Bodel Jensen

Ref: Kilder: KBvd-AaBisp-tb04-
 
Født: 1636 Hvilshøj, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Død: 1689 Hvilshøj Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Begravet: 24-04-1689 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Boede: (1670/1685) Vestergård, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt


I familie med Margrethe Andersdatter Holst ((16--) - )

Vielse: 17-10-1669 Ø.Brønderslev, Ø.Brønderslev sogn, Hjørring amt
Børn:Svend Bodelsen (1670 - 1755)
Christen Bodelsen (1681 - 1763)


Notater
Viet i Ø.Brønderslev 1669: Dom. 19 Trinit. d.17 Octobr. tilsammen-viet Bodell Jensen og Margrete Andersdt (KB-).

Begravet 1689 i Ø.Brønderslev: d. 24 April begravet Bodild Jensen af Vestergaard i Hvilshøy an. æt. 53. (AO323-)

AaBisp-: Pakke 1 C1-483, 1669 - 1702, 2: Wi Friderich den Tredie af Guds Naade Danmarkis, Norgis, Wendis oc Gottis Konning, Hertug udi Sleswig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udj Oldenborg oc Delmenhorst, Giør alle Witterligt, at Wi efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst haffuer bewilget oc tillat, saa oc hermed bewilger oc tillader, at Boedel Jensen af Hwilshøye udj Wendsyssel oc Margrethe Andersdaatter maa udj Egteskab sammenkomme, U=anseet hendis forige Mand hafuer Werret Bemte Boedel Jensen udi tredie leed beslegtiget.
Dog skal de først paa tilbørlige steder bewiislig giøre, at de hwerandre ey nermere end som forskrefuit staar udj Swogerskab paarører, saa oc noget efter Deris middel oc formue sambt Ambtmandens eller Superintendentens billig sigelse til neste Hospital udgiffue, saa frembt de denne Woris benaadning agter at nyde. Forbydendis alle oc enhwer herimod eftersom forskreffuit staar, at hindre eller udj nogen maade forfang at giøre, under Wor Hyldest oc Naade.
Giffuit paa Wort Slot Kiøbenhafn dend 28 July Anno 1669.
Under Wort Zignet. Friderich
Att. om slægtskab: Tingsvidne - Han er født i Hvilshøj [Øster Brønderslev Sogn] hendes sal mand war Svend Nielsøn som boede oc døde i Huilshøy.

tb04-: 8/6 1671 ** Bodel Jensen i Hvilshøj efterlyser en hvid so, som er bortkommet

tb04-: 8/7 1675 ** Tøger Jørgensen i Hvilshøjgård på husbond Mandrup Parsbergs vegne stævner Jens Bendsen i Hvilshøj Laurs Jensen Bodel Jensen og Niels Laursen sst for afhjemling af syn på Jerslev broers brøstfældighed og hosliggende stenvaser til afregning af deres bekostning. syn afhjemles

tb04-: 2/12 1675 ** Bodel Jensen i Hvilshøj på egne og Bend Jensens vegne stævner navng for gæld. fortegn. opsat 6 uger

tb04-: 9/12 1675 ** Peder Andersen i Promperhede på Bodel Jensen i Hvilshøj og andre medinteresserede deres vegne stævner Tøger Jørgensen af Hvilshøjgård for dom angående, hvad de har anvendt på Jerslev broer. amtsskriverens attest fremlægges, at de Hvilshøj mænd er beordret til at reparere broerne, der var i dårlig stand, og da Tøger Jørgensen på Mandrup Parsbergs vegne opkræver brokornet, da skal han betale reparationen. KM amtsskrivers ordre til Hvilshøj mænd angående reparation af broerne fremlægges. tingsvidne 24/9 1674 vedrørende syn fremlægges. Hvilshøj mænds angivelse til amtsskriveren fremlægges, at de mener, at Jørgen Jørgensens søn på Hvilshøjgård, som opkræver brokornet, bør betale dem. amtsskriverens indlæg fremlægges. tingsvidne 12/2 1675 fremlægges. Tøger Jørgensens fremlægger KM brev til Mandrup Parsberg. konfirmation på brevet fremlægges. tingsvidne 8/7 fremlægges. opsat 4 uger

tb04-: 13/1 1676 ** Peder Andersen Holst i Promperhede på Bodel Jensen i Hvilshøj og andre interesserede deres vegne med opsættelse 9/12 stævner Tøger Jørgensen i Hvilshøj for dom angående hvad, de har anvendt på Jerslev bro. amtsskriverens attest fremlægges. hans befaling til Hvilshøj mænd fremlægges. tingsvidne 24/9 1674 fremlægges. regnskab over hvad, der er anvendt til reparation af broen fremlægges. Hvilshøj mænds angivelse fremlægges. amtsskriverens indlæg fremlægges. tingsvidne 12/2 1675 fremlægges. Tøger Jørgensen fremlægger KM brev til Mandrup Parsberg. KM konfirmation fremlægges. tingsvidne 8/7 fremlægges. dom 29/7 1675 fremlægges. Peder Andersen fremlægger sit indlæg. dom: de bør have deres betaling i brokornet i de næst beliggende sogne nemlig Ørum Hellevad og øster Brønderslev for reparationen af broen

tb04-: 20/1 1676 ** Bodel Jensen i Hvilshøj på egne og Bend Jensens vegne efter opsættelse 2/12 stævner navng for dom angående gæld. fortegn. dom: de bør betale inden 15 dage

tb04-: 20/6 1678 ** Bodel Jensen i Hvilshøj og Laurs Pedersen i øster Brønderslev bød sig i rette, om nogen havde tiltale til dem på kirkens vegne

tb04-: 18/7 1678 ** Rasmus Jensen af Hammelmose på husbonds vegne stævner øster Brønderslev kirkeværger Laurs Pedersen i øster Brønderslev og Bodel Jensen i Hvilshøj på kirkens vegne for 8 sk rigsleding årlig skyld iflg Anne Ramels skøde. dom: de bør betale den resterende leding

tb04-: 12/9 1678 ** Bodel Jensen i Hvilshøj stævner Jørgen Ahrenfeld for tilbud om 8 sk rigsleding af øster Brønderslev kirke. dom: da der er faldet dom i sagen, kan der ikke udstedes tilbud

tb04-: 30/1 1679 ** Bodel Jensen i Hvilshøj fremlyste en kårde med sønderbrudt klinge, som snapstorsdag uden hans viden er kastet i hans slæde

tb04-: 23/9 1683 ** Bodel Jensen i Hvilshøj på Mads Christensen i Kirkegård i Ajstrup hans vegne stævner Søren Terkildsen i Nørgård i Hollensted og andre navng for dom angående gæld. da der fremlægges bevis, er sagen er opsat 6 uger

tb04-: 8/1 1685 ** Bodel Jensen i Hvilshøj lod læse Otte Skeels forklaring om herredsfogdernes forseglingskorn iflg 1.bogs 5.kap, at fogden nyder en gård på 10 tdr fri for landgilde ægt og arbejde og skriveren en gård på 6 tdr og herudover højst 1 skp korn af hver helgård, hvilket herredsfogden i Jerslev herred herefter har sig at rette
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen