Jens Jensen (Ladefoged)

Ref: Herkomst formodet. Kilder: KBkvwd-sJJL-Grø1-
Erhverv: Fæstehusmand
Far: Jens Christensen (Ladefoged) (1718 - 1806)
Mor: Anne Jensdatter (1727 - 1810)
 
Født: 1757
Boede: 1820 Vejen, Mygdal sogn, Hjørring amt
Død: 17-01-1834 Mygdal, Mygdal sogn, Hjørring amt
Begravet: 25-01-1834 Mygdal, Mygdal sogn, Hjørring amt


I familie med Anne Marie Jensdatter (1752 - 1811)

Vielse: 15-11-1789 Mygdal, Mygdal sogn, Hjørring amt
Børn:Jens Jensen Vejen (1790 - 1846)


I familie med Maren Michelsdatter (1767 - 1835)

Vielse: 27-10-1811 Mygdal, Mygdal sogn, Hjørring amt


Notater
Jens Jensen Ladefoged født omkr. 1756-1758, hvor kirkebogens dåbsindførsler på ArkivalierOnline er ulæselige, eller født 1759-62 hvor kirkebogen har en lakune.

Af en oversigt i Bjergby kirkebog 1757-1763 over fødte, døde, viede og introducerede (i både Bjergby og Mygdal sogne) ses under året 1757:
November d. 20 Mygdahl: Jens Ladfogd, fødde: 1 b[arn] (formodentlig Jens) [parenteserne er kirkebogens] (AO3-). Er datoen mon fødselsdato eller dåbsdato?
For 1758 under måneden januar ses i kolonnen for introducerede: d. 1., Trædholts Skovhus(?) Jens Ladfogd htr. (AO4-)

Af samme oversigt under året 1759: d. 29 July, Forældre: Heden, Jens Ladfogd, Fødde: 1 b[arn], (formodentlig Niels) [parentesen kirkebogens]. (AO9-).
Og under d. 9 Septembr: Introducerede: Heden, Jens Ladfogds htr. (AO10-)

Konfirmeret 1777 i Mygdal (nr 3, meget utydeligt, men jeg læser det som): Jens Jensen Ladefoged. (AO381-).
Konfirmeret 1777 i Mygdal (nr 11, tydeligt): Niels Jensen Ladefoged. (AO382-)

Trolovet (1.gang) i Mygdal 1789: Tirsdagen d. ---? troloved Jens Jensen paa Wejen og Pigen Anna Marie. Forlov. Christen Vestergrd og Lars Wejen. Copulerede 23de S. eft. Trinit. (KB-)

Trolovet (2.gang) i Mygdal 1811: d. 3die Aug. Enkemanden Jens Jensen Wejen og Maren Michelsdt Kobbersholt. Forlovere Thomas Jensen Baltzar, Søren Mortensen Kobbersholt. Copul. 20de Sønd. efter Trinit.

Død 17.Januar 1834, begravet i Mygdal 25. Januar Jens Jensen Ladefoged, fik? Ophold hos sin Svigersøn i Mygdal, 78½ Aar. (KB-). Nævnte svigersøn må være hans steddatter Marie Christensdatters mand Peder Jensen, der 1834 boede i et hus i Mygdal, men senere flyttede til Horne sogn.

DDD FT-1787 Mygdal sogn, Mygdal Bye:
Jens Jensen, 31, ugift, ungkal, bonde og huusmand gaar i dagløn
Anne Jensdatter, 62, enke, hans moder
Maren Jensdatter, 60, ugift, hans moster.

DDD FT-1801 Mygdal sogn, Mygdahl Bye:
Jens Jensen, 45, Gift, Mand, Huusmand med Jord
Anne Marie Jensdatter, 47, Gift, Hans Koene
Jens Jensen, 11, Ugift, Deres Søn.

DDD-1834 hjoerring, Vennebjerg, Mygdal, Mygdahl, , Huus, 3, FT-1834
Peder Jensen, 42 , Gift, , Smed,
Marie Christensdatter, 30 , Gift, , Hans kone,
Karen Pedersdatter, 6 , Ugift, , Deres børn,
Jens Pedersen, 2 , Ugift, , Deres børn,
Jens Jensen, 77 , Enkemand, , Indsidder og aftægtsmand,

Jens Jensen, der var husmand i Vejen, Mygdal sogn, er født ca. 1757, og han døde 17. Januar 1834 hos en svigersøn i Mygdal og blev begravet 25. Januar. Trolovet 3. Februar 1789 og gift første gang 15. November samme år i Mygdal med Anne Marie Jensdt. Forlovere var Christen Vestergaard og Lars Vejen. Jens Jensen blev gift anden gang 27. Oktober 1811 i Mygdal med Maren Michelsdt Kobbersholt, til hvem han var blevet trolovet 3. August. Forlovere var Thomas Jensen Baltzar og Søren Mortensen Kobbersholt. (sJJL-)

Grø1-: Udskiftningen foregik 1798/1799. Her er nævnt Jens Ladefoged (og Lars Weien): "Mygdal 14 Husmænd, Jens Ladefoged og Lars Wejen iberegnet. Af disse 14 er to, som hver har tvende Huse i Fæste, nemlig Christian og Smed Niels, ialt 16 Huse. Hvad Jord og Hartkorn, der nu for Tiden er paa disse Huse, deles i 16 Dele efter den af Godsejeren fremlagte Hartkorns-Liste, og tillægges da enhver af dem sin Jord saa nær ved sit Hus som muligt. De to af bemeldte Husmænd, Morten Christensen og Christen Poulsen udflytter og tillægges deres Jorder i Myragre.
Hvad Husmændene paa ders Hartkorn kan tilkomme, tillægges dem ved det sønderste af Heden fra nordre Side af Sletningen og nord paa. Den, der bor sønderst, tager sønderste Lod o.s.v. Lars Wejen og Jens Ladefoged tillægges Lodder ved Husene. De Veje og Banker, som gaar ind imellem Husene, bliver fællig som forhen." (side 170f).
"Forvalter Schjørring fremlagde Fortegnelse over Odden Godses Hartkorn i Mygdal Sogn:
Mygdal By: bl.a.:
Laurs Vejen 0-6-3-1
Jens Ladefoged 0-0-0-0 [dvs han var jordløs]

Var forlover 1793 i Mygdal: Viet 1793: d 18de Søndag eft. Trinit. torlovet Ungkarl Niels Jensen Baltsersen og Maren Nielsdt, forlovere Niels Pedersen Skarndal og Jens Ladefoged Wejen. Copulerede d. 25de Sønd. eft. Trinit.

"Jens Jensen paa Weien" var fadder 1817 i Mygdal (AO4-): Gaardmand Thomas Balthazars Datter og Svoger Navnlig Kristen Nielsen og hustrue Johanne Thomasdatter, Bønderfolk værende i Kloske, Ingenuus Christian, en Søn fød natten imellem den 13de og 14de Majus i Kloske. Døbt i Kirken Søndagen den 29. Junii. Faddere: Kiersten? Christensdt Ydes hustrue af Vreilef Sogn, Karen Nielsdt i Dalsgaard, Yde Christensen af Vreilef Sogn, Christen Bukholt, Jens Jensen paa Weien, alle af Bondestand.

1810 forlover i Mygdal: Den 2den Aug. Ungkarl Thomas Berthelsen og Enke Kone Dorthe Albretsdatter begge af Mygdahl. Forlovere Thomas Baltzar, Jens Jensen Wejen. Copul. 21 p.Tr.

Jens Jensen boede endnu 1823 på Vejen, jf afgangslisten for Mygdal sogn dette år: "Marie Christensdatter Weien flyttet fra Jens Jensen Ladfoged paa Weien, afgaaet fra Sognet, 21 Aar gl. Bondehaandtering og arbeide. Flyttet til Horne Præstegaard 1.May 1823". Her ses Jens Jensen altså også med tilnavnet Ladefoged, ligesom ved sønnen Jens' dåb i igi-. Men sJJL- benævner ham mærkeligt nok kun som Jens Jensen.
Fandtes der mon to Jens Jensen'er på Vejen i Mygdal, med samme alder!?

sp20- Villerup gods skifteprotokol:
10. maj 1827, folio 88b selvejergårdmand Niels Pedersen af Tolstrup Uggerby Sogn, gift med Marie Christensdatter. Enkens laugværge Niels Jensen Litvad af Bjergby. Børn: Christen Nielsen Weyen i Hjørring, Peder Christian Nielsen, 10 uger, Ane Nielsdatter, gift med husmand Peder Christensen Kaas i Sønder Bindslev, Kirsten Nielsdatter, 30 år, ugift.




<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen