Jens Nielsen Kjærulf Damsgaard

Ref: Kilder: KS2-CK5-
Far: Niels Baggesen Kjærulf (1592 - 1672)
Mor: Johanne Pedersdatter Kjærulf (1610 - 1688)
 
Født: omkring 1635
Boede: (VISTNOK) Norge


Notater
Jens Nielsen Kjærulf, født 1630-40, nævnes 1642; er måske den Jens Kjærulf der 1680 var sekondløjtnant i oplandske nationale infanteriregiment, og som 1682 blev premierløjtnant og 1683 forsat til det gevorbne dragonregiment i Norge. 1683 kaptajn for et søndenfjeldsk reserve-kompagni og 1685 chef for et dragon-kompagni, 1687 sat tilbage i premierløjtnant-nummer ved Marschalls dragoner og 17.10.1690 dømt fra sin charge. (KS-)<< Startside
Lavet af MinSläkt 3.1b, Programmet tilhører: Poul Lynge Johansen