Karen Jensdatter

Ref: Herkomst usikker! Kilder: KBfkvd-
Far: Jens Nielsen (1735 - 1780)
Mor: Maren Jensdatter (1743 - 1789)
 
Født: 1774 Nørheden, Ulsted sogn, Ålborg amt
Boede: 1801 St.Købmagergade, København, København amt
Død: 1812 Østerby, Øland sogn, Hjørring amt
Begravet: 18-05-1812 Øland, Øland sogn, Hjørring amt
Boede: (1803/1812) Nørresundby sogn, Ålborg amt


I familie med Mads Laursen (1757 - 1842)

Vielse: 23-07-1799 Ladegårds sogn, København, København amt
Børn:Laurs Madsen (1802 - 1802)
Laurs Peter Madsen (1803 - 1808)
Jens Christian Madsen (1805 - 1870)
Ellen Marie Madsdatter (1807 - 1844)


Notater
Døbt i Ulsted 1774 Dom. 4 p Trin. et barn i Kirken nævnet Karen. Forældre Jens Nielsen og hustru fra Nørheden. Faddere Dorthe Jensdt Ulsted, Karen Nielsdt ibid, Simon Nielsen ibid, Peder Madsen Sønderlunden, Niels Hansen (i? næsten usynligt) Heeden. (KB-).

?=Konfirmeret 1790 i Hals: "Karen Jensdt Nørheden" (alder/forældre ikke angivet). "Nørheden" kan ikke entydigt tolkes som et tilnavn, snarere (jf den måde hvorpå stednavnene er anført på i konfirmationsindførslerne), er det stedsangivelse for hvor hun boede eller opholdt sig ved konfirmationen. "Nørheden" findes foruden i Ulsted vist også i Hals.
En "Karen Jensdatter Hals Skanse" konfirmeret samtidig Karen Jensdatter Nørheden (1790) i Hals.

Mulige relevante "Karen Jensdatter" i DDD-1801-1834-1840-1845:

DDD-1801 aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , 129, FT-1801, B2287
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Ole Jensen Tonboe 28 Ugift huusbonde enroullerede matros og jordløs huusmand
Jens Jensen 29 Ugift hans broder
Karen Jensdatter 29 Ugift hans søster
Anna Elisabeth Jensdatter 64 Enkemand huusbondens moder

DDD-1840 aalborg, Kær, Hals, Hou by, et hus, 14, FT-1840, A1670
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Nielsen 53 gift Daglejer
Karen Jensdatter 60 gift hans kone
Thomas Hansen 31 ugift Daglejer
Ane Thomasdatter Bang 73 ugift Almisselem

DDD-1834 aalborg, Kær, Hals, Hou by, et hus, 9, FT-1834, A0341
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Karen Jensdatter 56 Gift Huskone, lever af dagleje.
Ane Thomasdatter Bang 67 Ugift Inderste og almisselem.

DDD-1845 aalborg, Kær, Hals, Hou by, et hus, 212, FT-1845, A0337
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Thomas Hansen Christensen 34 ugift Fisker. her i sognet.
Christen Nielsen 63 gift Mandens fader, byens hyrde. her i sognet.
Karen Jensdatter 65 gift hans kone. her i sognet.
Ane Marie Thomasdatter Bang 81 ugift Fattiglem. her i sognet.

DDD-1840 aalborg, Kær, Hals, Hou by, et hus, 14, FT-1840, A1670
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Christen Nielsen 53 gift Daglejer
Karen Jensdatter 60 gift hans kone
Thomas Hansen 31 ugift Daglejer
Ane Thomasdatter Bang 73 ugift Almisselem

Begravet 1812: Mads Skovfogeds kone død, begravet Anden Pintzedag. Alder 44 Aar (KB-).

Hun er altså født ca.1768, men i DDD-1801 var hun 28 år, dvs født 1773. Ved vielsen i 1799 i Ladegården i København er hun opført som "Karen Jensdatter Heeden fra Hals i Jylland". "Hals" behøver nok ikke at forstås bogstaveligt, hun kan have været fra omegnen af Hals, men nævnt Hals som den (eneste) kendte by i omegnen.

Har ikke fundet noget skifte efter Karen Jensdatter i Oxholm godsarkiv, ej heller i Ø.Han herreds skifteprotokol.

Mulige Karen Jensdatter i ddd-1787 i Kær hd: Kun følgende 2 synes at kunne være relevante:

DDD-1787 aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 12, FT-1787
Jens Nielsen, 54, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Johanne Pedersdatter, 52, Gift, Madmoder, ,
Karen Jensdatter, 20, Ugift, deres datter, ,

DDD-1787 aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 28, FT-1787
Jørgen Adrian [Ovhsen], 35, Gift, Hosbonde, Gaardbeboer og Oldermand ved Lodsvæsenet i Hals,
Henriette Antonette Andersdatter, 29, Gift, Madmoder, ,
Oche Jørgensen, 9, Ugift, deres søn, ,
Anders Jørgensen, 6, Ugift, deres søn, ,
Hans Pedersen, 46, Ugift, Tjenestekarl, ,
Karen Jensdatter, 21, Ugift, Tjenestekarl, ,

I København (Staden) findes i 1787 af 10-19-årige kun 1 person, - dog umuligt at identificere denne:
DDD-1787 kbhv, København (Staden), Klædebo Kvarter, Lille Kiøbmagergade, , No. 56 - 8de Familie, 171, FT-1787
Christian Klemens, 50 , Gift, Husbond, TeWandsskienker,
Maria Pedersdatter, 38 , Gift, Hustru, ,
Maren Pedersdatter, 11 , Ugift, Hendes broderdatter, ,
Karen Jensdatter, 18 , Ugift, Tjenestepige, ,

Ved hendes og Mads Larsens søn Lars Peters dåb 1803 i Nørresundby var en af fadderne "Maren Jensdatter af Hals". Kan hun være en søster (eller mor)?
I DDD-1787 Hals sogn findes 7 Maren Jensdøtre, men ingen af dem synes at kunne være enten søster eller mor til Karen Jensdatter.

I FT-1801 Hals sogn findes 6 Maren Jensdøtre, hvoraf de 5 kan udelukkes af forskellige grunde. En er mulig, som en søster til Karen (fandtes også i 1787):
DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 102, FT-1801
Jens Christensen Tømmermand, 69, Gift, huusfader, jordløs huusmand og bødker, fattig,
Ide Truelsdatter, 65, Gift, hans kone, ,
Friderich Christian Jensen, 21, Ugift, deres barn, Søe Lemit,
Rebecha Jensdatter, 22, Ugift, deres barn, ,
Maren Jensdatter, 17, Ugift, deres barn, ,
Caroline Christensdatter, 4, Ugift, deres datterdatter, ,

Ingen Maren Jensdt ses dog i FS- døbt i Hals sogn 1781-85.

Mads Larsen var i 1805 forlover i Hals: d. 24 November 1805: Ungkarl Niels Pedersen fra Ulsted og Enken Malene Jensdt. Som forlovere Mads Lassen (med egen genkendelige underskrift) og Anders Back. Viet 3. Jan. 1806. Er denne Malene (Magdalene) Jensdatter en søster til Karen?

En Malene Jensdt født 1762 Toftgaard i Gaaser, Ø.Hassing sogn af Jens Christensen og Mette Jensdt. De havde iflg. igi- ikke andre børn end Malene.

En Malene Jensdt født 1759 i Melholtsgaard, Dronninglund sogn, at Jens Nielsen og Anne Olesdt. Havde også børnene Anne 1761, Niels c1762 og Niels 1767 (men ingen Karen eller Maren). Hun var gift 21.april 1794 i Dronninglund med Christen Christensen Fanø.

Malene Jensdatter var gift første gang med Bertel Pedersen (sikkert den i 1787-tællingen nævnte): Trolovet i Hals 1793: fredagen den 31 maj, viet fredagen d 12te Juni: Ærlige og Velagte unge karl Bertel Pedersen samt ærlige og Gudelskende Pige Malene Jensdatter, var hverandre ubeslægtede det lover Hans Bertelsen og Niels Pedersen (KB-).

Malene Jensdt og Bertel Pedersen ses i 1787 som tjenestefolk hos skibstømrer Christen Andersen Dørchen i Hals:
DDD-1787 Aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 113, FT-1787
Christen Andersen Dørdcen, 33, Gift, Mand, Huusbeboer og Skibstømmermand,
Johanne Kirstine Kjeldsdatter, 29, Gift, hans kone, ,
Karen Jacobi Christensdatter, 3, Ugift, deres datter, ,
Bertel Pedersen, 25, Ugift, deres tjenestekarl, ,
Jens Sørensen, 19, Ugift, deres tjenestekarl, ,
Malene Jensdatter, 29, Ugift, deres tjenestepige, ,

Malene Jensdt var gift 2. gang med Niels Pedersen:
Trolovet i Hals 1795 Tirsd. d. 24de Nov. Ærlgie og velagte unge karl Niels Pedersen samt ærlige og gudfrygtige Enkekone Malene Jensdt, var hverandre ubeslægtede det lover Lars Domgaard og Mourits Hansen. Viet 1ste Januarii [1796] (KB-).

De ses i DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 89:
Niels Pedersen Bettemand, 43, Gift, Mand, huusmand med en toft og daglejer,
Magdalena Jensdatter, 43, Gift, hans kone, ,
Berthel Nielsen, 5, Ugift, deres barn, ,
Karen Maria Nielsdatter, 1, Ugift, deres barn, ,

Malene Jensdt ses ikke i DDD-1834 Hals og Ulsted sogne. Hun ses ikke begravet i Ulsted eller Hals 1805-1834.

Karen Jensdt var fadder (kun nævnt som "Mads Larsens hustru") 10.11.1809 hos "Ane Marie, tjen. Jens Erichsen, hendes uægte barn Mariane". Ingen fader angivet, ligesom ej heller moderens efternavn.

?=denne 24-årige Mariane i 1834 (jf at Jens Erichsen var færgemand:
DDD-1834 aalborg, Kær, Nørresundby, Nørresundby, , et hus, 79, FT-1834
Jens Christensen Beenholt, 37 , Gift, , Inderste, færgeroer.,
Mariane Hansdatter, 24 , Gift, , hans kone.,
Vilhelmine Jensdatter, 8 , Ugift, , deres barn.,
Søren Peter Jensen, 5 , Ugift, , deres barn.,
Lars Peter Jensen, 2 , Ugift, , deres barn.,
Hans Pedersen Linderum, 40 , Enke, , Færgeroer.,
Søren Bang, 35 , Gift, , Fisker.,
Maren Katrine Larsdatter, 33 , Gift, , hans kone.,
Caroline Bang, 13 , Ugift, , deres barn.,
Larsmine Marie Bang, 7 , Ugift, , deres barn.,
Søren Christian Bang, 4 , Ugift, , deres barn.,
Jens Martinus Bang, 1 , Ugift, , deres barn.,
Ane Johanne Larsdatter, 22 , Ugift, , Spolepige for Væver Karle.,

Kun 1 Jens Erichsen findes i DDD-1801 Nørresundby:
DDD-1801 Aalborg, Kær, Nørresundby, Sundbye, , ingen, Familie 84,:
Jens Eriksen, 41, Gift, mand, jordløs huusmand, har en færge i forpagtning,
Bodil Marie Jungesdatter, 44, Gift, hans kone, ,
Karen Margrethe Jensdatter, 6, Ugift, deres barn, ,
Erik Jensen, 3, Ugift, deres barn, ,
Inger Jensdatter, 2, Ugift, deres barn, ,

?=DDD-1834 aalborg, Kær, Nørresundby, Nørresundby, , et hus, 66, FT-1834
Anders Digmand, 37 , Gift, , Herbergejer.,
Marie Jensdatter, 29 , Gift, , hans kone.,
Jens Andersen, 8 , Ugift, , deres søn.,
Mariane Jensdatter, 24 , Ugift, , Tjenestepige.,
Lars Aistrup, 34 , Ugift, , Inderste og daglejer.,

?=DDD-1834 aalborg, Kær, Hals, Hals by, , et hus, 25, FT-1834
Peder Madsen, 61 , Ugift, , Inderste, lever af fiskeri.,
Marie Lucine Jacobsdatter, 38 , Ugift, , lever af sine hænders gerning.,
Jens Christian Simonsen, 8 , Ugift, , hendes uægte barn.,
Mariane Jensdatter, 26 , Ugift, , Inderste, ernæres af hænders arbejde.,
Ane Marie Jensdatter, 3 , Ugift, , hendes uægte barn.,
Nicoline Cathrine Jensdatter, 2 , Ugift, , hendes uægte barn.,

Karens tilnavn "Heeden" kan måske referere til Østerheden? I KB-Hals findes flere gange nævnt personer med tilnavnet Heden og Østerheden. (Bemærk at iflg Henrik Pedersen ligger/lå Østerheden i Ø.Hassing sogn). Men også Nørheden og Sønderheden i Ulsted sogn; Nørheden benævnes i hvert fald 1 gang i Ulsted sogns kirkebog som "Heeden"!

Bemærk DDD-1787 Aalborg, Kær, Hals, Østerheeden, , ingen, Familie 2, FT-1787
Maren Larsdatter, 61, Enke(mand), Madmoder, Bonde og gaardbeboer,
Lars Jensen, 27, Ugift, hendes barn, ,
Niels Jensen, 24, Ugift, hendes barn, ,
Mariane Jensdatter, 16, Ugift, hendes barn, ,

DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Øster Heede, , Øster Heede, Familie 2, FT-1801
Lars Jensen, 41, Gift, huusbonde, Bonde og gaardbeboer,
Johanna Nielsdatter, 33, Gift, hans kone, ,
Maren Larsdatter, 7, Ugift, deres barn, ,
Marianna Larsdatter, 5, Ugift, deres barn, ,
Jens Larsen, 4, Ugift, deres barn, ,
Niels Larsen, 2, Ugift, deres barn, ,
Maren Larsdatter, 78, Enkemand, huusbondes moder, nyder ophold hos sønnen,
Niels Jensen, 38, Ugift, huusbondens broder, logerende og Snedker,
Lars Jensen, 30, Ugift, tjenestekarl, ,
Esther Christiansdatter, 20, Ugift, tjenestepige, ,

FS- /Karen Jensdatter født 1765-75 i Hals-Ulsted-Ø.Hassing/: Kun flg. to:
1. KJ f. 14-12-1768 Ø.Hassing af Jens Pedersen og Else Sørensdt [paa Holtet, jf KB-]
2. KJ db 26.6.1774 Ulsted af Jens Nielsen og Maren Jensdt.

DDD-1787 Kær hd: Mulige 15-20-årige Karen Jensdt: Kun følgende to:

1. DDD-1787 Aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 12, FT-1787
Jens Nielsen, 54, Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Johanne Pedersdatter, 52, Gift, Madmoder, ,
Karen Jensdatter, 20, Ugift, deres datter, ,

DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 87, FT-1801
Jens Nielsen Pulborg, 76, Gift, huusbonde, huusmand med en toft og daglejer,
Mette Hansdatter, 66, Gift, hans kone, ,
Karen Kierstine Jensdatter, 5, Ugift, deres datters datter, ,
Niels Jensen, 38, Gift, Mand, Søe Lemit og Maler, til huuse hos faderen,
Anna Andersdatter, 27, Gift, hans kone, ,

2. DDD-1787 Aalborg, Kær, Aalborg Frue Landsogn, Øen Egholm, under Frue Sogn., , Sønder Gaarde, 3, FT-1787
Niels Jensen Smed, 56, Gift, Hosbonde, Halvgaardsbeboer og Gaardsmed,
Anna Jørgensdatter, 51, Gift, Hans kone, ,
Jens Nielsen, 15, Ugift, en Søn, ,
Jørgen Nielsen, 12, Ugift, en Søn, ,
Anne Nielsdatter, 10, Ugift, en Datter, ,
Jens Mortensen, 46, Ugift, Tienestefolk, ,
Johanne Nielsdatter, 25, Ugift, Tienestefolk, ,
Karen Jensdatter, 15, Ugift, Tienestefolk, ,
Maren Nielsdatter, 30, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, ,
Laurits Nielsen, 15, Ugift, Barn af 1 Ægteskab, ,
Niels Kristensen, 28, Ugift, Tienestefolk, ,

Vedr. Malene (Magdalene) Jensdt i Hals: Faddere ved hendes børns dåb i Hals 1796 og 1800:

Mourits Hansen: (findes ej i DDD-1787)
DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 57, FT-1801
Mouritz Hansen, 44, Gift, Huusbonde, bonde og gaardbeboer samt sognefoged,
Margretha Christensdatter, 34, Gift, hans kone, ,
Hans Christian Hansen, 2, Ugift, deres søn, ,
Hans Christian Andersen, 13, Ugift, huusbondens brodersøn, ,

Mourits Hansen var gift 1. gang 1791 i Ø.Hassing med pigen Johanne Marie Laursdt af Gaaser (han da ungkarl af Hals). Forlovere Niels Andersen og Anders Christensen af Gaaser. Han var gift 2. gang 1795 i Ø.Hassing (enkemand af Hals) med pigen Margrete Christensdt af HEdegaard. Forlovere Claus Johansen af Hals og Jens Sørensen af Østerhassing.

Lars Domgaard: (findes ej i DDD-1787)
DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 90, FT-1801
Lars Christensen Domgaard, 53, Enkemand, Mand, huusmand med lidt jord og snedker,
Johanna Larsdatter, 23, Ugift, hans datter, ,

Mette Marie Andersdatter:
DDD-1787 Aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 64, FT-1787
Anne Jensdatter, 76, Enke(mand), Kone, Huusbeboer og Væverske,
Mette Marie Andersdatter, 33, Ugift, hendes datter,

DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 69, FT-1801
Peder Andersen Bak, 57, Gift, huusfader, huusmand med en liden toft og daglejer,
Mette Maria Andersdatter, 47, Gift, hans kone, ,
Anna Jensdatter, 87, Enkemand, konens moder, ,

Peder Andersen:
DDD-1801: Kun den ovenfor nævnte Peder Andersen Bak (foruden et par ugifte P.A.).
(DDD-1787 ses han ikke entydigt)

Henrik Jensen:
Henrich Jensen, 60, Gift, Mand, jordløs huusmand og daglejer,
Ingeborg Nielsdatter, 61, Gift, hans kone, ,

Simon Holte:
DDD-1801 Aalborg, Kær, Hals, Hals Bye, , ingen, Familie 85, FT-1801
Simon Hansen Holt, 48, Gift, huusbonde, jordløs huusmand og hjulmand,
Anna Jensdatter, 34, Gift, hans kone, ,
Hans Simonsen, 7, Ugift, deres barn, ,
Niels Simonsen, 3, Ugift, deres barn, ,
Anna Margretha Simonsdatter, 3, Ugift, deres barn, ,
Jørgen Simonsen, 1, Ugift, deres barn, ,

Mon samme som denne: DDD-1787 Aalborg, Kær, Hals, Hals bye, , ingen, Familie 110, FT-1787
Simon Hansen, 33, Gift, Mand, Huusbeboer og gaar i dagleje,
Kirsten Mortensdatter, 42, Gift, hans kone, ,
Hans Simonsen, 3, Ugift, deres barn, ,
Morten Simonsen, 1, Ugift, deres barn, ,
Toer Lauridsen, 7, Ugift, hendes søn uden ægteskab, ,

Da vel ikke denne Simon Hansen (sidst i teksten): sp4a-: 27. jan. 1800, afkald for arv efter Margrethe Jensdatter i Mølholt i Albæk, gift med Søren Jørgensen. Jørgen Christensen i Holdensgård på hustrus vegne [Karen Jørgensdatter], to børn af afdøde Niels Jørgensen i Strengsholt. Jens Jensen i Skarpholt, Iver Jensen i Mosen, Jørgen Jørgensen i Voerså, afdøde Heile Hansens datter i Bjergene, afdøde Jørgen Hansens søn i Knøsene, Niels Sørensen i Pilværn på hustrus vegne [Maren Hansdatter], Simon Hansen i Hals, Christen Hansen i Kniben i Voer, Knud Christensen i Sletten i Flade på hustru vegne.

FADDERNE ved hendes børns dåb:

1. Christian Møller (1803) på Sukkerhuset i Aalborg (1805, 1807)
DDD-1801 aalborg, Kær, Nørresundby, Sundbye, , ingen, Familie 62, FT-1801
Christen Andersen Møller, 40, Gift, mand, jordløs huusmand og fisker,
Maren Jensdatter, 40, Gift, hans kone, ,
Anders Christensen, 9, Ugift, deres barn, ,
Jens Christensen, 7, Ugift, deres barn, ,
Anne Catrine Christensdatter, 4, Ugift, deres barn, ,

Christen Andersen Møller og Maren Jensdt viet (FS-) 21 OCT 1791 (u/sted). Han født 1761 i Ø.Hassing, død 1822 (u/sted), søn af Anders Christensen Møller og Anne Christensdatter.
Maren Jensdatter født (FS-): 1761 Oster Hassing, død 19 SEP 1825 i Lindholm. Viet 21 OCT 1791 Vor Frue med Christian Andersen Or Moller.
Børn (hvoraf nogle ses i KB-nsu, men iøvrigt ingen fadderspor):
Anders 9-9-1792 Budolfi (FS-). Ses ej i KB-Nørresundby
Jens 8-2-1794 Budolfi (FS-). Ses ej i KB-Nørresundby
Jens 22-2-1795 NrSundby (KB-)
Ane Cathrine 17-12-1797 NrSundby (KB-), FS- har både Nørresundby og Budolfi!
Christiane 28-6-1801 NrSundby (KB-), FS- har både Nørresundby og Budolfi!
Svend 31-7-1806 ses ej i KB- nsu. FS- har både Nørresundby og Budolfi!)

2. Christen Dokkedal (s hustru 1803), Bødker i Aalborg (1805, 1807):
DDD-1801 aalborg, Fleskum, Aalborg Købstad, Peder Barches Gade, , , 597 141 Familie, FT-1801
Christen Dokkedahl, 28, Gift, Huus Leyer, Frie Bødker Mester,
Giertrug Jensdater, 36, Gift, Hans kone, ,
Anne Elisabeth, 3, Ugift, deres Datter, ,

MT01- (Mandtalsliste 1818 Aalborg Købstad): Nørregade 608: Bødkermester Christen Dochedahl 46 år, født i Dochedahl, boet her 30 år, og kone Ane Svennum 44 år, født i Svennum, boet her 15 år; 2 sønner 4 døtre, 7 tjenestefolk af hankøn og 2 af hunkøn, ialt 17 personer i husstanden.
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen