Oluf Andersen

Ref: Kilder: KV3-
 
Født: (15--)
Boede: Tylstrup Vestergård, Ajstrup sogn, Ålborg amt
Død: 1646


I familie med ukendt NN

Børn:Anders Olufsen (1600 - 1661)


Notater
sHo-: Anders Olufsen sad som fæster af en part af Vestergård i Tylstrup, da hans far Oluf Andersen i 1646 døde. Han er muligvis identisk med den Anders Madsen, der i matriklen 1664 opføres som fæster på Tylstrup Vestergård sammen med en Ole Madsen (muligvis en bror). Denne Anders Madsen eller Anders Olesen skal tillige være stamfar for den kendte slægt Krog, idet han skal have været far til Laurs Andersen Krog på Gandrupgård. (sHo-).

KV3- (s.19f): Tylstrup Vestergaard var en stor gammel selvejergaard, forbrudt efter Klemensfejden; den havde 2, undertiden 3 fæstere, nu to gaarde.
I 1646 døde Oluf Andersen, og sønnen Anders Olufsen havde da i nogle aar været fæster af gaarden. Ved skiftet efter faderen d. 14. april oplystes, hvad hans børn havde faaet i medgift og arv: (...).
I Vestergaard boede paa samme tid en Oluf Madsen; han døde en snes aar senere, og hans svigersøn Jens Nielsen, gift med Zidsel Olufsdatter, havde nogle aar før overtaget hans fæste, men kom efter Olufs død i strid med Zidsels søskende, der mente, at de var blevet forfordelte med hensyn til medgif tog arv, hvorfor de indstævnede Jens for Kjær herreds ret, hvis tingbog 17.4.1667 fortæller: Christen Andersen i Tylstrup vandt (vidnede), at ungefæhr for 37 aar siden, da Olle Madsen gav sin datter, Caren Olufsdatter, til Lars Jensen i Øster Hassing (Poppelgaard), da gjorde han hende et hæderligt bryllup, og da bekom hun øeg og vogn med det tilbørlige, saa og 10 nød, men om hun og hendes mand fik noget desforuden hellerikke, det vidste han ikke. Ingeborg Christensdatter i Tylstrup vand ved lige soren ed og oprakte fingre, at det var hende vitterligt, ligesom forskrevne Christen Andersen forvundet haver, og ydermere er det hende vitterligt, at Caren Olufsdatter samme tid bekom med sig en kiste og en seng med det behørlige klæder; men om hun gav noget derfor, vidste hun ikke. Lars Andersen i Krogen (Note: den senere herredsfoged Lars Krog paa Gandrupgaard, søn af Anders Madsen i Vestergaard), vand med lige soren ed og med oprakte fingre, at det er ham vitterligt, at for 22 aar siden, da Morten Olufsen blev gift fra Vestergaard til Horsens, da fik han 4 loden øg cretter (Note: dvs laadne ungheste) og en skoufelhiuls vogn (Note: en vogn med træhjul uden jernringe], og Mads Olufsen i Føltved fik fra Vestergaard 14 nød, 5 loden øg cretter, 1 kiste, 1 opredt seng og en skoufelhiuls vogn. Christen og Peder Olufsen i Ajstrup vandt, at deres salig broder Mads Olufsen, som boede og døde i Føltved, fik for 11 aar siden 14 nød, 5 loden øg cretter, en kiste, en opredt seng og en skoufelhiuls vogn. Lars Jensen fra Øster Hassing var den mest agressive, og mente, at hans kone, Karen, havde faaet alt for lidt, eftersom hun "uden vederlag havde tjent sin fader i 20 aar"; men vidnerne oplyste, at hun blev gift, da hun var 19 aar, saa der var maade med det arbejde, hun havde tjent sin fader med.
Jens Nielsen oplyste, at da hans kones broder, Niels Olufsen paa Kraghede, for nogle aar siden døde, da havde han alene bekostet hans ligtøj, kiste o gafholdt hans begravelse; og ingen af hans kones brødre eller svogre havde bekostet noget. Efter disse oplysninger frifandt retten Jens Nielsen, idet nævningerne mente, at hans kones søskende alle havde faaet en god arv og medgift. (KV3-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen