Jacob Pedersen

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Gårdfæster, fra 1811 ejer
Far: Peder Jørgensen Øster (1733 - 1801)
Mor: Maren Pedersdatter (1735 - 1797)
 
Født: 1765 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Død: 14-03-1818 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
-: (1789 LANDSOLDAT) Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt


I familie med Maren Gotfredsdatter (1760 - 1808)

Børn:Bodil Marie Jacobsdatter (1789 - 1827)


I familie med Inger Hansdatter (1765 - )

Vielse: 09-10-1791 Ulsted, Ulsted sogn, Ålborg amt
Børn:Else Marie Jacobsdatter (1792 - )
Hans Jacobsen (1794 - )
Peder Jacobsen (1794 - (SOM LILLE))
Peder Jacobsen (1798 - )
Niels Jacobsen (1802 - (SOM LILLE))


Notater
Viet 1791 i Ulsted: karl Jacob Pedersen og Pige Inger Hansdatt begge af Uldsted. Trolovet den 17 August. forlovere Christen Gravholt og Degnen Sr. Langebech. Copuleret 16 Søndag efter Trinit. (AO404-)

DDD-1801 aalborg, Kær, Ulsted, Uldsted Bye, , , 19, FT-1801
Jacob Pedersen, 38 , Gift, huusbonde, bonde og gaardbeboer,
Inger Hansdatter, 38 , Gift, hans kone, ,
Hans Jacobsen, 6 , Ugift, deres barn, ,
Peder Jacobsen, 2 , Ugift, deres barn, ,
Else Jacobsdatter, 9 , Ugift, deres barn, ,
Peder Jørgensen, 74 , Enkemand, huusbondens fader, bonde og gaardbeboer,

sJøO-: Om faderen til datteren Bodil Marie, Jacob Pedersen, ved vi en del mere. Han var, da han i 1789 blev udlagt som barnefader, landsoldat og stationeret i Ulsted, og mon ikke han er identisk med den Jacob Pedersen, der i øvrigt samme år fik en søn Jens udenfor ægteskab med en Helle Christensdatter i Ulsted. Han ses derpå at være blevet forlovet den 12. august 1791 og gift den 9. oktober samme år i Ulsted Kirke med Inger Hansdatter, der døde efter 1826, men hendes død er forgæves søgt. Med hende fik han fem børn, nemlig Else Marie, født 1792, Hans, født 1794, Peder, født 1794, død lille, Peder, født 1798, og Niels, født 1802, død lille.
Omkring indgåelsen af sit ægteskab overtog Jacob Pedersen efter faderen fæstet på fødegården, den senere matr. nr. 45, der var beliggende østligst i Ulsted By. Dervartale om en lille gård, nærmest et større bolsted, med et hartkorn på 1 td. 2 skpr. 1 alb., som oprindelig havde hørt under Hundslund Kloster, men som derefter i lighed med de fleste andre gårde i Ulsted kom under herregården i Gettrup, der fra 1674 nærmest fungerede som avlsgård for godset Vrå. Jacob Pedersen var nu fæster af gården indtil 1811, da han ifølge skøde af 14. juni, tinglyst 2. oktober 1818, af ejerne af Gettrup Gods oberst Schuchard (herregårdsslagteren) og amtsforvalter Michael Rodewald Gjørup købte gården til selveje formedelst 600 rdlr. Et par år forinden havde han i øvrigt af Lau Christian Slot, degn i Ulsted, købt en huslod 'på Ulsted Søndermark med 2 skpr. hartkorn formedelst 200 rdlr., hvilket skød også først ses tinglyst den 10. april 1818 i forbindelse med Jacob Pedersens død.
Den 27. marts 1818 ses Jacob Pedersens sønner Hans og Peder samt svigersønnen Christen Hansen, gift med deres søster Else Marie, at have anmeldt, at Jacob Pedersen var afgået ved døden, 6g at man intet skifte ønskede, idet man var "forenede med Enken om den dem tilkom-mende Arv". Den 18. april og den 4. oktober 1826/ses derpå Hans Jacobsen og Svogeren Ch risten Hansen at have udstedt dels præsteattest og dels kvittering og arveafkald, som tinglystes den 19. januar 1827. Det fremgår heraf, at man var blevet enige om at overdrage gården til Peder Jacobsen, der i den anledning til sin svoger Christen Hansen skulle udrede 50 rbdlr. og til sin bror' Hans 120 rbdlr. Desuden var han i henhold til en aftægtskontrakt af 10. april 1826 forpligtiget til at have sin mor på aftægt således, at han skulle indrette hende tre fag hus i den østre ende af den søndre længe med to fag stue og et fag til et køkken/bryggers med loft over. Han skulle vedligeholde aftægtsboligen og forsyne hende med alt fornødent i form af føde og klæder, så længe hun levede. I øvrigt ved vi om gården, at den omkring 1830 blev købt af en Kræn Bødker, der nedlagde gården og lagde jorden ind under sin egen gård 'Østergård, matr. nr. 46. (sJøO-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen