Laurs Pedersen (Kjærulf)

Ref: Kilder: KS7-sHo-CK10-
Erhverv: Herredsfoged i Kjær herred
Far: Peder NN
 
Født: omkring 1570
Boede: 1602 Østerhalne, Vadum sogn, Ålborg amt
Død: 1639


I familie med Bodil Hansdatter Mørk (1567 - 1639)

Vielse: omkring 1600
Børn:NN Laursdatter (1600 - )
Karen Laursdatter (1605 - 1639)
Morten Laursen Kjærulf (1605 - 1690)
Karen Laursdatter ((16--) - 1652)
Anne Laursdatter ((16--) - )
Gertrud Laursdatter ((16--) - 1671)


Notater
Det vides ikke hvem Laurs Pedersen (Kjærulf) var søn af; genealogen Carl Klitgaard skriver i sine "Kjærulfske Studier", at han muligvis har været af Kjærulf-slægten på mødrene side. Klitgaard henviser til Peder Dyrskjøts optegnelser, hvori det fremgår at Laurs Pedersen var søn af en datter af Jens Andersen Kjærulf i Kornumgård (V.Brønderslev). Denne datter blev gift i Hundslund (nuv. Dronninglund) med en Peder. Denne Peder kendes ikke nærmere, men Klitgaard antager at han har boet i Holtet i Dronninglund sogn. Foruden sønnen Laurs var der ifølge Dyrskjøt "Søren Pedersen i Holte oc fliere".
Laurs Pedersen overtog o. 1600 gården i Ø.Halne (hvis navn ikke vides) efter hendes første mand Morten Pedersen Kjærulf. I 1608 blev Laurs Pedersen beskikket til tingskriver i Kjær Herred, og han skrev en meget smuk håndskrift, hvilket fremgår af en i Arne Magnussens håndskriftsamling på Universitetsbiblioteket opbevaret bønnebog, hvori Laurs Pedersen flere steder har foretaget notater. I 1631 blev han udnævnt til herredsfoged i Kjær Herred, hvilken stilling han beklædte indtil sin død. Som herredsfoged fik han 16 tdr. byg af en gård i Ingstrup, og han skal have haft en hel del bryderier med den tidligere herredsfogeds søn Christen, der skal have truet ham på livet.<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen