Alder 24 1/4, Haandtering: hans kone. Ankommen fra do do do do.
Anmærkning [for begge]: de medfører 1 Datter Eline Catrine Baun født i Heltborg 21 April 1847. (AO133-)

Viet 2. gang 1893 i Ydby: Enkemand, Skipper, Husmand Anders Jørgensen Baun i Dover, født i Thisted 28 August 1817, Søn af forhv. Hmd. Jørgen Andersen Baun og Hustru Ellen Cathrine Christensen i Gaardhusmølle i Vestervig, gift første Gang med Elisabeth Pedersdatter som døde 13 Maj 1892. [Gommen er] 75 Aar gl. Enke efter Husmand Johannes Nielsen i Tvolm, Maren Andersdatter i Dover, født i Gjettrup 28 Octbr 1832, Datter af ugift Maren Jacobsen og udlagt Barnefader Gmd. Anders Gravesen i Gjettrup. [Bruden] 60 Aar gl. Forlovere: C. Baun Skipper, Doverodde, Bertel Kristensen, Husmand i Boddum. Tillysning bestilt 24 Juni, Tillysning fandt Sted 25. Juni, 2 Juli og 9 Juli. Viet 1. August i Ydby, Vielsen foretaget af Sognepræsten og forrettet i Kirken. Anm. Attest fra Skifteretten af 31/7 93. (AO268-)

Begravet 1902 i Ydby: død 18 October i Dover, Ydby Sogn Refs Herred, begravet Ydby Kirkegaard Ydby Sogn Refs Herred 1902 25 October, Anders Jørgensen Baun, Skipper, Husmand i Dover, født i Thisted 28 August 1817 Søn af forhv. Husmand Jørgen Andersen Baun og Hustru Ellen Catrine Christensen i Gaardhusmølle, Vestervig Sogn. 1ste Gang gift med Elisabeth Pedersdatter, som døde 13. Maj 1892. 2den Gang med Enke Maren Andersdatter, med sidste fælles Bopæl i Dover. Alder 85 Aar. Begravelsen foretaget af Sognepræsten. (AO343-)

Anders Baun sejlede i 1860'erne i en lille båd med forskellige varer fra Gravgaard, der var udskibningssted for Thyholm i 1800-tallet. (jf TÅ6-)
TÅ6-: I det 18. aarhundrede var Styvelbæk iflg. Pontoppidans Danske Atlas Thyholms bedste og almindeligste losse- og ladeplads, men efter Aggertangens gennembrud 1825 blev dens betydning mindre og mindre, og fra 1832 kan man regne, at Gravgaard, der ligger paa Thyholms nordside ved Skibsted Fjord, navnlig blev midtpunktet for egnens ind- og udførsel, idet udskibning og indladning af tømmer, mursten, korn, kartofler osv fandt sted her, ligesom ejeren af Gravgaard havde et slags monopol paa at besørge losning og ladning i smaa fladbundede kaage, som man endnu [1937] kan se det foregaa ved Visbyaa. (TÅ6-)

?=DDD-1834 thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Tingstrup Bye, , en Gaard, 32, FT-1834
Anders Gade, 39 , Gift, , Gaardmand,
Maren Jensdatter, 25 , Gift, , Hans kone,
Christen Gade, 1 , Ugift, , Deres barn,
Maren Jensdatter, 79 , Enke, , Aftægtsenke,
Maren Nielsdatter, 31 , Ugift, , Tjenestefolk,
Anders Baun, 16 , Ugift, , Tjenestefolk,
Hans Larsen Nielsen, 29 , Ugift, , Tjenestefolk,

FT-1840 Vestervig sogn, Cathrinelund (116):
Jørgen Andersen Baun 53 gift gaardmand
Mette Kjerstine Jensdatter 44 gift hans kone
Anders Jørgensen 23 ugift deres børn
Søren Jørgensen 13 ugift deres børn
Laura Jørgensdatter 17 ugift deres børn

?=DDD-1840 thisted, Hundborg, Thisted Landsogn, Tingstrup Bye, , en Mølle, 31, FT-1840
Jens Sørensen, 53 , Gift, , Procurator og Eier af Møllen,
Dorthe Magrethe Bernt, 55 , Gift, , hans Kone,
Dorthe Magrethe Thomsen, 6 , Ugift, , deres Pleiedatter,
Frederik Reenberg, 25 , Ugift, , Møllekarl,
--> Anders Baun, 24 , Ugift, , Gaardkarl,
Mariane Pedersdatter, 24 , Ugift, , Kokkepige,
Karen Marie Nielsdatter, 19 , Ugift, , Stuepige,
Peder Jensen, 15 , Ugift, , Tjenestedreng,

DDD-1860 thisted, Refs, Heltborg, Ginderup by, , , 93, FT-1860
Anders Baun, 49 , gift, ?,huusfader, , Thisted
Elisabeth Pedersen, 40 , gift, Hans kone, , Ydby sogn.Thisted Amt
Jørgen Baun, 11 , ugift, Deres børn, , Ydby sogn.Thisted Amt
Petrea Baun, 8 , ugift, Deres børn, , Ydby sogn.Thisted Amt
Anthon Baun, 6 , ugift, Deres børn, , Ydby sogn.Thisted Amt
Jens Laurentin Baun, 5 , ugift, Deres børn, , Ydby sogn.Thisted Amt
Anthon Wilhelm Baun, 2 , ugift, Deres børn, , Her i sognet

DDD-1880 thisted, Refs, Ydby, Dover By Ydby Sogn, Et Hus, 205, FT-1880, c8989
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Anders Jørgensen Baun 62 Gift Husfader Sømand Thisted By
Elisabet Maria Pedersen 55 Gift hans Kone her i Sognet
Karl Krestensen Baun 16 Ugift Deres Søn Heltborg Sogn

FT-1890 Ydby sogn, Refs Herred, Thisted amt: Tillægsliste for de af Stedernes Beboere, der midlertidigt ere fraværende fra Sognet: Hus Dover By, Ydby Sogn:
Anders Jørgensen Baun, Alder 73, Gift, Født i Thisted, Thisted Amt, Husfader, Skipper. Midlertidigt Opholdssted: vides ikke. (AO87-)
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen