Niels Nielsen

Ref: Kilder: sJøO-
Erhverv: Gårdfæster, skovfoged
 
Født: omkring 1684 Broen, Aså, Dronninglund sogn, Hjørring amt
-: (FRA 1732 FæSTER) Broen, Aså, Dronninglund sogn, Hjørring amt


I familie med Gertrud Jørgensdatter (1701 - 1782)

Vielse: omkring 1732
Børn:Jens Nielsen (Broen) (1744 - 1811)


Notater
sJøO-: Niels Nielsen er født ca. 1684 på gården" Ved Broen" i Aså, Dronninglund Sogn, og han levede endnu i 1753, da han nævnes i godset Dronninglunds jordebog som værende 69 år gammel. Han må formodes at være død i perioden 1758-1775, hvor sognets kirkebog mangler dødsindførsler. I øvrigt har det ikke været muligt at finde hans dåb, da Dronninglund Sogns kirkebog først eksisterer fra 1717. Men om hans herkomst hersker der ingen tvivl.
Niels Nielsen og Gertrud Jørgensdatter fik i deres ægteskab fem børn, nemlig Niels, født 1733, død ugift 1776 (var i følge Dronninglund gods' reserverulle fra 1753" tumsed" vel psykisk handicappet), Maren, født 1735, Jørgen, født 1738, gårdmand i Aså, død 1816, Kirsten, født 1741 og Jens, født 1744.
Niels Nielsen overtog i 1732 efter stedfaderen fæstet på sin fødegård "Ved Broen", en gård med et hartkorn på 2 tdr., hørende under godset Dronninglund. Af godsets jordebog fra 1753 fremgår det, at Niels Nielsen havde fået fæste på gården den 12. oktober 1732 og havde betalt 6 rdlr. i indfæstning. Desuden fremgår det, at han sideløbende med landbruget beklædte hvervet som skovfoged under godset. Dronninglunds jordebog fra 1753 er i øvrigt meget detaljeret og fortæller os således, at den årlige udsæd i gårdens jorder var 2 tdr. 4 skpr. rug, 2 tdr. byg og 2 tdr. 4 skpr. havre, og at den årlige avl på engen bestod af 11 læs hø. Der var en besætning på seks heste, fire køer, to stude, fire ungkreaturer, otte får og otte svin, og af redskaber nævnes to trævogne, en plov og en harve. Skønt gården i Niels Nielsens fars tid havde været mindre og nu stadig med sine 2 tdr. hartkorn ikke kan have været nogen stor gård, så var der dog tale om en fir-længet gård pa 30 fag, ligesom antallet af heste er betydelig større end det udkrævede for en gård på 2 tdr., men der kan jo have hørt større uopdyrkede arealer til. Gården bygninger var i øvrigt blevet synede i forbindelse med Niels Nielsens overtagelse af fæstet, og det hedder, at der krævedes reparationsarbejderfor ca. 16 rdlr. for at bringe bygningerne i flot stand, så tilstanden må have været rimelig god. I årlig landgilde til Dronninglund skulle Niels Nielsen i øvrigt svare 4 skpr. rug 1 td. byg og 1 td. havre. Om husstanden hedder det, at den foruden Niels Nielsens hustru bestod af en søn og en datter på 6 - 12 år og en søn og en datter over 12 år samt en tjenestekarl. Det hedder, at der i stuehuset var en væv, og at der var to i husstanden som kunne væve uld og hør samt "felle hamp", ligesom der var to, der kunne strikke vanter og strømper. Ca. 1775 overgik fæstet på gården i øvrigt til den yngste søn Jens, som da indgik ægteskab, men som sikkert i flere år forinden har stået for styret. (sJøO-).<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen