Sindal Jensen

Ref: Kilder: KBd-fp8b-
Erhverv: Smed
 
Født: omkring 1656
Boede: 1681 Grindsted, Hammer sogn, Ålborg amt
Død: 01-04-1739 Vesterskov, Voer sogn, Hjørring amt
Begravet: 12-04-1739 Voer, Voer sogn, Hjørring amt


I familie med Kirsten Christensdatter ((16--) - 1700)

Børn:Anne Sindalsdatter (1681 - )
Inger Sindalsdatter (1683 - 1753)
Jens Sindalsen (1686 - 1757)
Christen Sindalsen (1690 - 1754)
Laurs Sindalsen (1693 - 1756)


I familie med Karen Nielsdatter (1665 - 1739)

Børn:Niels Sindalsen (1700 - 1770)
Anne Sindalsdatter (1700 - )
Michel Sindalsen (1701 - 1767)
Christen Sindalsen (1707 - 1773)


Notater
Begravet 1739 i Voer: død d.1 April Sindal Smed i Vesterskov, 83 aar gl. begravet Dom.2 post Pasch.

fp8b- (Voergård/Rugtveds godsarkiv, forhørsprotokol 1721-22): heri findes omtalt et skifte af 9.oktober 1700 efter Sindal Smeds første kone Kirsten Christensdatter:
Skifte efter Sindal Smeds første koene ved nafvn Kirsten Christensdatter passerit d. 9 Octobr. 1700, overværende Anders Christensen i Schoufmølle og Peder Berthelsen i lille Tranget, var i samme boe 3 drenge og een pige, da paa een Systerloed er falden 8 Rdlr 2(?)M 5 S, som blefve staaendis i boen og faderen betroet, endskiønt hand siden hafuer gift sig. Datteren er gift her paa goedset, den ene Søn er kommen her af goedset ind paa Dronningunds goeds, den anden søn boer i Knaren og den 3die søn er hiemme hos faderen findes indført udi den gamle Protocoll under No 7. Skiftebrefuet foregifuer fogeden at [være i mandens forvaring]

Sindal Jensen fadder: Døbt 1684 i Hammer: d 26 Octob. Jep Pedersens og Mette Nielsdts b. i Sølgaarde døbt kaldet Maren. Faddere Sindal Jensen, Niels Nielsen, Elsebeth Mumme, Maren Jacobsdt.

Var 1714 forlover i Skæve hos Oluf Hansen og Anne Jensdt (mon en søster?).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen