Johannes Simonsen

Ref: Kilder: KBfkvd-sJo-SgA-
Erhverv: Gårdmand
Far: Simon Jørgensen (1753 - 1840)
Mor: Johanne Bertelsdatter (1765 - 1830)
 
Født: 13-10-1801 Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Boede: Krabdrup, Hellevad sogn, Hjørring amt
Død: 27-02-1877 Krabdrup Mark, Hellevad sogn, Hjørring amt
Begravet: 08-03-1877 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt


I familie med Inger Marie Jørgensdatter (1811 - 1886)

Vielse: 1831 Hellevad, Hellevad sogn, Hjørring amt
Børn:Jørgen Johansen (1831 - 1831)
Simon Johansen (1831 - 1831)
Johanne Katrine Johansdatter (1832 - 1875)
Simon Jørgen Johansen (1834 - 1835)
Toveline Marie Johansdatter (1836 - 1836)
Toveline Johansdatter (1837 - )
Lisbeth Marie Johandatter (1839 - )
Mette Kirstine Johansdatter (1841 - )
Simon Jørgen Johansen (1843 - 1891)
Jørgen Johansen (1846 - 1869)
dødfødt NN (1848 - 1848)
Thomas Christian Johansen (1849 - 1849)
Thomas Christian Johansen (1850 - 1930)
Christen Johansen (1852 - )


Notater
Døbt 1801 i Hellevad: Ons. 14de Octobris hd. ved A.Ginge: Johannes, født 13 ej Kl.11½ Form. Forældre Simon Jørgensen og hustr. Johanna Berthelsdt Gaardbruger af Kradderup. 25 Søndag eft. Trin. 22 Nov. ved A.Ginge. Faddere Margrethe Pedersdt af Korslund og Maren Jørgensdt Østergd i Trødderup, Jacob Jørgensen af Badstrup, Christen Jørgensen af Allerup, Christen Jensen af Klokkerholm.

Konfirmeret i Hellevad 1818: Johannes Simonsen. Forældre Fæstegaardmand Simon Jørgensen i Kraderup. Alder 16 Aar. Kundskab Temmelige god, Opførsel sødelig. Vaccineret 1810 ved Sommer.

Viet i Hellevad Kirke1831: Johannes Simonsen, 28 Aar. Ungkarl, hjemme hos Faderen, det vestre Sted i Krabdrup. Vaccineret 1810 af Hollmann. Inger Marie Jørgensdatter, 19 Aar, Pige, hjemme hos Faderen i Badstrup. Vaccineret 1813 af Vollersen [ved hendes konfirmation står: Hollmann]. Forlovere: Selvejergaardmand Jørgen Jakobsen, Enkemand i Badstrup og Selvejergaardmand Anders Bertelsen i Røgelhede Østergaard. Vielsesdagen Fredagen den 28de Januar, viet i Kirken. aluth.?? [tekststed fra Biblen hvorfra der læstes] 1,16.17. Anmærkninger: Anmeldt 1831 Januar 1ste.

Begravet i Hellevad: Død 1877 d. 27de Februar, begravet 1877 d. 8de Marts: Johannes Simonsen. Gift Aftægtsmand og Huseier paa Krabdrup Mark han var født i Krabdrup, hans fader var Gaardm. Simon Johansen [fejl for Jørgensen] sammesteds. Alder 76 Aar. (KB-).

FT-1834 Hellevad: Krabdrup, en gaard:
Johannes Simonsen 33 gift, gaardmand
Inger Marie Jørgensdatter 23 gift, hans kone
Johanne Katrine Johannesdatter 2, deres barn
Simon Jørgensen 81 ugift, enkemand, aftægtsmand, mandens fader
Peder Kristian Nielsen 22 ugift, tjenestefolk
Karen Jespersdatter 42 ugift, tjenestefolk
Niels Jensen 14 ugift, tjenestefolk.

FT-1840 Hellevad: Krabdrup en gaard (nr. 65):
Simon Jørgensen 86 enkemand, aftægtsmand.
Johannes Simonsen 38 gift, hans søn, gaardmand.
Inger Marie Jørgensdt 32 gift, hans kone.
Johanne Johannesdt 8 deres børn.
Thouline Johannesdt 4 deres børn.
Elisabet Marie Johannesdt 1 deres børn.
Anders Nielsen 20 ugift, deres tjenestefolk
Niels Jensen 19 ugift, deres tjenestefolk
Karen Jespersdt 47 ugift, deres tjenestefolk.

FT-1845 Hellevad: Krabdrup 1 gaard:
Johannes Simonsen 42 gift gaardmand, født i sognet.
Inger Marie Jørgensdt 33 gift hans kone, født i sognet.
Simon Jørgen Johannessen 2 ugift, deres Barn, født i sognet.
Johanne Katrine Johannesdt 13 deres børn født i sognet.
Thouline Johannesdt 9, do.
Elisabeth Marie Johannesdt 6 do.
Mette Kirstine Johannesdt 4 do.
Kristen Peter Jensen 23 ugift, født i Drl.(Dronninglund?)sogn (ingen stilling)
Karen Jespersdt 55 ugift, født i Jerslev sogn (ingen stilling).
Mariane Jørgensdt 16 ugift, født i Drl. (Dronninglund? Sogn) (ingen stilling)

FT-1850 Hellevad: Krabdrup en gaard (nr.98):
Johannes Simonsen 49 gift, Eier af gaarden, husfader født her i sognet.
Inger Marie Jørgensdt 39 gift hans kone, født her i sognet.
Johanne Simonsen [sic] 18 ugift, deres barn, født her i sognet.
Touline Johannesen 13, do
Lisbeth Marie Johannesen 11, do
Mette Kirstine Johannesen 8, do
Simon Johannesen 7, do
Jørgen Johannesen 4, do
Jens Christian Bertelsen 18 ugift født her i sogn, tyende.
Niels Christian Olesen(?) 16 ugift født I Dronninglund sogn, tyende.
Hans Peter Jensen 21 ugift født i Sæby sogn, tyende.
Jens Nielsen 35 ugift, født i Tolstrup sogn, snedker Tømmermester.
Karen Jespersdt 39 (sic!) ugift, født i Jerslev sogn, tyende.

FT-1855 Hellevad sogn [overordnet sted ikke angivet], Krabdrup, 38, en Gaard (alle Lutheraner):
Johannes Simonsen 55 gift, født her i Sognet, Gaardmd Huusfader.
Inger Marie Jørgensdtr 44 gift, født heri Sognnet, hans Kone
Johanne Johannesdtr 22 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Tovline Johannesdtr 17 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Lisbeth Johannesdtr 15 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Mette Johannesdtr 13 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Simon Johannesen 11 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Jørgen Johannesen 8 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Thomas Johannesen 5 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Christen Johannesen 3 ugift, født heri Sognet, deres Børn
Jacob Christensen 4 ugift, født heri Sognet, Pleiebørn
Mariane Christens[en/datter] 2 ugift, født heri Sognet, Pleiebørn
Niels Knudsen 42 gift, født i Sundby i Aalborg A., Tjenestekarl
Niels Nielsen 16 ugift, født her i Sognet, Tjenestedreng
Karen Jespersdtr 64 ugift, født i Jerslev Hjørring Amt, Tjenestepige
Bertel Simonsen 56 gift, født her i Sognet, Indsidder, lever som Dagleier.

FT-1860 Hjørring amt, Dronninglund herred, Hellevad sogn: Krabdrup 1 gaard, 1 fam. [alle lutheraner]:
Joh. Simonsen 59, gift, f. i Hellevad sogn, Gaardeier
Inger Marie Jørgensdt 50, f. i Hellevad sogn, hans kone
Lisbeth Johannesdt 20 ugift, f. i Hellevad sogn, deres datter
Mette Johannesdt 19 ugift, f. i Hellevad sogn, deres datter
Simon Johannesen 16 ugift, f. i Hellevad sogn, deres søn
Jørgen Johannesen 13 ugift, f. i Hellevad sogn, deres søn
Ch. Johannesen 7 ugift, f. i Hellevad sogn, deres søn
Maren Jensen 6 ugift, f. i Hellevad sogn, pleiedatter
Karen Jespersdt 69 ugift, f. i Jerslev sogn, tyende
[samt en tyende, 28 år og ugift, hvis navn jeg ikke kan læse]

FT-1870 Hellevad sogn, Trøderup, Krabdrup 1, 1 Fam. (alle Luteraner):
Johanes Simonsen 68 gift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Husfader Gaardeier
Inger Marie Jørgensen 59 gift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, husmoder hans Kone
Simon Johansen 26 gift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Søn, ernærer sig som Tegelbrænder
Mari Pedersen 27 gift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, hans Kone
Thomas Johansen 19 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Søn
Jacob Chr. Jensen 19 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Tjenestetyende [mon et barnebarn, dt af Johanne Cathrine Johannesdt]
Niels Jensen 10 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Pleiebarn [mon et barnebarn, dt af Johanne Cathrine Johannesdt]
Berthel Simonsen 69 gift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Tjenestetyende [bror til Johanne]
Mette Christine Johansen 28 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Datter
Mariane Jensen 16 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Tjenestepige [mon et barnebarn, dt af Johanne Cathrine Johannesdt]
Inger Mari Jensen 8 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Pleiebarn [mon et barnebarn, dt af Johanne Cathrine Johannesdt]
Ane Johansen under 1 Aar ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Pleiebarn
Dorthe Chatrin Christensen 60 ugift, født Hellevad Sogn Hjørring Amt, Fattiglem, Forsørges af Kommunen
Maren Christensen 21 ugift, født Ørum Sogn Hjørring Amt, Syepige
Maren Sofie Jensen 17 ugift, født Ørum Sogn Hjørring Amt, Syepige

Johannes Simonsen var selvejergårdmand i Krabdrup (Hellevad). Gården Krabdrup var fæstegård under hovedgården Kjølskegård (i Hallund sogn) indtil 1833, hvor gården købtes til selveje af Johannes Simonsen.
Krabdrup nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1497 ("Kragerup"). Navnet er siden blevet skrevet som Kradderup, Kraderup, Kragdrup, men kaldes i vor tid altid Krabdrup.
Slægtsgaards-arkivet har følgende data om Krabdrup, oplyst af ejeren Jesper Johansen, vist engang i 1920erne: "Matrikel nr.: 1a 1b 15e 6d. Størrelse: 85 tdl ager, 20 tdl eng og kær, 3 tdl skov, 2 tdl hede og mergelgrave, i alt 100 tdl. Hartkorn: 3tdr. 5skp. 3fdk. 1/2alb. Brandforsikringssum: 76.050 kr. Ejendomsskyld: 53.000 kr. Jordværdi: 30.300 kr. Bygninger: Kohus og hestestald opf. 1900, lade 1907, stuehus 1923.
Gaarden har været Fæster under Kølskegaard Hallund Sogn og købt af min Bedstefader Johannes Simonsen den 30/6 1834 for 650 Rigsbanksdaler. Hartkorn 4Td 3Skp 2F 2Alb. Længere tilbage end til min Oldefader Simon Johansen [fejl for Jørgensen] som var født her 1756 ved jeg ikke. Der har været et af de gammeldags Teglværk her i ca Hundre Aar, vi nedlagde Teglværket 1908". (sga-).

I sJo- findes følgende om Krabdrup-gaardenes historie:
"Den første kendte fæster af Krabdrup (i tidligere tid skrevet på flere forskellige måder: Kraderup, Kradderup, Kradrup, Kragerup, Kragdrup) var i 1664 Jens Mickelsen. Gården var da på 8-3-0-2 tdr hartkorn. Landgilden var i 1664 takseret til 1 td. rug, 1 td. byg, 3 lispund smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 2 høns og 8 tdr havre.
I 1688 var der fire fæstere i gården: Mickel Nielsen, Søren Thomesen, Jens Simonsen og Mickel Jensen. Hartkornet var da sat lidt højere, til 8-7-1-1. I matriklen af 1688 kaldes gården nu "Kragerup" (NOTE: var gården allerede da delt i 2 eller flere del-gårde, eller om der virkelig var hele 4 brugere af en og samme gård? Oplysningen om de 4 fæstere stammer sandsynligvis fra matriklen af 1688, men ifølge Henrik Pedersen: De Danske Landbrug, fremstillet paa Grundlag af Forarbejderne til Christian V.s Matrikel 1688, var Krabdrup da kun 1 gård).
I 1715 var Krabdrup delt i to halvgårde. Mads Madsen var fæster i den østre halvgård, og Christen Christensen i den vestre. Hartkornet for hver af de to halvgårde var da 4 tdr. 3 skp. 2 fjdk. 2 alb., og hver skulde svare 4 skp. Rug, 11/2 lsp. Smør, 1 svin, 1 fødenød, 1 lam, 1 gås, 1 høne, 4 tdr. havre, arbejdspenge 4 rigsdaler." (sJo-)
Krabdrup var i begyndelsen af 1700-tallet ubeboet og øde, på grund af den store kvægpest der hærgede. (NOTE: Hellevad Kirke, 1994, side 12).
I 1730 hed fæsteren i den vestre halvgård Jørgen Jensen [Johannes Simonsens farfar, ane x: x]. Ved skiftet efter Jørgen Jensens død i 1777 blev indbo og besætning vurderet. Der var da 6 heste, 1 føl, 5 køer, 5 ungnød, 9 får, 8 lam, 1 væder, 1 so med 4 grise.
Jørgen Jensens yngste søn, Simon Jørgensen, overtog gården i 1778 efter moderens død året før. Simon Jørgensen overdrog fæstet af Krabdrup til sønnen Johannes Simonsen i 1833, hvor denne som nævnt købte gården til selveje af godsejer Hastrup på Kjølskegård.
Købekontrakten lyder som følger (jf. sJo-):
"Købekontrakt.
Købekontrakt oprettet mellem mig Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard som Sælger og mig Johannes Simonsen som Køber af den Gaard i Krabdrup - Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, som sidste hidtil har haft i Fæste, hvis ufri Ager og Engs Hartkorn uforandret er 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fjdk. 2 Alb.
I Salget følger foruden Gaarden og al dens rette Tilliggende den Køberen som Fæster overleverede Besætning og Inventarium m.m. alt saaledes som det nu ejes af Sælgeren, og Køberen har haft i Brug. Købesummen er 650 Rdlr. Sølv og 50 Rdlr. Sedler hvoraf de 650 Rbd. betales til førstkommende 11.Juni Termin og for Resten 50 Rdl. Sedler udsteder Køberen et simpelt Bevis til Sælgeren lydende paa 1/2 Aars Opsigelse og 4% Rente. Naar Køberen til den fastsatte Tid har betalt den bestemte contante Sum og for de 50 Rdlr. Sedler udstedt nævnte Bevis, erholder han lovlig Skøde paa Ejendommen.
Bankhæftelsen, de kongl. Skatter og alle andre offentlige og private Afgifter og Byrder, som nu er eller herefter paabudt vorder, overtages af Køberen uden mindste Ansvar for Sælgeren, og staar Ejendommen fra Dato i alle Maader for Køberens Regning og Risiko. Køberen er pligtig fra 1834 at forrette den sædvanlige Engsbjergning til Kølskegaard samt 2 Rejser, alt efter Sælgerens nærmere Ordre. Alle med dette Køb forbundne Omkostninger udredes alene af Køberen uden mindste Udgift for Sælgeren. Denne Købekontrakt haver vi paa begge Sider frivillig oprettet, indgaaet og underskrevet og beholder Sælgeren Originalen og leverer Køberen en bekræftet Kopi.
Kølskegaard, d. 30.December 1833. Hastrup. J.Simonsen.
Til Vitterlighed: Kold. A.Larsen."
1834 blev der udstedt Skøde paa Gaarden, og dette lyder som følger:
Skøde. Jeg underskrevne Marthen Leth Hastrup til Kølskegaard, tilstaar og herved vitterliggør at jeg i Overensstemmelse med den imellem mig og Johannes Simonsen i Krabdrup oprettede Købekontrakt, herved overdrager og tilskøder nævnte Johannes Simonsen og Arvinger den mig tilhørende i Krabdrup By, Hellevad Sogn, Dronninglund Herred, under Hjørring Amt beliggende Gaard med sammes Jordtilliggende af ufri Ager og Engs Hartkorn 4 Tdr, 3 Skp, 2 Fdk. 2 Alb. Alt uforandret saaledes som samme befandtes da Matrikulerings Takseringen bekendtgjordes at være fuldført. Hvilken Gaard med dens Bygninger, jorder, Besætning og hvad andet der findes anført i den oprettede Købekontrakt, saaledes som samme har tilhørt mig og af den forrige Ejer Fru Ane Kristine Dorthea Drevsen var mig overdraget, skal, da Køberen Johannes Simonsen har betalt mig den fulde Købesum 650 Rbd. Rede Sølv og 50 Rbd. Sedler, fra nu af uden Indsigelse af mig, Arvinger eller andre tilhøre Johannes Simonsen, som hans lovlig købte Ejendom, hvilken han herefter anvender og fører sig til Nytte, som han bedst ved og kan, og hvoraf han til vedkommende offentlige Autoriteter betaler og præsterer alle Skatter og Afgifter, der fra Dato forfalder. Til Bekræftelse af foranførte er dette Skøde underskrevet og forseglet i Overensstemmelse med Kontrakt og i Vidners Overværelse. Kølskegaard, 30. Juni 1834. Hastrup. Til Vitterlighed: Hansen. Steen.
"Da det kongelige Rentekammer i Skrivelse af 31. Maj d. Aar, har meddelt mig Underretning om at til samme har været indsendt de ved Forordning af 25. Juni 1810 befalede Beviser og efter samme alt Gaardens Tilliggende saaledes som dette var den Tid det blev bekendtgjort, at Matrikuleringstakseringen var fuldført og at Forordningens Paragraf 12 kunde træde i Kraft, nemlig til begge Krabdrupgaardene i Fællesskab en Jordstrækning ved Gaarden og en dertil grænsende Englod sønden for Trøderup By, to særskilte Englodder og Andel i Fællesengen i Sønderkær, samt en Hedelod østlig i Ørum Sogns Overdrev, ansat til Ager og Engs Hartk. For hver Gaard 4 Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb. Ved dette Skøde sælges og overdrages, saa kan samme antages til Læsning ved Retten. Hjørring, 5. August 1834. Graahs. Læst i Retten 7. August 1834. Protokolleret i Litra 7, Fol. 337."
Ved Matrikuleringen 1844 fik Gaarden Matr. N. 1 i Krabdrup. Johannes Simonsen købte den 23. April 1838 en Engparcel. Købekontrakten er indført i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog, Litra K., Fol. 536 og lyder som følger:
"Købekontrakt. Jeg, Chresten Christensen, af Store Glindvad i Dronninglund Sogn, sælger og overdrager herved til Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn, den mig tilhørende Englod Parcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard, der er beliggende i Dronninglund Sogn og Herred, Hjørring Amt, der efter Bevilling af 24. Marts 1828 er udstykket fra mine øvrige Jorder og er ansat til Hartkorn 5 Skp. 1 3/4 Alb. Paa følgende Vilkaar:
Bemeldte Parcel Nr. 2 med sit rette Tilliggende ifølge dennes forfattet Udstykningskort modtager Køberen som Ejendom, og fra nu af fører sig samme til Nytte og Brug som han bedst ved, vil og kan, mod at han inæstkommende 11. Decbr. 1838 betaler den derfor accorderede Købesum 290 Rbd. Sedler. Køberen svarer Renter af Køresummen fra 11. Juni 1838 til Betaling sker med 4% og betaler de kongl. Skatter fra 1. Juli iAar og fremdeles, samt øvrige offentlige Afgifter, Tiende undtaget. Køberen fritages for at svare eller betale nogen Slags Korntiende af Parcellen, da mig er sket en Tiendeforening paa min Gaard med øvrige Tilliggende. Køberen fritages for at svare Aftægt af den herved solgte Parcel til mine Forældre, efter den mellem mig og mine Forældre af 9. Decbr. 1834 oprettede Aftægtskontrakt, eller tage Del i samme. Køberen skal være berettiget til at have fri Kørsel m.m. til Parcellen ad samme Vej og paa samme Maade, som jeg og min Formand har benyttet samme. Naar Køberen i næste Decbr. Termin betaler Købesummen 290 Rdl. Sedler meddeler jeg ham uforhæftet Skøde, der kan protokolleres uden nogen Slags Retsanmærkning, hvorfor jeg til samme Tid, til Bevis fremlægger Attest af Pantebogen. Omkostninger ved Handelen betales af hver med Halvdelen.
At denne Kontrakt saaledes er oprettet og indgaaet af Køber og Sælger med fælles Villie, som uryggelig skal blive efterkommet af begge Parter, bekræftes med vor Underskrift i Vidners Overværelse.
Skrevet i Kragdrup 23. April 1838.
Chresten Christensen Johannes Simonsen
A. Larsen Berthel Simonsen
Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K. Folio 536."
Den 14. December 1838 blev der udstedt Skøde for denne Handel. Dette er protokolleret under Litra K., Fol. 336, og lyder saaledes:
"Skøde. Jeg underskrevne Chresten Christensen, Selvejergaardmand i Store glindvad, tilstaar og hermed vitterliggør at have solgt og afhændet og herved skøder til gaardmand Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad Sogn og hans Arvinger, den mig tilhørende Engparcel Nr. 2 af min ejende iboende Gaard Store Glindvad i Dronninglund Sogn, der staar for Hartkorn 5 Skrp. 1 3/4 Alb., og som ved Rentekammerets Resolution af 24. Marts d. Aar er tilladt udstykket fra min Gaards øvrige Jorder for Købesum efter Kontrakt 290 Rdlr. Sedler, og da Johannes Sionsen i Krabdrup har betalt mig denne Købesum, saa tilskødes ham herved bemeldte Englod Nr. 2 af St. Glinvad, for at forenes med hans tilgrænsende Jorder, fri og frelst for al Vanhjemmel eller hver Mands lovlige Tiltale, samt med alle de Rettigheder, byrder og Forpligtelser hvormed jeg hidtil har ejet samme ifølge Skøde af 9/12 1834 tillige med min Gaards øvrige Jorder og Tilliggende, hvorhos bemærkes, at Køberen svrer Afgift til Dronninglund Sogns Skoler, ifølge Prinsesse Sophie Hedvigs Fudnats af 28/8 1719 i Forhold til Hartkornet nemlig 1 Fdk. Rug, 1 Fdk. Byg og 24 Sk. Sølv pr. Td. Hartkorn. Tillige bemærkes, at Bankhæftelsen hviler paa det solgte, der tillige antages af Køberen. Endvidere bemærkes, at den paa Gaarden hvilende Aftægt er Køberen aldeles uvedkommende og hver Tiende der maatte paahvile Gaardens opdyrkede Jorder, eller hvad denne maatte være vurderet til, vedkommer heller ikke Køberen i mindste Maade, eller han derved kan paaføres nogen som helst varlig Udgift.
For øvrigt retter Køberen og Sælgeren sig efter Købekontrakten. Saaledes tilhører nævnte Englod fra i Dag af Gaardmand Johannes Simonsen eller Arvinger som deres rette Ejendom, og indestaar jeg i enhver Henseende for al Vanhjemmel, og skulde dette Skøde ved Tinglæsning erholde Retsanmærkning, skal jeg straks sørge for dennes Udslettelse.
Store Glindvad 14. Decbr. 1838. Chresten Christensen. A.Larsen. Jørgen Jacobsen. Læst i Retten 30. Januar 1840. Protokolleret Litra K., Fol. 336."
Johannes Simonsen bortlejede et Hus beliggende på Sønderhede, til en Niels Chr. Nielsen. Denne har måske været daglejer på Krabdrup, i al fald var det almindeligt at medhjælpere på de større gårde boede til leje i et ofte jordløst hus, tilhørende gårdmanden, som "inderster". Huset som Johannes Simonsen her lejer ud, var i 4 fag bindingsværk, indrettet til beboelse og med et tilhørende stykke jord "til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt". Lejeren skulle selv bekoste vedligeholdelse af stedet, og ved lejemålets ophør aflevere det i samme stand som modtaget. Skatter og afgifter at et leje-hus stod ejeren for, men "Brandcontingentet" (brandforsikringen) skulle lejeren betale. Lejekontakten lyder:
"Imellem os undertegnede Gaardeier Johannes Simonsen af Krabderup som Eier og Niels Chr. Nielsen som Leier er i Dag efterstaaende Leie Contract bleven oprettet. 1) Jeg Johannes Simonsen bortleier til Niels Christian Nielsen fra næstkommende 1ste Mai at regne, det mig tilhørende Huus paa Sønderhede kladet, der er beliggende mellem Anders Ch. Christensen Krabderup og Wæsterglinvad Hedeloden, bestaaende af 4de Fag. Huus indrettet til Beboelse, samt det til Huuset hørende Stykke Jord, som er paavist Leieren, circa 227 Favne lang og 14 Favne bredt, til Opdyrkelse og Afbenyttelse, som findes for godt, dog maa udleie til tredje Mand uden mit Samtykke ej finde Sted. 2) Den aarlige Leie er bestemt til 10 Rd. Siger Ti Rigsdaler Rigsmønt, som jeg Niels Christian Nielsen forpligter mig til at betale halvaarlig, nemlig 1ste Mai og 1ste November, hver Gang med det halve, det leiede holder jeg paa egen Bekostning i tilbørlig Stand saavel indvendig som udvendig, og erstatte hvad Skade jeg eller mine Folk "andretter", naar samme ikke kan ansees foraarsaget ved Ælde eller daglig og vedbørlig brug, ved Fraflytning aflverere jeg det leiede rent og rydeligt og i saa god Stand, som jeg har modtaget samme. 3) Leieren betaler brandcontingentet, men alle andre Skatter og Afgifter, der enten svares af Huuset eller blot personlige udredes af Eieren. 4) Leieren har frihed til aarlig at grave 4000 Stykker Skudtørv i Eierens Eng efter "andviste Plas" samt "lige Plas" til samme. 5) Leien er afsluttet i et og alt uden Opsigelse indgaaet paa 30 Aar fra 1ste mai 1868, naar den aarlig betingede Leieafgift svares til Dato. 6) Til ydermere Bekræftelse have vi i 2de tilkaldte Vidners Nærværelse udfærdiget og underskrevet denne "Leie Contragt" tillige med Originalen" Krabdrup d. 12. December 1867. Johannes Simonsen. Som Eier, m.f.P.[NOTE] N. Ch. Nielsen. Som Leier. Til vitterlighed: H. Chrestophersen. Simon Johannesen".
Johannes Simonsen afstod 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen, og der blev da oprettet følgende aftægtskontrakt:
"Aftægts Contract. Oprettet imellem underskrevne Johannes Simonsøn af Krabdrup i Hellevad Sogn og min Søn Simon Jørgen Johansen af Krabdrup i Hellevad Sogn. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup under Dags Dato afhændet til min Søn Simon Jørgen Johannesen, den mig før han ejende og iboende Gaard, Krabdrup kaldet i Hellevad Sogn af Nyt Matr. Hartkorn 2 tdr. 5 Skp. 3 Fdk. 3/4 Alb. Imod at han leverer til mig og min Kone Inge Maria Jørgens Datter saa længe vi leve nedenstaaende Aftægt Præstationer
4 Tdr.Rug (22 Rigsdaler 3 Mark 4 Skilling), 2 Tdr.Byg (8 Rigsdaler 3 Mark 14 Skilling), 1 Td. Malt (5 Rigsdaler), 2 Faar med Yngel paa Foder og Græs (5 Rigsdaler), 3 Lispund Faare Kjød (4 Rigsdaler), ligesaa en god 5 Ugers Griis hvært Aar i April eller Mai Maaned (3 Rigsdaler), 2 levende Gjæs hvært Efteraar (2 Rigsdaler 4 Mark), ligesaa Fisk for en Specii hvært Efter Aar og hvært For Aar af hvad Slags, jeg ønsker (4 Rigsdaler). Hele Arbeidet, som jeg ønsker at faa forrettet til Aftægts Boligen, af hvad Navn nævnes kan, skal Aftægtsyderen være forpligtet til at gjøre til hvilken Tid, jeg ønsker det forsvarlig og godt, samt at besørge det til huuset værende Høe i ordentlig Tid og hjemkjøre det til Huuset samt ogsaa at hjem kjøre det (...?) til Huuset (2 Rigsdaler). 4 Læs Overtørv a 14 Snese til Læset graves og hjem kjøres til Aftægtshuuset af Aftægtsyderen og af god Bonitet. Aftægtsyderen er forpligtet til at kjøre Aftægts Folkene til og fra Kirken 4 Gange om Aaret, om det forlanges, samt at hente hvilken som helst Læge Aftægtsfolkene ønsker i Sygdomstilfælde og hjemkjøre ham, samt at holde den Vei i forsvarlig Stand til "Færsel" baade Vinter og Sommer fra Aftægt Huuset til Sogne Veien fra Ravenstrup til Krabdrup.
Saa som dette skulde være Tilfælde, at Aftægtsyderen ei forrette det ovenmelte Arbejde forsvarlig og godt og til bestemt Tid, da skal Aftægtsyderen udbetale til Aftægtstagerne Aarlig 30 Rdl. er "Trædeve" Rigsdaler Rigsmønt, imod at Aftægtstagerne opsiger Arbejdet 1/2 Aar forud (30 Rdl.), I alt 54 Rdl., hvilket altsaa det 5 Dobbelte udgjør en Sum à 270 Rdl."
Johannes Simonsen afstod ved Skøde af 5. Januar 1871 Krabdrup til sønnen Simon Jørgen Johansen. Skødet findes i Dronninglund Herreds Skøde- og Pantebog:
"Skjøde. Jeg underskrevne Johannes Simonsen af Krabdrup i Hellevad tilstaaer herved at have solgt og herved bortskjhøder til min Søn Simon Jørgen Johansen Hovedparcellen af den mig ifølge Skjøde, tinglæst 7. August 1834, tilhørende Gaard i Krabdrup, Hellevad Sogn, hvilken Gaardparcel ifølge Udstykningsapprobation af 2den Maj 1865 er betegnet og skyldsat saaledes:
Matr. No. 1a i Krabdrup Hartkorn 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fdk. 2 3/4 Alb.
Matr. No. 25a i Ørum Hartkorn 0 Tdr. 0 Skp. 0 Fdk. 1 Alb.
og med fælles Gammelskat 28 Rigsdaler 28 Skilling.
Saa medfølger de paa Parcellen værende bygninger med mur- og nagelfaste Ting.
Kjøbesummen er bestemt til 1000 Rigsdaler, skriver Et Tusinde Rigsdaler Rm., foruden Aftægt til mig og Hustru sat til 444 Rigsdaler 1 Mark 1 Skilling, og da Kjøberen Dags Dato har udstedt behørig Aftægtskontrakt for Aftægten, og han for de 1000 Rigsdaler har fyldestgjort mig ved at udstede Panteobligation til hans Broder Chr. Johansen for denne Sum, saa skal den forannævnte Ejendom, som Kjøberen har taget i Besiddelse og Brug, herefter tilhøre ham med fuldstændig Ejendomsret og med de samme Rettigheder, byrder og Forpligtelser, hvormed samme har tilhørt mig og af hvilken han for Fremtiden svarer alle Skatter og Afgifter, og er jeg forpligtet til at hjemle Kjøberen Ejendommen ved lovligt og anmærkningsfrit Skjøde.
Den solgte Ejendom ansættes til en Værdi af 4000 Rigsdaler, hvorefter det stemplede Papir er bereget, idet der i samme er fradaget det første Stempel af 3 Rigsdaler, der er anvendt til Aftægtskontrakten.
Til Bekræftelse med min Underskrift i 2de Vidners Overværelse med Bemærkning, at Niels Chr. Nielsen har et Stk. af Matr. No. 25a i Leje, hvilken Brugsret Kjøberen skal respektere, derimod vedrører den tinglæste Lejekontrakt til jens Chr. Mogensen ikke det solgte.
Krabdrup, den 5. Januar 1871. Johannes Simonsen. Til Vitterlighed: Chemnits. Chrestophersen. Læst paa Dronninglund Herredsting den 12. Januar 1871 og protokolleret litra X, Folio 671. A. Wills."
Simon Jørgen Johansen døde i 1891. Hans enke Marie Pedersdatter overtog Krabdrup, som hun solgte til sønnen Jesper Johansen i 1913. (sJo-).
<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen