Karen Christensdatter

Ref: Kilder: KBfvw-sp3a-
Far: Christen Jensen (1704 - 1781)
Mor: Mette Jensdatter (1707 - 1743)
 
Født: 1732 Ravnstrup (Sdr.), Ørum sogn, Hjørring amt
Boede: Kærsgårdsholm, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Død: 1805 Kærsgårdsholm, Ajstrup sogn, Ålborg amt


I familie med Laurs Jensen (1721 - 1785)

Vielse: 04-10-1767 Ørum, Ørum sogn, Hjørring amt
Børn:Else Johanne Laursdatter (1769 - )
Jens Christian Laursen (1775 - 1840)


I familie med Jens Pedersen (1755 - 1827)

Vielse: 17-06-1785 Ajstrup, Ajstrup sogn, Ålborg amt


Notater
Fd.: Jacob Frandsen i Nr.Ravnstrup, Jørgen Christensen i Kællingbro, Jens Jensen i Tranholm, Anne Thomasdt i Ll.Kraghede, Inger Nielsdt i Kraghedegaard, Forældre Christen Jensen og Mette Jensdatter.

Fra VRAA GODS' SKIFTEPROTOKOL 1790-1811, FOLIO 585:
Begyndt Skifte efter Boelsmand Jens Pedersens hustrue Karen Kristensdatter Kiersgaardsholm.
Anno 1805 d. 26. Feb. strax efter at det var bleven anmeldt at Boelsmand Jens Pedersens hustrue Karen Kristensdatter i Kiersgaardsholm ved døden var afgaaet, indfandt sig Stædets Skifteforvalter højvelbaarne Frue Grevinde Holck til Wraae og SØnder Elkier, ved fuldmægtig Rostrup, for at holde en lovlig registrering og vurderings forretning, til ... paafølgende Skifte og Deling imellem Enkemanden Jens Pedersen, og hans Stifbarn, som var 1.en Søn Jens Christian Larsen, 31 Aar, altsaa mynding, 2.dt en Datter Else johanne Larsdatter 37 Aar, begge fra hieme paa Stædet. Ved forretningen var tilstæde Enkemanden Jens Pedersen og de nysanførte Børn, samt Datterens fød Værge Gaardmand Lars Christensen i [x]ager i Ørum Sogn, og som vitterligheds og Vurderings vidner vare ligeledes tilstæde Sognefogden Rasmus Sørensen* i Aistrup, og Selvejergaardmand Lars Jensen i Folsted, og i disse samtliges hør* og ... blev registreret og vurderet: [Liste med indbo og værdi-angivelser].
Efter Skifterettens Tilspørgende til samtlige Tilstædeværende af de mødte* vidner [etc ca 10 linjer til].

Værgen Lars Christensen var hendes halvbror, født 1748, boede i Aagaard i Ørum sogn.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen